TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2017 đạt 1.793,9 tỷ đồng, tăng 4,2 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 01/2017 ước đạt 2.641,6 tỷ đồng (tăng 12,4 % so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 01/2017 ước đạt 1.336,4 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước). Dự ước tháng 01/2017 lượt khách đến đạt 417,6 ngàn lượt khách đến, tăng 8,8% so với năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 50,4 ngàn lượt khách, tăng 11,4% so với năm trước)...

 

I. Nông Lâm Thuỷ sản :

1. Nông nghiệp

Trọng tâm trong tháng là tiến hành gieo trồng vụ đông xuân 2016 – 2017. Nhìn chung thời tiết sản xuất thuận lợi, các cây trồng phát triển tốt.

Cây lúa gieo trồng diện tích gieo trồng 15.646 ha, đạt 48,1% KH vụ, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm thực hiện né rầy tránh gây thiệt hại cho cây lúa, ngành chức năng đã yêu cầu người dân xuống giống đồng loạt theo lịch. Các loại giống lúa được sử dụng sản xuất trong vụ Đông xuân này là:

+ Giống chủ lực: ML48, ML214, ML202, TH6, IR 59606, OM 4900, OM 2514, OM 2717, OM 4218, OM 1490, VND 95 – 20, IR 64, OM 3536…

+ Giống bổ sung: OM 5930, OM 4498, OM 5936, OM 6162… Bên cạnh đó còn có các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT công nhận, phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh.

- Cây trồng khác: Nhờ chủ động được nguồn nước từ các công trình thuỷ lợi việc điều tiết nước hợp lý của ngành chức năng đảm bảo được nguồn nước tưới nên nông dân đang tích cực xuống giống canh tác. Tổng diện tích gieo trồng đạt 6.148 ha, đạt 72,4% KH vụ, tăng 17% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Cây bắp diện tích trồng đạt 1.856 ha, đạt 30,9% KH vụ, bằng 55% so với cùng kỳ năm trước.

+ Cây mỳ diện tích trồng đạt 570 ha, đạt 69,5% KH vụ.

+ Cây rau các loại diện tích trồng đạt 1.060 ha, đạt 43,4% KH vụ, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

+ Cây dưa lấy hạt diện tích trồng đạt 199 ha, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

+ Cây lạc diện tích trồng đạt 967 ha, đạt 90,4% KH vụ, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

+ Cây thuốc lá diện tích gieo trồng đạt 25 ha, đạt 50% KH vụ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Phát triển một số cây lâu năm:

- Thanh long: Đến nay, diện tích hiện có đạt 27.031 ha, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước (tăng 962 ha). Diện tích tăng chủ yếu ở các địa phương có thế mạnh phát triển cây thanh long và có quỹ đất trồng cây lâu năm còn lớn như Bắc Bình (tăng 393 ha); Hàm Thuận Bắc (tăng 285 ha) chủ yếu tập trung ở hai xã Thuận Hoà và Đa Mi (do hiện nay một số hộ dân ở Đà Lạt đến mua đất và đầu tư); Hàm Thuận Nam (tăng 86 ha); Tuy Phong (tăng 74 ha); La Gi (tăng 30 ha); Hàm Tân (tăng 32 ha). Từ đầu tháng 01/2017 đến nay, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng, song việc chong đèn ra hoa gặp thời tiết không thuận lợi, sản lượng đạt thấp nên giá tiêu thụ tăng hơn các tháng trước (từ 16 đến 18 ngàn đồng/kg loại xuất khẩu, tăng từ 6 đến 8 ngàn đồng/kg so với tháng trước).

- Cao su: Diện tích hiện có 42.131 ha, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm trước (giảm 353 ha). Trong đó; diện tích giảm ở; Tánh Linh (giảm 310 ha), thị xã La Gi (giảm 43 ha), Hàm Tân (giảm 18 ha). Riêng Đức Linh (tăng 18 ha), các địa phương còn lại diện tích ổn định. Nguyên nhân diện tích cao su toàn tỉnh giảm do trong những năm gần đây giá cao su không ổn định và ở mức thấp, sản xuất kém hiệu quả, một số hộ đầu tư cầm chừng chờ tăng giá trở lại, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp chuyển sang trồng cây các loại cây lâu năm khác hiệu quả hơn.

- Cây điều: Diện tích toàn tỉnh hiện có 7.025 ha, tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước (tăng 437 ha). Do trong năm 2016 giá điều tăng cao (từ 25 đến 28 ngàn đồng/kg) đã khuyến khích nhà vườn đầu tư cây điều trở lại. Bên cạnh một số địa phương có diện tích điều chặt bỏ thay thế bằng cây trồng khác như: Hàm Thuận Nam (giảm 380 ha), La Gi (giảm 30 ha), Phan Thiết (giảm 20 ha), Đức Linh (giảm 5 ha) thì ở một số địa phương khác trong tỉnh đang triển khai trồng điều ghép và điều cao sản thay thế dần các giống điều truyền thống đã góp phần làm yếu tố tăng diện tích điều toàn tỉnh như Tánh Linh (tăng 606 ha), Hàm Thuận Bắc (tăng 181 ha), Hàm Tân (tăng 218 ha), Tuy Phong  (tăng 10 ha), Phú Quí (tăng 2,9 ha).

- Cây tiêu: Diện tích hiện có đạt 1.647 ha, tăng 1,45% so với cùng kỳ năm trước (tăng 24 ha), năng suất đạt bình quân đạt 14,9 tạ/ha. Mặc dù những năm gần đây giá cao và ổn định nhưng do đặc điểm cây tiêu là thân thảo và thường xuất hiện nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị nên nhiều hộ chưa mạnh dạn đầu tư, diện tích tăng không cao.

- Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

Tình hình sâu bệnh: Trong tháng tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng xảy ra dưới dạng cục bộ, mật độ thấp, ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

+ Cây lúa, rầy nâu nhiễm 1.572 ha, mật số rầy thấp 1000 -1.500 con/m2, phân bổ ở các huyện Tánh Linh, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình; diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá, cổ bông gây hại trên trà lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – đang trổ là 686 ha, phân bố ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Tân, Phan Thiết, La Gi; diện tích nhiễm bệnh sâu cuốn lá trong giai đoạn đẻ nhánh 72 ha ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình; bệnh sâu đục thân diện tích nhiễm bệnh 98 ha phân bố ở hai huyện Bắc Bình, La Gi; bệnh khô đầu lá, cháy bìa lá 261ha trong giai đoạn làm đòng- đang trổ phân bố ở Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Bắc Bình, Tuy Phong, Phan Thiết. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời rầy nâu phát sinh trên đồng, nếu mật số >3 con/tép sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị rầy nâu để phun, tuyệt đối phải tuân theo nguyên tắc 4 đúng và phải luân phiên các loại thuốc.

+ Thanh long, nhiễm bệnh thán thư 818 ha; bệnh kiến, bọ trĩ, bọ xít diện tích nhiễm bệnh 914 ha phân bổ toàn vùng, bệnh vàng cành, cháy cành 165 ha phân bổ ở toàn vùng; bệnh đốm nâu diện tích bị nhiễm là 6.455 ha phân bố ở  toàn vùng; bệnh sên nhớt 623 ha ở huyện Hàm Thuận Bắc; bệnh thối rễ, teo tóp cành 433 ha ở bốn huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Lagi, Bắc Bình; Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nhà vườn sử dụng các loại thuốc đặc trị nấm và tuyến trùng rễ, đồng thời sử dụng thêm các loại chất kích thích sinh trưởng và các loại phân bón có khả năng kích thích ra rễ để phòng và trị bệnh..

+ Cây điều, diện tích nhiễm sâu các loại 497 ha; bệnh thán thư khô bông nhiễm 238 ha, phân bố ở La Gi, Hàm Tân, Tánh Linh.

+ Dưa đậu, diện tích nhiễm sâu các loại 77 ha, bệnh đốm là gỉ sắt 78 ha phân bổ ở 4 huyện Bắc Bình, Tuy phong, La Gi, Phan Thiết.

+ Rau các loại, diện tích nhiễm sâu các loại 53 ha, diện tích bị sương mai, thối nhũng là 44 ha, phân bổ ở 4 huyện Hàm Thuận Bắc, La Gi, Tuy Phong, Phan Thiết.

+ Tiêu, diện tích chết nhanh, chết chậm là 208 ha xảy ra ở huyện Tánh Linh và Đức Linh.

Tình hình tưới vụ Đông xuân 2016-2017: Đến 10/01/2017, tổng diện tích gieo trồng được tưới của vụ Đông xuân 2016-2017 đối với các loại cây lúa, cây hoa màu là 13.254 ha, đạt 39,4% KH; cây thanh long, nho 5.763 ha, đạt 34% KH.

Chăn nuôi:

Tại thời điểm 01/01/2017, đàn trâu có 8.990 con; đàn bò có 163,2 ngàn con (giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước); đàn lợn có 285,6 ngàn con (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước). Khác với mọi năm, thời điểm cận Tết năm nay giá bán lợn hơi giảm mạnh (từ 27 đến 34 ngàn đồng/kg thịt lợn hơi, giảm 10 đến 12 ngàn đồng so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân giá giảm là do những tháng đầu năm trước nhu cầu thị trường Trung Quốc tăng mạnh, giá lợn hơi tăng, nhiều đơn vị chăn nuôi mở rộng phát triển tổng đàn, tuy nhiên đến nay Trung Quốc giảm thu mua nên cung vượt cầu. Hiện xu hướng chăn nuôi lợn đang giảm dần ở các hộ chăn nuôi cá thể bởi quá trình đô thị hoá, trình trạng ô nhiễm ở các hộ chăn nuôi gần các khu dân cư tập trung; thay vào đó ở các địa phương như Hàm Tân, Đức Linh,… đang phát triển các vùng chăn nuôi tập trung với các mô hình chăn nuôi doanh nghiệp, trang trại quy mô lớn. Toàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp chăn nuôi lợn với số lượng 41.130 con (chiếm 14,4% trong tổng đàn lợn của toàn tỉnh) và 55 trang trại với số lượng 64.821 con (chiếm 22,7% trong tổng đàn lợn của tỉnh), đàn gia cầm có 3.312,5 ngàn con, tăng 3,66% so cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm tăng do giá bán ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt và là thời điểm các đơn vị chăn nuôi đầu tư lớn cho cho lứa xuất chuồng bán tết. Toàn tỉnh hiện có 11 trang trại nuôi gà nằm rải rác ở các địa phương trong tỉnh với số lượng 293 ngàn con (chiếm 8,85% tổng số đàn gia cầm của toàn tỉnh) và 2 doanh nghiệp với số lượng 28 ngàn con (chiếm 0,85% tổng số đàn gia cầm của toàn tỉnh). Nhìn chung đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh chăn nuôi hộ nhỏ lẻ là chủ yếu, số lượng trang trại, doanh nghiệp còn rất ít, tỷ lệ đầu con chiếm trong tổng đàn gia cầm của toàn tỉnh không nhiều.

Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; công tác kiểm dịch được tiếp tục chú trọng. Ngày 16/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Theo đó, đối với công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở, hệ thống thú y tại các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm ổ dịch và xử lý kịp thời, hiệu quả dịch bệnh khi mới phát hiện. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, ngăn chặn lây lan dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các địa phương. Đảm bảo chủ động kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và không để xảy ra bùng phát dịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh gia súc, gia cầm; vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả, khai báo cho chính quyền địa phương hoặc nhân viên thú y khi phát hiện gia súc, gia cầm bệnh, chết bất thường. 

2. Lâm nghiệp:

Các địa phương trong tỉnh đã tích cực chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng nhằm giảm tối đa về thiệt hại rừng. Toàn tỉnh đã xây dựng 365 km đường băng cản lửa, 5 chòi canh lửa; trang bị 36 máy móc, , 2 chòi canh lửa; trang bị 7 máy móc, 846 dụng cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra. Ngoài ra còn bắt buộc các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất. Việc kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh luôn được tăng cường, trong tháng phát hiện 40 vụ vi phạm lâm luật (trong đó: khai thác gỗ và lâm sản khác 06 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 11 vụ, VPQĐ về chế biến gỗ 16 vụ, 02 vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã, vi phạm khác 05 vụ. Trong tháng đã phát hiện và xử lý 40 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 12 xe máy; 6 phương tiện khác; 15,7 m3 gỗ tròn; 23,8 m3 gỗ xẻ. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 251,9 triệu đồng.

3. Thủy sản:

Những ngày đầu tháng 01/2017 thời tiết ngư trường ít thuận lợi, ngoài khơi gió bấc thổi mạnh, thời gian ra khơi của ngư dân ít đã ảnh hưởng nhiều đến sản lượng khai thác thủy sản, các tàu thuyền tranh thủ thời gian nghỉ tiến hành sửa chữa, nâng cấp máy móc, trang thiết bị đánh bắt chuẩn bị cho khai thác sau thời gian tết, vì những nguyên nhân trên nên sản lượng khai thác giảm nhiều so với những tháng trước đây. Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng đạt 7.944 tấn giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khai thác biển đạt 7.887 tấn (giảm 4,5%)

Diện tích thuỷ sản đang nuôi đạt 732 ha (tăng 3,2% so với tháng cùng kỳ năm trước), trong đó: Nuôi tôm đạt 308 ha (tăng 6,8%); Nuôi cá đạt 424 ha (tăng 0,7%). Nuôi lồng bè ổn định, nuôi cá nước mặn tập trung ở huyện đảo Phú Quý và Tuy Phong, nuôi cá nước ngọt tập trung ở huyện Tánh Linh và Đức Linh.

Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng đạt 211,8 ha (tăng 3,8% so cùng kỳ năm trước), trong đó: Diện tích thu hoạch tôm đạt 99,8 ha (tăng 3,7%); riêng tôm thẻ chân trắng 96,3 ha (tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước); Diện tích thu hoạch cá đạt 112 ha (tăng 3,9%).

Tình hình thời tiết thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nên lượng tôm giống tiêu thụ khá. Ước trong tháng xuất 1.475 triệu post (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so với quy định, xung điện, chất nổ... để ngăn chặn giảm bớt vi phạm trong khai thác thủy sản biển. Số vụ vi phạm từ đầu năm đến nay phát hiện và xử lý 9 vụ, thu nộp ngân sách 41,7 triệu đồng.

II. Công nghiệp :

Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2017 đạt 1.793,9 tỷ đồng, tăng 4,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Các sản phẩm sản xuất tăng là: thủy sản đông lạnh (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước), nước mắm (tăng 6,3%), thức ăn gia súc (tăng 0,3%), điện phát ra (tăng 5%), đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ (tăng 6,4%). Các sản phẩm giảm là: cát sỏi các loại (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước), đá xây dựng (giảm 0,8%), nước máy sản xuất (giảm 1,6%), sản phẩm may mặc (giảm 2%), thủy sản khô (giảm 18,2%).

Nhìn chung sản xuất công nghiệp trong tháng ổn định, song mức tăng trưởng thấp.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư lập hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng Hải 3, tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân với quy mô diện tích khoảng 50 ha. Cụm công nghiệp Thắng Hải 3 nằm trong quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, với mục tiêu dự kiến thu hút, bố trí ngành nghề: chế biến cát thủy tinh, sản phẩm gỗ, giày da, may mặc.

III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả :  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 01/2017 ước đạt 2.641,6 tỷ đồng (tăng 12,4 % so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 01/2017 ước đạt 1.336,4 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước).

Hầu hết các cơ sở kinh doanh hàng hóa đã dự trữ và trưng bày hàng hóa tết để phục vụ người dân. Hàng hóa trên thị trường nhiều, đa dạng về chủng loại, đẹp về mẫu mã và đa số mặt hàng phục vụ tết là những mặt hàng do Việt Nam sản xuất.

Việc dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh đã được một số doanh nghiệp thương mại trọng yếu triển khai từ cuối năm 2016 với mức dự trữ tính riêng cho các mặt hàng thiết yếu gần 133 tỷ đồng; trong đó: Công ty CP Thương mại Bình Thuận đạt mức dự trữ 63,8 tỷ đồng, Siêu thị Co.op Mart Phan Thiết và Siêu thị Co.op Mart La Gi dự trữ 55,8 tỷ đồng, DNTN Thương mại Dịch vụ Tùng Loan 7,5 tỷ đồng, Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ 4,5 tỷ đồng, Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh dự trữ hàng hóa trị giá 1,3 tỷ đồng.

Việc phục vụ bán hàng tết cho đồng bào miền núi, hải đảo được các đơn vị triển khai tích cực:

- Trung tâm Dịch vụ miền núi chuẩn bị đưa một lượng hàng tết bán lưu động tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ đón Tết Đầu lúa, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại các cửa hàng, đại lý của 11 xã miền núi, vùng cao ở các huyện, gồm: xã Phan Dũng, Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Tiến, La Dạ, Đông Tiến, Đông Giang, Hàm Cần, Mỹ Thạnh, La Ngâu. Đối với địa bàn không có cửa hàng, đại lý bán lẻ, Trung tâm tổ chức xe bán hàng lưu động để phục vụ cho đồng bào dân tộc tại khu vực các xã miền núi, vùng cao; bảo đảm đủ hàng hóa để phục vụ tết cho nhân dân.

- Công ty CP Thương mại Bình Thuận đã triển khai các đợt bán hàng lưu động phục vụ tết cho bà con ở các xã miền núi như: Phan Dũng, Phong Phú (huyện Tuy Phong); Phan Sơn, Phan Lâm (huyện Bắc Bình); Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc); Mỹ Thạnh, Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam); Gia Huynh (huyện Tánh Linh); Sông Phan, Tân Đức, Tân Thắng (huyện Hàm Tân)… Riêng địa bàn huyện đảo Phú Quý thì doanh nghiệp cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 qua các hệ thống phân phối đại lý tại huyện đảo

Trong tháng đã tổ chức 02 lần hội chợ thương mại (Hội chợ công nông nghiệp thương mại và Hội chợ xuân Đinh Dậu 2017), diễn ra rất sôi động với nhiều hàng hóa đa dạng, thu hút nhiều người dân đến mua sắm.

Tại thành phố Phan Thiết sẽ tổ chức chợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 bắt đầu từ 22/01/2017 đến 11 giờ ngày 27/01/2017 (25 đến 30 tháng chạp) với 17 vị trí bán hàng trong thành phố. Các gian hàng được bố trí phù hợp theo từng ngành hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tham quan, mua sắm của nhân dân và du khách.

Giá hàng tiêu dùng nhìn chung biến động tăng không nhiều, song một số hàng hải sản khô tăng khá cao; trong đó các mặt hàng mực khô, tôm khô tăng giá từ 15 – 30% so với cuối năm 2016 và tăng 20-35% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước tháng 01/2017 giá tiêu dùng sẽ tăng khoảng 1,0% và so với tháng 01/2016 (tháng cùng kỳ năm trước) tăng khoảng 5,0%

       Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, chất lượng thực phẩm đã được duy trì thường xuyên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở sản xuất thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ vào sản xuất thực phẩm. Các vụ vi phạm đã được xử lý theo quy định của pháp luật

Công tác quản lý thị trường trong tháng trước tết được tiếp tục tăng cường. Lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, trong đó chú ý tập trung một số các mặt hàng như: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc, đồ gia dụng và các mặt hàng: thực phẩm (hạt dưa, bánh, mứt, rượu, nước giải khát…), quần áo, vải, điện tử, gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm… Từ ngày 15/12/2016 đến 15/01/2017 đã kiểm tra 91 vụ, phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm, trong đó: 3 vụ kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, 20 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa, 11 vụ không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 7 vụ không niêm yết giá tại địa điểm phải niêm yết giá, 21 vụ vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 197,5 triệu đồng

2. Du lịch :

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được duy trì đều. Cũng như mọi năm, hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách. Chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch được đảm bảo và để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Các chương trình mừng Xuân, phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế trong dịp Tết năm nay được các cơ sở lưu trú tích cực duy trì tổ chức đã tạo được sự phong phú, hấp dẫn, sinh động.

Các ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương đến các khu du lịch, nhà hàng để kiểm tra, yêu cầu niêm yết bán đúng giá theo quy định. Các công ty du lịch lữ hành đã chuẩn bị xong kế hoạch cho các tour du lịch trong năm mới 2017 và đã đẩy phối hợp với các công ty lữ hành các tỉnh, vùng lân cận thiết kế những tour riêng chuyên về du lịch biển, du lịch sinh thái. Các tour lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói giảm giá sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan. Cùng với việc ổn định giá cả, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp, các điểm du lịch ở Phan Thiết – Bình Thuận còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch độc đáo trên bãi biển…

Đã thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác “thông tin hỗ trợ du khách”. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tăng cường công tác hỗ trợ khách tại bến xe, Ga Phan Thiết; tại các khu du lịch, điểm tham quan, khu mua sắm, ẩm thực, giải trí để sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch khi đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng.

Đến nay các công ty du lịch, các resort, các khu, điểm du lịch nghỉ dưỡng đã nhận được số lượng khách đặt phòng trong những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017 như:

- Tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, lượng khách đến tỉnh tham quan du lịch trong ngày trước tết và mùng một Tết không nhiều, công suất huy động phòng bình quân của các nhà nghỉ, khách sạn, resort từ 1-2 sao chỉ đạt ở mức từ 55-70% chủ yếu là khách quốc tế và khách nội địa vãng lai; các khách sạn - resort từ 3-5 sao đạt công suất sử dụng buồng từ 50-100% bao gồm khách quốc tế. Tuy nhiên từ ngày mùng 2 Tết lượng khách du lịch ở các cơ  sở lưu trú trên toàn tỉnh hầu như đầy kín 100, một số resort có thương hiệu, uy tín đạt công suất phòng tối đa và kéo dài đến hết ngày mùng 5 Tết như: Công ty TNHH làng nghỉ mát Hàm Tiến, Hải Âu Resort, Công ty TNHH Hòa Bình, Romana Resort, Công ty TNHH Làng Tre,  Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ… đạt 100% từ mùng 1 đến mùng 5 tết. Các doanh nghiệp, khu du lịch còn lại đạt từ 40- 90% từ mùng 1 tết và 100% từ mùng 2 đến mùng 5.

- Các khách sạn khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết và các resort khu vực Hòn Rơm, Long Sơn-Suối Nước, La Gi… lượng khách lưu trú chỉ tăng cao vào các ngày từ mùng 2 Tết trở đi. Đặc biệt ở khu vực Tiến Thành, La Gi lượng khách lưu trú năm nay tăng cao so với năm trước như: Du Lịch Việt Pháp, Sài gòn Suối Nhum, Rock Water Bay Resort, Cong ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21 ngày mùng 1 đạt 35 - 50%, mùng 2 đến mùng 4 đạt từ 80 -100%.

Vừa qua chuyến bay thẳng từ Moscow đến TP. Hồ Chí Minh (do Tập đoàn Pegas Touristik tổ chức) đưa khách Nga đến Việt Nam nghỉ dưỡng đã chính thức nối lại. Đây là điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch Bình Thuận để đón nhận du khách Nga sau một thời gian bị gián đoạn vì hầu hết du khách Nga đến Việt Nam đều chọn Bình Thuận là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Dự kiến các chuyến bay thẳng sẽ duy trì đều đặn đến hết tháng 4/2017.

Dự ước tháng 01/2017 lượt khách đến đạt 417,6 ngàn lượt khách đến, tăng 8,8% so với năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 50,4 ngàn lượt khách, tăng 11,4% so với năm trước). Số ngày khách lưu trú đạt 691,6 ngàn ngày khách, tăng 9,9% so với năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 164 ngàn ngày khách; tăng 11,9% so với năm trước); khách quốc tế đến từ Nga, Trung Quốc chiếm tỷ trọng khá cao; doanh thu du lịch tháng 01/2017 ước đạt 948 tỷ đồng (tăng 18,1% so với năm trước).

3. Xuất nhập khẩu :

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 01/2017 ước đạt 31,6 triệu USD, tăng 0,6% so với năm trước; trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 11,18 triệu USD, (tăng 1,0%), hàng nông sản đạt 1,03 triệu USD (giảm 45,4%), hàng hoá khác 19,38 triệu USD (tăng 5,2%), trong đó hàng may mặc 12,45 triệu USD (tăng 1,5% so với năm trước) với một số mặt hàng: cao su 250 tấn; quả thanh long 492 tấn; thuỷ sản 1.547 tấn.

Xuất khẩu trực tiếp tháng 01/2017 ước đạt 30,52 triệu USD, tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Xuất sang thị trường Châu Á đạt 19,08 triệu USD (tăng 5,5% so với năm trước). Trong đó: Thị trường Đông Á đạt 17,89 triệu USD (tăng 6%); Thị trường Đông Nam Á đạt 0,59 triệu USD (tăng 25,6%); Thị trường Tây Á đạt 0,4 triệu USD (giảm 37,2% so với năm trước). Tăng chủ yếu ở mặt hàng cá khác, tôm thẻ, giầy dép, áo sơ mi, áo khác, hàng dệt may khác, giầy dép, cao su tăng chủ yếu ở mặt hàng thanh long, gạch ngói các loại).

- Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 5,3 triệu USD (tăng 5,5% so với năm trước), trong đó: Thị trường Tây Âu đạt 1,6 triệu USD (giảm 34,3%); Thị trường Bắc Âu đạt 1,4 triệu USD (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ); Thị trường Nam Âu đạt 2,3 triệu USD (giảm 1% so với năm trước). Tăng chủ yếu ở mặt hàng tôm, mực tươi, thủy sản khác…và mặt hàng giầy dép.

 - Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Châu Mỹ đạt 5,2 triệu USD (giảm 15% so với năm trước); Thị trường Bắc Mỹ đạt 4,51 triệu USD (giảm 25,63% so với cùng kỳ). Trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn (chủ yếu giảm ở mặt hàng các sản phẩm bằng giầy dép, giấy, cá hộp, …).

Ủy thác xuất khẩu đạt 1,09 triệu USD, giảm 41,89% và chiếm tỷ trọng 3,44% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc.

Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 01/2017 ước đạt 18,3 triệu USD (tăng 17,4% so với năm trước. 

Nhập khẩu hàng hoá tháng 01/2017 ước đạt 31,7 triệu USD (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ), trong đó nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy ước đạt 6,72 triệu USD (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước); Thức ăn gia súc và nguyên liệu ước đạt 2,59 triệu USD (tăng 63,34% so với cùng kỳ); Hàng thủy sản ước đạt 3,67 triệu USD (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ).

Nhìn chung so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng trưởng thấp. Mặt hàng thủy sản và mặt hàng may mặc tăng nhẹ. Riêng mặt hàng cao su xuất tăng khá so với cùng kỳ năm trước (250 tấn, giá trị xuất tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước); mặt hàng quả thanh long giá xuất khẩu không ổn định, kết quả xuất giảm so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng hạt điều nhân tăng khá (tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước) với giá trị 110 ngàn USD (12,94 tấn).

4. Giao thông vận tải :        

Vận tải hàng hoá ổn định, ước tính khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ trong tháng đạt 38,2 triệu tấnkm (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đường thủy 89,9 ngàn tấnkm (tăng 6%); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 87,8 triệu lượt ngườikm (tăng 10,9%), luân chuyển hành khách đường thuỷ đạt 331,9 ngàn lượt ngườikm (tăng 5,4%).

Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông được tiếp tục tăng cường; các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Tổ kiểm tra liên ngành đã phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về vận tải, tăng đột biến về giá cước, chở hàng cấm…Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ công trình giao thông hành lang an toàn đường bộ và tuần tra giao thông trên tất cả các tuyến đường được duy trì thường xuyên.

Vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản triển khai chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai 4 nhóm giải pháp chính:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các nguyên nhân, nguy cơ trực tiếp gây ra tai nạn giao thông trong dịp Tết; khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông như “Đã uống rượu, bia  - Không lái xe”,… Tích cực tuyên truyền nhằm vào đối tượng là người điều khiển mô tô, xe gắn máy ở khu vực đô thị, nông thôn, Quốc lộ 1A và các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao, tại các bến tàu, bến xe,…; phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải.

- Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức vận tải khách trong dịp Tết; bố trí, điều động phương tiện đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân thông suốt, an toàn, đảm bảo không có người dân nào không được về quê ăn Tết do không có tàu xe, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đảo Phú Quý.

- Lực lượng cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Tổ Liên ngành, Công an các địa phương đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt sai quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô - xe máy; các vi  phạm trong hoạt động vận tải: xe ôtô chở quá số người quy định, nhồi nhét khách; dừng đỗ không đúng quy định,…; các cơ quan chức năng: Biên phòng, Cảng vụ Hàng Hải tăng cường kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vận tải khách tại các bến khách ngang sông, bến tàu khách từ bờ ra đảo,...

- Sở Giao thông vận tải, các địa phương chỉ đạo và tổ chức chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, phân luồng, phân tuyến, rà soát và bổ xung hoặc lắp đặt tạm thời hệ thống cọc tiêu, biển báo và thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các công trình vừa hoàn thành và đang thi công; thu dọn các thiết bị máy móc, vật tư, hoàn trả mặt bằng và hướng dẫn, tổ chức giao thông tại các công trình đang thi công bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại. Thường trực Ban An toàn giao thông chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công trên tuyến Quốc lộ 1A; các biện pháp chống ùn tắc giao thông tại các Trạm thu phí BOT, các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác cưỡng chế các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, họp chợ trái phép. Các địa phương có khu du lịch, khu di tích, các điểm tham quan, nghỉ dưỡng phối hợp đảm bảo trật tự bến bãi, phân tuyến, phân luồng, xắp xếp bố trí nơi đậu đỗ xe, tránh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, các cơ quan như Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông, Văn phòng Ban An toàn giao thông phải công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh về tình hình trật tự giao thông của người dân trong dịp Tết.

Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã cùng các đơn vị vận tải hoàn tất công tác chuẩn bị, chủ động huy động đầy đủ phương tiện chất lượng tốt đảm bảo vận chuyển, giải tỏa hành khách trong dịp tết Đinh Dậu. Các bến xe đã phối hợp với doanh nghiệp vận tải lập kế hoạch chi tiết trong việc tăng cường phương tiện phục vụ Tết trong những ngày cao điểm trước và sau Tết; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức bán vé trước phục vụ hành khách đi Đà Nẵng, Vinh (Nghệ An) trong dịp tết Đinh Dậu 2017; kiểm tra việc niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe trước khi cho xe xuất bến.

Nhằm ngăn chặn tình trạng thu giá vé tăng hơn mức quy định, UBND tỉnh quy định mức giá cho xe chạy tuyến cố định được tăng sau Tết từ các bến xe thuộc tỉnh đến các bến xe Miền Đông, Miền Tây thành phố Hồ Chí Minh với mức 40% so với giá vé ngày thường, thời gian áp dụng từ ngày 29/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 9 Tết âm lịch). Riêng các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh khác không được tăng giá vé trước và sau Tết. Đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định phải kê khai giá trước khi thực hiện, tổ chức niêm yết giá tại bến xe, trong xe ô tô và bên ngoài thành xe để hành khách biết, giám sát.

Trên tuyến giao thông đường biển Phan Thiết - Phú Quý hiện nay có 05 chiếc tàu khách đang hoạt động ổn định. Để đảm bảo an toàn, tránh ùn ứ khách, hàng hóa dịp Tết, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch cho tuyến Phú Quý - Phan Thiế yêu cầu Ban Quản lý cảng Phú Quý tăng cường bố trí nhân viên phục vụ tại đầu Bến cảng Phan Thiết để làm tốt công tác kiểm soát vé và đảm bảo an ninh trật tự tại bến; chủ động theo dõi, nếu lượng hành khách tăng đột biến, sắp xếp bố trí tăng chuyến. Nếu điều kiện thời tiết bất lợi (các tàu hiện có không thể hoạt động) thì sẽ đề xuất Quân khu 7 hỗ trợ tàu để vận chuyển khách, đảm bảo cho người dân về huyện đảo Phú Quý đón Tết

IV. Thu ngân sách; Hoạt động tín dụng:

1. Thu ngân sách:

Ước tháng 01/2017 thu ngân sách đạt 650 tỷ đồng; giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước các khoản thu tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước như sau: thu từ doanh nghiệp nhà nước 75 tỷ đồng (tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước), thu ngoài quốc doanh 80 tỷ đồng (giảm 16,4%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100 tỷ đồng (giảm 4,1%), thuế bảo vệ môi trường 55 tỷ đồng (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước), thu từ các loại phí, lệ phí 12 tỷ đồng (tăng gấp 2,3 lần), thuế thu nhập cá nhân 30 tỷ đồng (tăng 24,4%), thu xổ số kiến thiết 55 tỷ đồng (giảm 13,1%); lệ phí trước bạ 15 tỷ đồng (giảm 8,6%), thu tiền sử dụng đất 50 tỷ đồng (giảm 53,6%), thu từ dầu thô 120 tỷ đồng (giảm 46,8%). Ngành Thuế đã tiếp tục triển khai công tác chống thất thu, tập trung đẩy mạnh việc thu thuế, phí và các khoản thu phát sinh, nhất là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hạn chế tình trạng nợ thuế.

2. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/12/2016, nguồn vốn huy động đạt 25.402 tỷ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm 2016; tổng dư nợ cho vay đạt 31.917,8 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm 2016.

Ước đến 31/01/2017, nguồn vốn huy động đạt khoảng 25.477,8 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cuối năm 2016; tổng dư nợ cho vay đạt 32.045 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cuối năm 2016.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và xử lý nợ xấu, trong đó thực hiện đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ; tiếp tục cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh; tham gia với các Sở, ngành liên quan và hiệp hội ngành nghề trong việc triển khai xử lý hàng tồn kho của các doanh nghiệp có nợ đọng, nợ xấu; phối hợp chặt chẽ với Tổ Chỉ đạo thi hành án liên Ngành trong việc xử lý tài sản thu hồi nợ đối với các bản án đã có hiệu lực thi hành. Chủ động cân đối nguồn tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp tham gia chương trình tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo hoạt đọng an toàn, thông suốt của hệ thống máy ATM và đáp ứng kịp thời nhu cầu rút tiền, sử dụng tiền nhỏ, lẻ hợp lý à tiết kiệm trong dịp Tết.

V. Các vấn đề xã hội:

1. Văn hoá, Thể thao:

Công tác tuyên truyền, cổ động được duy trì đều. Các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng chương trình phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Thành phố Phan Thiết tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ chương trình gặp mặt giao lưu chức sắc, chức việc tôn giáo; huyện Hàm Tân thực hiện 03 chương trình văn nghệ phục vụ chính trị; huyện Bắc Bình tổ chức Ngày hội văn nghệ - thể thao 4 xã miền núi lần thứ XXII năm 2017 (có 120 diễn viên, vận động viên tham gia); huyện Đức Linh tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Bia ghi danh - Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đoàn vận tải H50, xã Đa Kai; huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng” lần II/2016. Tập luyện chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 và các chương trình phục vụ chính trị, doanh thu trước, trong và sau Tết; biểu diễn phục vụ chính trị 09 buổi; doanh thu 540 triệu đồng.

TP Phan Thiết đã tiến hành chỉnh trang đô thị, trang trí đèn, hoa văn chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017. Đã vận động các đơn vị xã hội hóa 6,3 tỷ đồng để trang trí Tết ở các tuyến đường chính của thành phố. Theo dự kiến, sẽ tổ chức chương trình múa lân và ca múa nhạc “Mừng Đảng, Mừng Xuân” ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành (vào lúc 20 giờ đêm 30 tết), tiếp đó (lúc 0 giờ đến 1 giờ đêm giao thừa), chương trình ca múa nhạc đặc sắc và DJ sôi động sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố nhằm  tạo không khí náo nhiệt, vui tươi cùng nhân dân đón tết.  Vào tối mùng 01 Tết (28/01/2017), Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ khai mạc chương trình “Khai hội Xuân” với các nội dung như biểu diễn múa lân, nhạc kèn, ca múa nhạc, hái lộc đầu năm. Đặc biệt năm nay, Nhà Thiếu nhi tỉnh lần đầu tiên tổ chức chương trình rèn luyện kỹ năng sống “Tết Sum Vầy” dành cho thiếu nhi các trường Tiểu học và THCS đăng ký tham gia. Một không gian Tết sẽ được tái hiện sinh động qua các Lễ hội văn hóa, phong tục tập quánTết cổ truyền cùng nhiều trò chơi dân gian như: làm cốm, thiết kế phong bao lì xì, gói bánh chưng, viết chữ thư pháp, cùng hòa vào khoảnh khắc Lễ hội đón Giao thừa và chương trình cảm xúc “Hạnh phúc”

Hoạt động bảo tồn, bảo tang: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận:

Trong tháng phục vụ 147 đoàn, với 12.375 lượt khách, trong đó có 1.160 lượt khách nước ngoài. Phục vụ 04 lễ dâng hương, báo công viếng Bác. Bảo tàng tỉnh đã khảo sát, kiểm tra và sưu tầm hiện vật tại các di chỉ khu di tích tháp Chăm thuộc xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc), xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam); sưu tầm hiện vật thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ bao cấp tại thành phố Phan Thiết; tiếp nhận 07 hiện vật. Đã tổ chức lễ trao Bằng xếp hạng đối với di tích Bia ghi danh - Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Đoàn vận tải H50, xã Đa Kai, huyện Đức Linh; phục vụ 222 lượt khách trong nước và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu tại nhà trưng bày. Ban Quản lý di tích tháp PôSahInư đã đón 8.286 lượt khách, trong đó có khoảng 3.210 khách nước ngoài, thu phí tham quan 122 triệu đồng. Tổ chức  chức chương trình ca, múa nhạc Chăm phục vụ du khách nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017.  Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận đón 227 lượt khách, đến tham quan, trong đó có 07 khách nước ngoài. Tham gia chương trình “Sắc Xuân Miệt vườn 2017” tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ.

Hoạt động thể thao:

- Thể thao quần chúng: Đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Bến Tre tổ chức giải Xe đạp toàn quốc cúp Truyền hình Bến Tre lần thứ XIX - Ống nhựa Hoa Sen (chặng 2 từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến thành phố Phan Thiết; chặng 3 từ thành phố Phan Thiết đến thành phố Biên Hòa).

Theo dự kiến, Hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ 21/2017 Mừng Xuân Đinh Dậu, hưởng ứng ngày chạy Olympic 2017 sẽ diễn ra vào ngày 3/2/2017 (mùng 7 Tết) với cự ly 6.300 mét (chạy 4.000 mét, leo núi 2.300 mét) dành cho nam và 5.300 mét (chạy 3.000 mét, leo núi 2.300 mét) dành cho nữ

- Thể thao thành tích cao: Đội Canoeing tham gia thi đấu giải Cúp các Câu lạc bộ Canoeing tại Sóc Trăng (đạt 03 Huy Chương Vàng, 02 Huy Chương Bạc, 4 Huy Chương Đồng); Đội Điền kinh tham gia thi đấu giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá năm 2017 tại Bình Phước (đạt hạng 4 đồng đội).

2. Giáo dục:

Trong tháng đang  tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 và chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT rút kinh nghiệm trong công tác dạy và học đối với lớp 9 THCS, lớp 12 THPT để kịp thời chấn chỉnh và có giải pháp bồi dưỡng, phụ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10 cuối năm học; triển khai nghiêm túc nội dung chương trình học kỳ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức từ ngày 03/01 - 07/01/2017 tại trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo diễn ra an toàn theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Toàn tỉnh dự thi đủ 9/9 môn thi theo đúng yêu cầu của Bộ với 54 thi sinh (06 thí sinh/môn). Bài thi của thí sinh đã được Hội đồng coi thi quốc gia chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo an toàn và đang chờ kết quả chấm thi.

- Tổ chức thành công Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2016-2017 vào ngày 15/01/2017, tại trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; số thí sinh dự thi như sau:

- Tổng số thí sinh dự thi: 314, trong đó: Lớp 8: 57 thí sinh; Lớp 9: 73 thí sinh; Lớp 11: 103 thí sinh; Lớp 12: 81 thí sinh.

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học có 27 dự án tham gia dự thi. Kết quả có 10 dự án đạt giải, cụ thể:  Giải Nhất: 01; Giải Nhì 02;  Giải Ba: 03; Giải Khuyến khích:   04.

3. Y tế :

Các bệnh dịch truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh cúm A H5N1, H7N9, Sởi, Sốt xuất huyết, Zika, Tay chân miệng, Sốt rét... Đã triển khai kịp thời kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Đã triển khai thực hiện việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Lao động  Xã hội, Chính sách:

Trong tháng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục triển khai các hoạt động xã hội và chăm lo các đối tượng có công chi trả trợ cấp và thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ở vùng dân tộc thiểu số vùng cao, nhân dịp Tết Đầu lúa, lãnh đạo tỉnh đã cùng với các ngành đã đến các địa phương thăm hỏi, động viên, chúc đồng bào dân tộc vui Tết Đầu lúa an toàn, tiết kiệm, góp phần chung tay xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 603 hồ sơ; Ban hành Quyết định cho 465 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 76 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công (01 người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã từ trần, 55 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 08 người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học, 08 Bà mẹ VNAH được truy tặng, 03 thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng, 01 vợ liệt sỹ tái giá). Giải quyết truy lĩnh tù đày cho 10 trường hợp. Giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 29 trường hợp. Cấp BHYT cho 25 trường hợp. Cấp dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn cho 04 trường hợp. Cấp ưu đãi giáo dục cho 11 trường hợp.

Đã thực hiện chế độ cho các đối tượng ngoài Pháp lệnh Ưu đãi người có công: trợ cấp 1 lần cho 79 trường hợp (71 trường hợp theo Quyết định 24, 05 trường hợp theo Quyết định 62, 01 trường hợp theo Quyết định 290, 02 trường hợp theo Quyết định 57). Cấp BHYT cho 39 trường hợp (16 trường hợp theo Quyết định số 62, 22 trường hợp theo Quyết định số 290, 01 trường hợp theo Nghị định số 150).

Đã trao học bổng cho 120 trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn do Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Tiếp tục tổng hợp hồ sơ đề nghị phẫu thuật tim cho 22 trẻ được chỉ định phẫu thuật và  hồ sơ chỉ định phẫu thuật cho 17 trẻ khuyết tật. 794 bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mathadone tại các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

Tổng số đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội là 196/64 nữ; Số đối tượng cai nghiện ma túy đang quản lý tại Trung tâm CB-GD-LĐXH là 34/04 nữ (26 tự nguyện/04nữ, 08 bắt buộc). Số đối tượng lang thang hiện đang quản lý tại Trung tâm Hỗ trợ người lang thang: 07 đối tượng/ 2 nữ.

5. Tai nạn giao thông:

Trong tháng 12/2016 (từ 16/11 đến 15/12/2016), tai nạn giao thông trong địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông: 51 vụ (so với tháng trước giảm 2 vụ). So với cùng kỳ năm trước tăng 4 vụ. Luỹ kế cả năm 2016: 568 vụ (giảm 94 vụ so với năm trước). Trong đó, đường sắt 3 vụ (giảm 7 vụ so với năm trước).

- Số người bị thương: 53 người (so với tháng trước tăng 2 người). So với cùng kỳ năm trước tăng 19 người. Luỹ kế cả năm 2016: 517 người (giảm 99 người so với năm trước).

- Số người chết: 8 người (so với tháng trước giảm 13 người). So với cùng k năm trước giảm 7 người. Luỹ kế cả năm 2016: 226 người (tăng 5 người so với năm trước).

6. Thiên tai lũ lụt:

Trong tháng ảnh hưởng sóng to, gió mạnh kết hợp với triều cường xảy ra ngày 03/01/2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã làm thiệt hại như sau:

- Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi: 6 nhà

- Nhà bị uy hiếp phải di dời: 6 nhà

- Ước tính giá trị thiệt hại 120 triệu đồng.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/