TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2019

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/02/2019, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019 đạt 47.865 ha, sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 11.461,6 tấn tăng 2,3% so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu hàng hoá đầu năm 2019 có chiều hướng tốt so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 02/2019 đạt 600 tỷ đồng,…

       I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm:

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/02/2019, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019 đạt 47.865 ha, so kế hoạch vụ đạt 105% kế hoạch và tăng 1,1% so vụ cùng kỳ. Trong đó, cây lúa diện tích gieo cấy được 33.759 ha, so kế hoạch vụ đạt 93,8% và bằng 92,2% so cùng kỳ năm trước; cây bắp diện tích gieo cấy đạt 4.511,5 ha, so kế hoạch vụ đạt 112,8% và tăng 35,4% so cùng kỳ; cây trồng khác diện tích trồng đạt 9.594,5 ha, bằng 171,3% kế hoạch và tăng 29,8% so cùng kỳ năm trước,… Nguồn nước tưới được tích trữ trong các công trình hồ chứa, đập thủy lợi trong thời gian qua đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước cho sản xuất vụ đông xuân và với điều kiện thời tiết thuận lợi nên trong thời gian qua các loại cây trồng phát triển khá tốt, tình hình dịch bệnh ít xảy ra.

* Cây lâu năm:

Các loại cây lâu năm phát triển ổn định, bệnh dịch trên cây trồng không phát sinh diễn biến phức tạp; sản lượng cây thanh long ra trái không đồng đều trên các diện tích khai thác, một số nhà vườn kích ra hoa trái vụ không đạt nên sản lượng thấp hiệu quả chưa cao.

- Thanh long: Trong tháng 02 tình hình thời tiết lạnh làm ảnh hưởng đến số lượng ra hoa trái vụ. Tính đến thời điểm 10/02/2019, toàn tỉnh có 10.182,6 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Cao su: Hiện đang sắp kết thúc vụ thu hoạch. Giá bán cao su đang ở mức thấp, dự tính trong thời gian đến diện tích cao su toàn tỉnh sẽ không tăng.

- Cây điều: Hiện đang là thời điểm điều ra hoa, kết trái, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, không ảnh hưởng nhiều đến quá trình kết trái của cây điều.

- Cây tiêu: Đang ở thời điểm bắt đầu thu hoạch, hiện giá tiêu đang ở mức thấp, trên cây tiêu thường xuyên xuất hiện sâu bệnh, nên diện tích phát triển mới trên địa bàn không nhiều.

- Các loại cây lâu năm còn lại được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể,…

* Tình hình sâu bệnh: Trong tháng 02 tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không có diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Bọ trĩ gây hại trên diện tích 1.168 ha, tăng 968 ha so cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm đạo ôn lá 666 ha, giảm 281 ha so cùng kỳ năm trước; sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên diện tích 501 ha, tăng 341 ha; diện tích nhiễm bệnh bạc lá 488 ha, cao hơn 185 ha; rầy nâu gây hại trên diện tích 370 ha, giảm 35 ha. Một số đối tượng khác như ốc bươu vàng, sâu đục thân, sâu đục bẹ, hiện tượng ngộ độc hữu cơ, bệnh đen lép hạt gây hại rải rác trên toàn vùng.

- Cây mì (sắn): Bệnh khảm lá virus diện tích nhiễm 90,5 ha.

- Cây thanh long: Diện tích nhiễm đốm nâu trong kỳ 2.310 ha, tăng 452 ha so cùng kỳ năm trước (trong đó: diện tích nhiễm nhẹ là 2.256 ha (tỉ lệ 5-10 %), nhiễm trung bình tỉ lệ 10-20% 54 ha). Các đối tượng khác gây hại rải rác trên toàn vùng, các loại cây lâu năm khác tình hình sâu bệnh giảm hơn so cùng kỳ và phát triển ổn định.

* Tình hình tưới vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Đã tập trung chỉ đạo các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước, tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương, lên kế hoạch tưới phân theo thời gian cho từng vùng, đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hệ thống công trình thủy lợi. Tính đến ngày 10/02/2019, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2018-2019 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh đạt 27.328,43 ha, đạt 82,68% so kế hoạch vụ. Cây thanh long 18.850,1 ha, đạt 100% so kế hoạch.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tại thời điểm 15/02/2019, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Toàn tỉnh có 175.948 con trâu, bò tăng 1,91% so cùng kỳ (trong đó: đàn trâu 8.970 con, tăng 0,02%; đàn bò 166.978 con, tăng 1,91%). Nhìn chung, đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển, không có bệnh dịch xảy ra, hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi trâu, bò tạo thu nhập ở các hộ nông thôn ổn định.

- Đàn lợn: Toàn tỉnh có 278.100 con tăng 4,64% so cùng kỳ. Tăng do thị trường Trung Quốc nhập nhiều nên các đơn vị chăn nuôi tập trung phát triển tổng đàn.

- Đàn gia cầm:  Giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh không xảy ra nên đàn gia cầm phát triển khá thuận lợi. Toàn tỉnh có 3.412 ngàn con, tăng 3,96% so cùng kỳ.

* Công tác phòng, chống dịch: Trong tháng 02, tình trạng heo mắc bệnh lở mồm, long móng có nguy cơ lây bệnh, tuy ở tỉnh ta chưa có báo cáo xảy ra bệnh dịch này, nhưng các cơ quan chức năng đã tập trung chỉ đạo triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tránh để dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Tình hình các bệnh truyền nhiễm thông thường chỉ xảy ra lẻ tẻ, không lây lan thành dịch.

- Công tác tiêm phòng: Đã tổ chức tiêm phòng 1.012.216 liều vắc xin (trong đó đàn trâu, bò 12.169 liều; đàn heo 65.547 liều; đàn gia cầm 137.325 liều). Lũy kế đến 15/02/2019 đã tiêm phòng 1.926.891 liều vắc xin.

- Kiểm dịch động vật: Đã bố trí các kiểm dịch viên tại các địa phương tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kết quả đã kiểm dịch đàn heo 127.759 con; 3.305 con trâu, bò; 312.640 con gia cầm; 1.632 con dê. Lũy kế đến 15/02/2019 đã kiểm dịch 245.045 con heo; 6.894 con trâu, bò; 766.342 con gia cầm; 4.912 con dê.

- Kiểm soát giết mổ: Đã thực hiện kiểm soát giết mổ 47 con bò; 325 con dê; 2.279 con heo; 7.225 con gia cầm. Lũy kế đến 15/02/2019 đã giết mổ 99 con bò; 676 con dê; 4.585 con heo; 11.785 con gia cầm.

3. Lâm nghiệp:

Đây là tháng mùa khô, dễ xảy ra cháy nên hoạt động trồng rừng không được triển khai. Công tác phòng, chống cháy rừng được ngành chức năng chủ động thực hiện, đồng thời triển khai công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2019. Tính đến thời điểm 10/02/2019, toàn tỉnh đã xây dựng 721,4 km đường băng cản lửa (trong đó: 619,7 km đường băng trắng và 101,7 km đường băng xanh), 04 chòi canh lửa kiên cố; trang bị 59 máy móc thiết bị và 711 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập được 22 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất.

Đến thời điểm ngày 10/02/2019, đã phát hiện 36 vụ vi phạm lâm luật (trong đó: phá rừng trái phép 01 vụ, khai thác gỗ và lâm sản khác 10 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 9 vụ; vi phạm khác 15 vụ). Lũy kế 2 tháng phát hiện 75 vụ (trong đó: phá rừng trái phép 02 vụ; khai thác gỗ và lâm sản khác 15 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 23 vụ; vi phạm khác 34 vụ; vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản 01 vụ).

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý trong tháng là 30 vụ. Lũy kế đến 10/02/2019 số vụ vi phạm đã xử lý 65 vụ; tịch thu: 05 xe trâu bò kéo, 08 xe máy, 10 phương tiện khác, 111,8 m3 gỗ các loại. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 463,8 triệu đồng.

4. Thuỷ sản:

- Nuôi trồng thủy sản: trong tháng thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh không xảy ra. Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng 2 ước đạt 222,1 ha, tăng 2,2% so tháng cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đạt 464,7 ha tăng 2,43% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 2 ước đạt 1.089,3 tấn tăng 2,4% so cùng kỳ; luỹ kế 2 tháng ước đạt 2.250,1 tấn tăng 2,42% so cùng kỳ năm trước.

- Khai thác thuỷ sản: trong tháng từ mùng 2 Tết ngư dân tích cực ra khơi khai thác thủy sản. Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 11.461,6 tấn tăng 2,3% so cùng kỳ năm trước, luỹ kế 2 tháng ước đạt 22.546,6 tấn tăng 1,97% so cùng kỳ (trong đó, khai thác biển ước đạt 22.431,6 tấn, tăng 1,92%, khai thác nội địa ước đạt 115 tấn, tăng 2,7%). Tập trung khai thác chủ yếu ở những vùng địa bàn có sông, hồ, các hồ chứa của công trình thuỷ lợi, các sản phẩm khai thác phổ biến như: các loại cá, cua, lươn, ếch,...

- Sản xuất giống thuỷ sản: thời tiết thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nên sản xuất tôm giống có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, ước tháng 02/2019 sản xuất 1,91 tỷ con, tăng 0,2% so tháng cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 3,58 tỷ con tăng 5,06% so cùng kỳ. Cá giống các loại trong tháng tiêu thụ 2,65 triệu con, tập trung ở các điểm nuôi giống ở La Gi, Tánh Linh và Đức Linh.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... để ngăn chặn giảm bớt vi phạm trong khai thác thủy sản biển. Số vụ vi phạm từ đầu năm đến ngày 10/02/2019 phát hiện và xử lý 35 vụ, hành nghề lặn trái phép 9 vụ, khai thác sò chưa đến độ tuổi 11 vụ, không đăng kiểm tàu cá đúng quy định 04 vụ, sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật tàu cá quá hạn 02 vụ, sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn 07 vụ, sử dụng ngư cụ chưa cho phép 01 vụ, vận chuyển sò lông nhỏ hơn quy định 01 vụ.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2019 ước tính giảm 25,69% so tháng trước và tăng 32,42% so cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tháng hai trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên thời gian làm việc giảm đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. So cùng kỳ năm trước (tháng 02/2018), ngành chế biến, chế tạo tăng 1,50%; sản xuất và phân phối điện tăng 52,79%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,38%; khai khoáng giảm 3,35%.

Lũy kế 2 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 28,16% so cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 5,75% của cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện đạt tốc độ tăng trưởng 46,48%, đây là mức tăng trưởng cao, tác động đến toàn ngành công nghiệp của tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4,… đã đi vào hoạt động và phát điện thương phẩm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,06%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,19%; ngành khai khoáng giảm 0,57%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 2 tháng đầu năm tăng khá so cùng kỳ năm trước gồm: Cát sỏi các loại tăng 1,63%, đá khai thác tăng 2,98%, thủy sản đông lạnh tăng 3,13%, thủy sản khô tăng 8,26%, nước mắm tăng 1,89%, nước khoáng tăng 10,12%, quần áo may sẵn tăng 0,43%, gạch các loại tăng 3,29%, điện tăng 47,87%, sơ chế mủ cao su tăng 16,31%, thức ăn gia súc tăng 1,89%, giày dép các loại tăng 2,65%. Sản phẩm giảm gồm: Muối hạt giảm 27,89%, hạt điều nhân giảm 5,91%, nước máy sản xuất giảm 0,01%, đồ gỗ và các sản phẩm gỗ giảm 2,53% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 28,16% so cùng kỳ năm trước; trong đó, nổi bậc là ngành sản xuất và phân phối điện duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mức tăng 46,48%; một số sản phẩm như: Điện, sơ chế mủ cao su, thủy sản khô, nước khoáng,... tăng khá. Dự kiến trong thời gian đến, hoạt động của ngành sản xuất phân phối điện sẽ tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng khá do các công ty sản xuất điện hoạt động có hiệu quả.

2. Đầu tư phát triển:

Trong tháng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ước đạt 67,6 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đạt 141,2 tỷ đồng, tăng 5,69% so cùng kỳ năm trước. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 100,1 tỷ đồng (tăng 5,70% so cùng kỳ năm trước), vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 37,9 tỷ đồng (tăng 5,95%), vốn ngân sách nhà nước cấp xã 3,2 tỷ đồng (tăng 2,53% so cùng kỳ năm trước).

3. Đăng ký kinh doanh:

Từ ngày 15/01 đến ngày 15/02/2019, đã tiếp nhận 59 hồ sơ thành lập mới (thấp hơn 23 hồ sơ và bằng 72% so cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt 521,9 tỷ đồng (đạt 35,4% so cùng kỳ); 18 doanh nghiệp đăng ký giải thể (đạt 51,4% so cùng kỳ); thông báo tạm ngừng 17 trường hợp (đạt 121,4% so cùng kỳ); đăng ký thay đổi 53 trường hợp (đạt 59,6% so cùng kỳ).

Lũy kế từ đầu năm đến 15/02/2019 đã đăng ký thành lập mới 114 doanh nghiệp (giảm 28% so cùng kỳ); vốn đăng ký 1.497,54 tỷ đồng (giảm 27,54% so cùng kỳ).

4. Đăng ký đầu tư

Trong tháng 2 (tính đến ngày 15/2/2019), trên địa bàn tỉnh có 05 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 7,04 ha, tổng vốn đăng ký 422 tỷ đồng. Luỹ kế 2 tháng (từ đầu năm đến 15/2/2019) có 08 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với diện tích 26,5 ha, vốn đầu tư 799 tỷ đồng.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

Tháng 02 là tháng có hoạt động Tết Nguyên đán, các hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ diễn ra sôi động, giá cả các mặt hàng ổn định không đột biến. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ không gián đoạn trong những ngày nghỉ Tết; đồng thời lượng cơ sở kinh doanh mở cửa phục vụ sớm để phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của hàng hoá cung cấp cho thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân phong phú, dồi dào, không thiếu hàng nên người dân không mua sắm dự trữ nhiều hàng hoá trong gia đình. Việc cung ứng hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2019 trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 5037/KH-UBND, ngày 23/11/2018 về việc dự trữ hàng hoá thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các doanh nghiệp đã triển khai tốt chương trình bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng, điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức việc treo băng rôn, bảng hiệu, niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết, bố trí hàng hoá ở các vị trí thuận tiện, riêng biệt để người tiêu dùng dễ nhìn, dễ nhận biết theo đúng quy định; thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm g và tăng diện tích trưng bày và lượng hàng hoá Việt Nam trên các quầy, sạp, kệ bán hàng,… nhằm tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hoạt động quản lý thị trường được tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn, nắm tình hình giá cả, biến động của thị trường qua đó phát hiện nhanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá lưu thông trên thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra trong tháng 01, các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã kiểm tra 186 vụ, phát hiện xử lý 75 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước 305 triệu đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02/2019 ước đạt 4.810,1 tỷ đồng, so tháng trước giảm 1,32% và tăng 10,88% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 9.684,4 tỷ đồng, tăng 12,32% so cùng kỳ năm trước (trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 6.427,4 tỷ đồng, tăng 12,24%; doanh thu dịch vụ ước đạt 3.257 tỷ đồng, tăng 12,46%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019, tăng 0,56% so tháng trước; so tháng cùng kỳ năm trước tăng 2,05%; bình quân 02 tháng năm 2019 so 02 tháng cùng kỳ năm trước tăng 2,13%. Sau 02 tháng (so tháng 12/2018) chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,61%, trong đó: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,79%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,48%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,48%; nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 0,6%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%; giáo dục tăng 0,01%; văn hoá giải trí và du lịch tăng 0,23%; giao thông giảm 3,86%; bưu chính viễn thông giảm 0,11%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,22%.

Nhìn chung, tình hình lưu thông, giá cả thị trường dịp trước, trong và sau Tết diễn biến bình thường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu ổn định; hàng hoá lưu thông thông suốt, sức mua tăng vào những ngày cận Tết ở các nhóm mặt hàng như: thực phẩm, điện máy, hàng gia dụng, hoá mỹ phẩm, quần áo may sẵn, giầy dép, bia rượu,… các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất chủ yếu là thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, quần áo may sẵn, giày, dép, nón, bánh mứt, trái cây, hoa, cây cảnh và bia các loại. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong tỉnh chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán với lượng hàng phong phú, đa dạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

2. Du lịch:

Hoạt động du lịch trong tháng Tết diễn ra khá sôi động, các đơn vị kinh doanh du lịch của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách. Chất lượng sản phẩm du lịch được đảm bảo và để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Các chương trình mừng Xuân phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế trong dịp Tết năm nay được các cơ sở lưu trú tích cực duy trì tổ chức đã tạo được sự phong phú, hấp dẫn, sinh động như tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét,... Các chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng Xuân mới cũng đa dạng như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ca nhạc quốc tế, múa Lân Sư Rồng, hướng dẫn dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc, nhạc nước...; một số doanh nghiệp tổ chức đưa du khách tham quan Tp. Phan Thiết, xem đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty,...

Dự ước tháng 02/2019 tổng số lượt khách phục vụ đạt 513,5 ngàn lượt khách, tăng 1,88% so tháng trước và tăng 12,67% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 851,3 ngàn ngày khách tăng 1,94% so tháng trước và tăng 14,4% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 1.017,5 ngàn lượt khách, tăng 12,14% so cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 1.686,4 ngàn ngày khách, tăng 13,31% so cùng kỳ năm trước.

Số lượt khách quốc tế trong tháng ước đạt 67.250 lượt khách, tăng 0,37% so tháng trước và tăng 13,42% so tháng cùng kỳ năm trước; luỹ kế 2 tháng ước đạt 134.252 lượt khách, tăng 13,63% so cùng kỳ năm trước. Số ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 209.834 ngày khách, tăng 0,66% so tháng trước và tăng 15,34% so tháng cùng kỳ năm trước; luỹ kế 2 tháng ước đạt 418.283 lượt khách, tăng 13,91% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 02/2019 ước đạt 1.207,4 tỷ đồng, tăng 1,69% so tháng trước và tăng 13,1% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 2.394,8 tăng 12,78% so cùng kỳ năm trước. Cơ cấu khách du lịch đến từ Nga chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 29,77%); khách Trung Quốc chiếm 23,17%; Hàn Quốc chiếm 13,89%; Đức chiếm 4,09%; Thái Lan chiếm 3,14%; Anh chiếm 2,02%; Mỹ chiếm 1,83%; Ba Lan chiếm 1,53% và Hà Lan chiếm 1,41%,... Lượng khách Trung Quốc đến tỉnh giảm do Trung Quốc cũng đón năm mới cùng với thời điểm Tết âm lịch Việt Nam, nên số lượng người dân đi du lịch giảm. Lượng khách đến từ Nga tăng là do đang trong thời gian trú đông.

Nhìn chung, tình hình hoạt động du lịch trong tháng 02 khá ổn định, lượng khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng tiếp tục tăng so tháng trước, nhất là du khách Nga. Lượng khách du lịch nhất là khách nội địa đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận tăng cao so ngày thường. Các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết,... Riêng giá các loại hải sản bán theo giá từng thời điểm, chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hoá và chất lượng phục vụ. Ngoài ra các địa phương có thế mạnh về du lịch đã tăng cường công tác tuyên truyền đến dân cư, hộ kinh doanh dịch vụ thể hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá với du khách.

3. Xuất, nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02/2019 ước đạt 24,32 triệu USD, giảm 34,05% so tháng trước và tăng 18,37% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 61,21 triệu USD, tăng 8,73% so cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng thủy sản ước đạt 16,84 triệu USD, giảm 9,46% so cùng kỳ; nhóm hàng nông sản ước đạt 1,85 triệu USD, giảm 22,33% so cùng kỳ; nhóm hàng hoá khác ước đạt 42,53 triệu USD, tăng 20,39% so cùng kỳ.

- Xuất khẩu trực tiếp 2 tháng đầu năm 2019 đạt 59,31 triệu USD, tăng 10,66% so cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Xuất sang thị trường Châu Á ước đạt 41,91 triệu USD, tăng 30,56% so cùng kỳ năm trước; trong đó, thị trường Đông Á đạt 39,30 triệu USD (tăng 32,59%), thị trường Đông Nam Á đạt 0,59 triệu USD (giảm 42,09%), thị trường Tây Á đạt 1,42 triệu USD (tăng 74,37% so cùng kỳ), thị trường Trung Nam Á đạt 0,59 (giảm 4,41% so cùng kỳ năm trước). Tăng chủ yếu ở thị trường Nhật (tăng chủ yếu ở mặt hàng tôm thẻ, mực tươi, cá tươi, các sản phẩm dệt may), Hàn Quốc (tăng chủ yếu ở mặt hàng mực khô, cá khô, cá tươi), Đài Loan (tăng chủ yếu ở mặt hàng mực tươi, bộ quần áo), Iraen (tăng chủ yếu ở mặt hàng cá tươi).

+ Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 6,37 triệu USD, giảm 29,1% so cùng kỳ năm trước; trong đó, thị trường Bắc Âu đạt 1,17 triệu USD (giảm 3,57%), thị trường Đông Âu đạt 0,54 triệu USD (tăng gấp 2,8 lần), thị trường Nam Âu đạt 1,55 triệu USD (tăng 0,16%), thị trường Tây Âu đạt 3,10 triệu USD (giảm 48,48%). Giảm chủ yếu ở thị trường Anh (giảm chủ yếu ở mặt hàng tôm), Italia (giảm chủ yếu ở mặt hàng giày dép), Hà Lan (giảm chủ yếu ở mặt hàng giày dép).

+ Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 9,92 triệu USD, giảm 10,38% so cùng kỳ năm trước; trong đó, thị trường Bắc Mỹ đạt 7,74 triệu USD (giảm 7,37%), thị trường Trung Mỹ đạt 2,13 triệu USD (giảm 12,97%). Giảm chủ yếu ở thị trường Mỹ (mặt hàng giày dép, giấy), Belizơ (mặt hàng đế giày và gót giày).

- Ủy thác xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,90 triệu USD, giảm 29,63% so cùng kỳ.

-     Nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 106,58 triệu USD tăng 20,36% so cùng kỳ. Tăng chủ yếu ở một số mặt hàng thức ăn gia súc, máy móc thiết bị.

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu hàng hoá đầu năm 2019 có chiều hướng tốt so cùng kỳ năm trước, nhóm hàng hoá khác vẫn duy trì được thế mạnh xuất khẩu của mình; nhóm hàng nông sản tuy giảm, nhưng sản lượng mặt hàng xuất khẩu cao su và thanh long xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 02/2019 đã vận chuyển 2.347,6 nghìn hành khách và luân chuyển 116,81 triệu hk.km. Lũy kế 2 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 4.615,3 nghìn nh khách (đạt 17,22% kế hoạch năm, tăng 8,89% so cùng kỳ năm trước) và luân chuyển 229,75 triệu hk.km (đạt 17,38% kế hoạch năm, tăng 7,94% so cùng kỳ năm trước).

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 02/2019 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.330,12 nghìn hành khách (lũy kế 2 tháng đạt 4.580,52 nghìn hành khách, tăng 8,88% so cùng kỳ năm trước), vận chuyển hành khách đường thủy đạt 17,48 nghìn hành khách (lũy kế 2 tháng đạt 34,78 nghìn hành khách, tăng 9,51% so cùng kỳ); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 114,81 triệu hk.km (lũy kế 2 tháng đạt 225,78 triệu hk.km, tăng 7,91% so cùng kỳ), luân chuyển hành khách đường thủy đạt 2,0 triệu hk.km (lũy kế 2 tháng đạt 3,97 triệu hk.km, tăng 9,65% so cùng kỳ năm trước).

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 02/2019 vận chuyển hàng hoá đạt 845,32 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 45,40 triệu tấn.km. Lũy kế 2 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 1.734,84 nghìn tấn hàng hoá (đạt 16,99% kế hoạch năm, tăng 9,87% so cùng kỳ năm trước) và luân chuyển hàng hoá đạt 93,51 triệu tấn.km (đạt 16,52% kế hoạch năm, tăng 10,33% so cùng kỳ năm trước).

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 02/2018, vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 844,53 nghìn tấn (lũy kế 2 tháng đạt 1.733,23 nghìn tấn, tăng 9,86% so cùng kỳ năm trước), vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,79 nghìn tấn (lũy kế 2 tháng đạt 1,61 nghìn tấn, tăng 11,03% so cùng kỳ); luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 45,31 triệu tấn.km (lũy kế 2 tháng đạt 93,33 triệu tấn.km, tăng 10,33% so cùng kỳ), luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 88,98 nghìn tấn.km (lũy kế 2 tháng đạt 181,28 nghìn tấn.km, tăng 10,54% so cùng kỳ năm trước).

- Cảng tổng hợp Vĩnh Tân: Ước tháng 02/2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 4.500 tấn (Tháng 01/2019 không có thực hiện). Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm cát xây dựng, tro bay,... Ước doanh thu tháng 02/2019 đạt 300 triệu đồng.

Nhìn chung, trong tháng 02/2019, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp với nhau giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình,… qua đó chấn chỉnh và nâng cao chất lượng vận tải trong và sau Tết.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 02/2019 đạt 600 tỷ đồng; luỹ kế 02 tháng đạt 1.831,1 tỷ đồng, tăng 4,59% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa (trừ dầu) 1.311,8 tỷ đồng, đạt 20,89% dự toán năm, tăng 9,76% so cùng kỳ. Riêng thu thuế, phí 1.197,7 tỷ đồng, đạt 21,46% dự toán năm, tăng 7,66%; thu tiền sử dụng đất 114,2 tỷ đồng, đạt 16,31% dự toán năm, tăng 37,95%; thu thuế xuất nhập khẩu 205,3 tỷ đồng, đạt 13,68% dự toán năm, giảm 13,01% và thu dầu thô 314 tỷ đồng, đạt 19,62% dự toán năm, giảm 1,75% so cùng kỳ năm trước.

      Dự ước các khoản thu qua 02 tháng tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 263,2 tỷ đồng (tăng 26,67%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 228,0 tỷ đồng (tăng 30,51%), thu ngoài quốc doanh 269,8 tỷ đồng (tăng 54,53%), thuế thu nhập cá nhân 112,0 tỷ đồng (tăng 37,64%), tiền thuê mặt đất, mặt nước 56,4 tỷ đồng (tăng 90,33%), thuế bảo vệ môi trường 46,9 tỷ đồng (giảm 31,43%), lệ phí trước bạ 65,3 tỷ đồng (tăng 66,42%), thu từ các loại phí, lệ phí 31,2 tỷ đồng (tăng 14,44%), thu xổ số kiến thiết 88,9 tỷ đồng (giảm 66,65%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 10,3 tỷ đồng (tăng 8,2 lần), thu tiền sử dụng đất 114,2 tỷ đồng (tăng 37,95%), thu từ dầu thô 314,0 tỷ đồng (giảm 1,75%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 205,3 tỷ đồng (giảm 13,01%).

Tháng 02/2019 là tháng có Tết Nguyên đán, Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tập trung đẩy mạnh thu - nộp ngân sách, chống thất thu thuế, nhất là thu lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,... hạn chế chuyển nợ qua tháng sau; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng kiểm soát giá cả bình ổn thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại theo Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của UBND Tỉnh.

2. Chi ngân sách:

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 02/2019 là 555 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng 1.667,3 tỷ đồng; trong đó: Chi đầu tư phát triển 575,9 tỷ đồng (đạt 27,76% dự toán năm), chi thường xuyên 1.091,4 tỷ đồng (đạt 18,02% dự toán năm).

3. Hoạt động tín dụng:

- Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Trong tháng đã triển khai thực hiện các chính sách, văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động ngân hàng như: Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2019, tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại,... Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới ATM và POS…

- Tình hình thực hiện lãi suất: Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so tháng trước. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6,5-7,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.

- Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/01/2019, nguồn vốn huy động đạt 33.994 tỷ đồng, tăng 0,1% so đầu năm. Ước đến 28/02/2019 vốn huy động đạt 34.469 tỷ đồng, tăng 1,5% so đầu năm.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Đến 31/01/2019, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 48.055 tỷ đồng, tăng 3,57% so đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 46.903 tỷ đồng, chiếm 97,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 26.319 tỷ đồng, chiếm 54,8% tổng dư nợ. Ước đến 28/02/2019, dư nợ đạt 48.253 tỷ đồng, tăng 4,0% so đầu năm.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; đến 31/01/2019 dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 26.711 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 940 tỷ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 9.393 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.482 tỷ đồng/126.701 khách hàng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Đến 31/01/2019, dư nợ đạt 1.000 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 298 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 689 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng). Nợ xấu là 15,1 tỷ đồng, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 10,2 tỷ đồng/15 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 402 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, trồng 420 ha thanh long ruột tím hồng theo tiêu chuẩn GlobalGap.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 12,6 tỷ đồng/27 hộ (được trung ương phân bổ 15 tỷ đồng).

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 31/01/2019, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 378 tỷ đồng, chiếm 0,79% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu giảm 0,02% so đầu năm.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/01/2019, toàn tỉnh có 171 máy ATM và 1.516 máy POS (tăng 16 máy POS so đầu năm), hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng đã bám sát sự điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để ấn định tỷ giá mua, bán cho phù hợp; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong tháng 01/2019 đạt 78,6 triệu USD, trong đó doanh số chi trả kiều hối đạt 8,3 triệu USD.

V. Lĩnh vực Văn h - Xã hội

1. Hoạt động văn hóa:

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động được duy trì đều. Trong tháng (10/01/ - 10/02/2019) tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ, tết như: 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2019; tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; tuyên truyền thực hiện việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp tết, phát hành 900 tập san bản tin Thông tin nghiệp vụ và 900 tập tin ảnh về cơ sở,...

Các đội Tuyên truyền lưu động: Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn 04 buổi phục vụ nhân dân các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Bắc Bình; Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tổ chức tốt Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019, triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Bình Thuận hội nhập và phát  triển”; Hội thi Chim Chào Mào và các chương trình ca múa nhạc tổng hợp chủ đề “Xuân quê hương”, “Giai điệu mùa Xuân” “Sắc xuân EDM”; Đã tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Liên hoan “Tình khúc bolero lần thứ II/2019”; Liên hoan “Hiphop - Bước nhảy Xanh tỉnh Bình Thuận lần thứ I/2019”; chương trình ca múa nhạc “Những câu chuyện tình”.… Thu hút đông đảo nhân dân đến xem, tạo không khí vui tươi, sân chơi lành mạnh cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Đã biểu diễn 08 buổi phục vụ chính trị; thực hiện chương trình “Lễ hội giao thừa Kỷ Hợi 2019” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan  thiết, huyện Hàm Thuận Nam và Đức Linh. Ngoài ra, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tại Sân khấu làng Chài, các resort trong tỉnh, xã Thắng Hải - huyện Hàm Tân và Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng: Các Đội chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu nhi 110 buổi; Tổ chức tốt đợt phim mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hoạt động Thư viện: Đã cấp mới 69 thẻ bạn đọc (14  thẻ thiếu nhi), phục vụ 2.488 lượt bạn đọc (thiếu nhi 482 lượt), luân chuyển 15.798 lượt tài liệu (thiếu nhi 7.852  lượt). Sưu tầm 35 tin, bài tập Thông tin tư liệu Bình Thuận; 75 tin, bài chuyên mục Thông tin kinh tế, 20 tập Thông tin chuyên đề mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; bổ sung 494 bản sách. Tổ chức tốt Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019, gồm 210 loại sách, báo, tạp chí.

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Đã đón 31.139 lượt khách, trong đó 6.195 lượt khách nước ngoài. Đã tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 phục vụ tết Nguyên đán: Các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nghề dệt, làm gốm truyền thống của người Chăm, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc (Kinh, Chăm, Raglai), với chủ đề “Sắc Xuân”; tổ chức gian hàng ẩm thực địa phương (Kinh, Chăm, Hoa) và kết nối tour tham quan các di tích Chăm (đền thờ Anit, Po Klaong, Mânai, bộ sưu tập kho mở hoàng tộc Chăm) dịp tết.

2. Thể dục thể thao:

Hoạt động thể thao quần chúng: Tổ chức các hoạt động thể thao kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2) và hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019: Giải Lướt ván buồm lần thứ 20 năm 2019; Hội thi đua thuyền Truyền thống trên sông Cà Ty, giải Chạy vượt đồi cát Hòn Rơm, Mũi Né; giải Leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam lần  thứ XXIII/2019.

Hoạt động thể thao thành tích cao: Tính đến 10/02/2019, tổng số huy chương đạt được 03 huy chương, trong đó: 02 huy chương vàng; 01 huy chương đồng.

3. Giáo dục và Đào tạo

Các trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho học sinh đi học lại sau kỳ nghỉ Tết đảm bảo đúng thời gian gian và đi vào nề nếp.

Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Bình Thuận có 09 học sinh đạt giải, cụ thể: 01 giải nhì; 02 giải ba; 06 giải khuyến khích. So năm học 2017 - 2018, giảm 01 giải ba, 01 giải khuyến khích.

4. Y tế

Ngành Y tế tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Trong tháng không có dịch bệnh nào xảy ra. Công tác phòng chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng và theo dõi thường xuyên. Công tác phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS duy trì đều.

Công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở nhà nước đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác được tiếp tục tăng cường.

Trong tháng, số cas mắc sốt rét trong tháng là 10 cas, không có cas tử vong và mắc sốt rét ác tính. Có 352 cas mắc sốt xuất huyết, không có cas tử vong. Số cas mắc tay chân miệng 50 cas, không có tử vong. Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong 6 bệnh nhân số bệnh nhận đang quản lý 432 bệnh nhân.

Công tác phòng chống Lao đã khám 940 lượt người, số bệnh nhân điều trị 132. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới 79. Số trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 1.285/23.494 trẻ, đạt tỷ lệ 5,5%. Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+ 1.396/23.484, đạt 5,9%.

Số nhiễm HIV mới phát hiện trong tháng 5 cas, (lũy kế 2 tháng 1.413 cas); số chuyển AIDS mới là 4 cas (lũy kế 1.003 cas); tử vong mới 0 cas (lũy kế 2 tháng 514 cas).

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các bệnh viện, các đơn vị điều trị chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong tháng đã khám tổng số 80.429 lượt khám, chữa bệnh và số bệnh nhân nội trú 9.806 người và 941 cas bệnh nhân chuyển viện.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

5. Lao động - Xã hội

Trong tháng (16/01 - 15/02/2019), đã giải quyết việc làm cho 2.040 lao động; trong đó vay vốn giải quyết việc làm cho 120 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 400 lao động, đưa đi làm việc nước ngoài 20 lao động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội giải quyết việc làm cho 1.500 lao động; lũy kế 2 tháng (từ đầu năm đến 15/02/2019) đã giải quyết việc làm cho 4.120 lao động; trong đó vay vốn giải quyết việc làm 240 lao động.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.100 người. Lũy kế 2 tháng (từ đầu năm đến 15/02/2019) đào tạo 1.929 người.

Toàn tỉnh có 2.877 người nghiện ma túy; có 106/127 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 83,46%. Số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện  bằng thuốc thay thế Methadone là 1.448 người. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 03 người cai nghiện bắt buộc có nơi cư trú ổn định. Đã hòa nhập gia đình, cộng đồng 10 người/01 nữ. Hiện nay, số người nghiện ma túy đang điều trị tại cơ sở là 272 người/09 nữ.

Công tác chính sách người có công: đã thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 08 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp cho 07 thân nhân thờ cúng liệt sỹ; trợ cấp ƯĐGD cho 18 trường hợp; trợ cấp mai táng phí cho 40 trường hợp; cấp mai táng phí cho 05 trường hợp. Thực hiện chế độ cho các đối tượng khác: trợ cấp 01 lần cho 03 trường hợp; cấp BHYT cho 12 trường hợp và di chuyển 03 hồ sơ đi tỉnh ngoài, tiếp nhận 06 hồ sơ từ tỉnh ngoài chuyển đến.

Tình hình chăm lo tết cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: 86.340 suất quà/30.900 triệu đồng (trị giá quà tặng từ 300.000 - 500.000 đồng/suất); phối hợp thăm và tặng quà tết cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ sở điền trị nghiện ma túy, Trường tình thương và các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai cấp vải lụa và cấp khung, Thiệp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cho 801 cụ tròn 90 và 74 cụ 100 tuổi cho các địa phương chúc thọ người cao tuổi trong dịp tết; tổ chức sơ kết đánh giá mô hình quản lý trường hợp đối với người khuyết tật tại Trung tâm khuyết tật Hừng Đông. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ 01 trường hợp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.

6. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 23/01/2019, toàn tỉnh có 94.325 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 6% so cùng kỳ; 82.287 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 3,7% so cùng kỳ; Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.224 người, tăng 53,9 % so cùng kỳ; Số người tham gia BHYT 935.213 người (gồm thẻ BHYT của thân nhân do Bộ Quốc phòng cung cấp là 10.017 người), giảm 33.319 người so cuối 2018 và tập trung chủ yếu ở một số  đối tượng như người thuộc hộ gia đình cận nghèo giảm 20.785 người, người thuộc hộ gia đình nghèo giảm 7.694 người, học sinh - sinh viên giảm 4.359 em, trẻ em dưới 6 tuổi giảm 411 em,... Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80% dân số.

Công tác thu: Tính đến ngày 23/01/2019, toàn tỉnh thu được 63,49 tỷ đồng; Ước đến 31/01/2019 thu được 118 tỷ đồng, tăng 22,6% so cùng kỳ. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 144,23 tỷ đồng; Ước đến 31/01/2019 số nợ khoảng 90 tỷ đồng, giảm 25,8% so cùng kỳ; nguyên nhân là do các nguồn chi và hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương chưa được trích chuyển đầy đủ, kịp thời, tình trạng chậm đóng, nợ đọng tại các đơn vị và địa phương vẫn chưa được khắc phục.

7. Tai nạn giao thông

Trong tháng 02/2019 (từ 16/01 - 15/02/2019), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 23 vụ, so tháng trước giảm 9 vụ và so cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ. Luỹ kế 2 tháng 55 vụ, so cùng kỳ năm trước giảm 32 vụ.

- Số người bị thương 16 người, giảm 02 người so tháng trước và so cùng kỳ năm trước giảm 12 người. Luỹ kế 02 tháng 34 người, giảm 31 người so cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 13 người, so tháng trước giảm 12 người và so cùng kỳ năm trước giảm 04 người. Luỹ kế 02 tháng 38 người, so cùng kỳ giảm 04 người.

Trong tháng không có vụ tai nạn giao thông đặt biệt nghiêm trọng nào. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát, có rượu bia khi tham gia giao thông.

8. Thiên tai, cháy nổ

- Thiên tai: Trong tháng không có xảy ra. Lũy kế 2 tháng xảy ra 01 đợt thiên tai, do sạt lở ven biển tại huyện Tuy Phong làm hư hại 30m bờ kè.

- Cháy, nổ: Trong tháng xảy ra 06 vụ cháy, giảm 04 so cùng kỳ, gây thiệt hại 148,8 triệu đồng, không xảy ra nổ. Lũy kế 2 tháng xảy ra 07 vụ cháy, thiệt hại 148,8 triệu đồng.

- Vi phạm môi trường: đã phát hiện 02 vụ, giảm 02 vụ so cùng kỳ, đã xử phạt 98 triệu đồng. Lũy kế 2 tháng có 06 vụ, xử phạt 483.4 triệu đồng./.

CTK Bình Thuận

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/