TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

Trong tháng, sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước). Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 11 tháng ước đạt 2.622,74 ha (tăng 17,7% so cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp trong 11 tháng ước đạt 23.814,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước.Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 11/2017 ước đạt 2.758 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 28.072 tỷ đồng, các hoạt động văn hóa xã hội; y tế; giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực…

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Nông nghiệp

1.1 Cây hàng năm:

Kết thúc sản xuất vụ hè thu, diện tích gieo trồng đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, diện tích cây lương thực 53.502,7 ha, đạt 109,2% kế hoạch (tăng 6,1% so với vụ cùng kỳ năm trước); trong đó cây lúa 44.895,5 ha (đạt 115,1% kế hoạch, tăng 9,2% so với vụ cùng kỳ); cây bắp 8.607,2 ha (đạt 86,1% kế hoạch, giảm 7,8% so với vụ cùng kỳ); cây chất bột 300 ha (giảm 2,4% so với vụ cùng kỳ); cây công nghiệp ngắn ngày 7.632,5 ha (tăng 1,8% so với vụ cùng kỳ); cây rau, đậu 8.883,7 ha (tăng 7,2% so với vụ cùng kỳ). Năng suất lúa đạt 57,8 tạ/ha, tăng 2,8% (tăng 0,5 tạ/ha); năng suất bắp đạt 59,7 tạ/ha, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng lương thực đạt 311.049,9 tấn; trong đó lúa 259.701,8 tấn, bắp 51.348,1 tấn.

Sản xuất vụ mùa: Đến 15/11/2017 đã gieo trồng cây hàng năm 60.574 ha (đạt 106,3% kế hoạch vụ, tăng 7,7% so với vụ cùng kỳ năm trước); trong đó lúa 44.269,5 ha (đạt 115% kế hoạch năm, tăng 11,4%); bắp 5.571 ha (đạt 92,9% kế hoạch năm, giảm 0,8% so với vụ cùng kỳ năm trước).

Các loại cây trồng khác: Mỳ 1.454 ha (giảm 28,1% so với vụ cùng kỳ năm trước); rau các loại 2.276,2 ha (tăng 15,5%); đậu các loại 3.052 ha (giảm 0,1%); đậu phụng 1.733 ha (giảm 6,8%); mè 454 ha (giảm 30,4%).

1.2 Cây lâu năm:

Từ đầu năm đến nay, thời tiết khá thuận lợi cho việc phát triển trồng mới cây lâu năm. Kết quả phát triển một số cây lâu năm đến cuối tháng 10/2017 như sau:

- Thanh long: Diện tích hiện có 27.513 ha (tăng 928 ha so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay các nhà vườn đang tập trung chong đèn trái vụ, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên cây thanh long vẫn còn diễn biến phức tạp làm chất lượng trái giảm, tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu thấp. Diện tích thanh long VietGAP trên toàn tỉnh đạt 8.106,6 ha (Hàm Thuận Nam 4.952,83 ha, Hàm Thuận Bắc 2.890,48 ha, Bắc Bình 212,32 ha, Phan Thiết 26,97 ha, Hàm Tân 14 ha, La Gi 10 ha).

Trong tháng, giá thanh long giảm mạnh do thị trường tiêu thụ không ổn định, tình trạng thao túng giá vẫn còn xảy ra trong khi chi phí đầu tư cho thanh long trái vụ khá cao nên nhiều nhà vườn thua lỗ. Để bảo vệ quyền lợi và ổn định giá cả đầu ra, tỉnh cần có giải pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở thu mua thanh long trên địa bàn, nhất là những cơ sở thu mua mới; đồng thời, tăng cường kiểm soát việc đăng ký giấy phép kinh doanh của từng cơ sở để có biện pháp xử lý khi phát hiện việc cấu kết với thương lái nước ngoài thao túng thị trường, ép giá người dân.

- Cây điều: Diện tích hiện có 16.879 ha. Hiện nay các địa phương đang thực hiện đầu tư chăm sóc chuẩn bị cho vụ thu hoạch, đồng thời tổ chức trồng mới điều ghép năng suất cao để tăng hiệu quả kinh tế.

- Cao su: Diện tích hiện có 42.695 ha, hiện đang trong thời điểm thu hoạch mủ. Trong những tháng đầu năm 2017 trở lại đây, thị trường xuất khẩu có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên giá cao su vẫn ở mức thấp và không ổn định làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nhiều hộ dân. Dự báo trong thời gian tới, diện tích đầu tư trồng mới không đáng kể.

- Cây tiêu: Diện tích hiện có 1.646 ha. Hiện nay các địa phương đang tập trung chăm sóc chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Do giá tiêu giảm, bên cạnh đó cây tiêu thường phát sinh nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm (hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị) nên người dân đầu tư cầm chừng; dự báo trong thời gian tới diện tích trồng mới tăng không đáng kể.

- Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể…

1.3 Chăn nuôi:

Tại thời điểm 01/11/2017, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò có 172.708 con; trong đó đàn trâu 8.970 con (giảm 0,21% so với cùng kỳ năm trước), đàn bò 163.738 con (tăng 0,32%).

- Đàn lợn có 265.600 con (giảm 7,01% so với cùng kỳ). Do giá lợn hơi vẫn đứng ở mức thấp nên đàn lợn đến nay chưa được phục hồi. Để ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh được ổn định và phát triển, các ngành chức năng có liên quan cần thực hiện việc truy xuất nguồn gốc lợn, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tại những vùng có nhiều cơ sở chăn nuôi với sự hỗ trợ của chuyên gia, qua đó liên kết những đơn vị chăn nuôi với nhau nhằm đảm bảo nguồn cung ứng ổn định về số lượng và chất lượng. Đồng thời hỗ trợ người chăn nuôi có được thông tin về diễn biến thị trường tiêu thụ sớm nhất từng thời điểm.

- Đàn gia cầm 3.362 ngàn con (tăng 2,33% so với cùng kỳ). Số lượng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu của thị trường và giá tiêu thụ ổn định nên người dân yên tâm đầu tư phát triển.

Công tác phòng, chống dịch duy trì đều. Trong tháng không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Một số bệnh thông thường có xảy ra ở mức độ nhẹ, phần lớn được điều trị khỏi, không có dấu hiệu lây lan thành dịch.

Trong tháng đã tổ chức tiêm phòng 892.065 liều vắc xin; trong đó đàn trâu, bò 4.275 liều; đàn heo 47.264 liều; đàn gia cầm 839.200 liều. Lũy kế 11 tháng đầu năm tiêm phòng đạt 9.329.554 liều; trong đó đàn trâu, bò đạt 170.720 liều; đàn heo 578.830 liều; đàn gia cầm 8.568.398 liều.

Kiểm dịch động vật: Đã kiểm dịch đàn heo 127.478 con; 672 con trâu bò; 228.745 con gia cầm. Lũy kế 11 tháng đầu năm đã kiểm dịch đàn heo 1.529.206 con; đàn trâu, bò 4.948 con; gia cầm 3.256.155 con.

Kiểm soát giết mổ: Công tác kiểm soát giết mổ được giám sát thường xuyên đối với các cơ sở kinh doanh giết mổ. Trong tháng đã kiểm soát giết mổ 30 con bò; 2.450 con heo; 322 con dê; 6.051 con gia cầm. Lũy kế 11 tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ: Bò 85 con; heo 17.597 con; dê 3.204 con; gia cầm 68.720 con.

2. Lâm nghiệp:

Trồng rừng mới trong tháng đạt 822 ha; lũy kế 11 tháng đạt 3.450 ha (đạt 172,5% kế hoạch năm); trong đó rừng sản xuất 3.168 ha; rừng phòng hộ 282 ha. Cơ cấu cây trồng tập trung chủ yếu là keo lai, keo lá liềm, bạch đàn, phi lao.

Đã giao khoán bảo vệ rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) với diện tích 140.954 ha (đạt 116,4% kế hoạch năm). Phần lớn diện tích rừng đang được các hộ dân bảo vệ tốt, không có tình trạng chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng làm trong khu vực nhận khoán. Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên đạt 5.710 ha (đạt 1367% kế hoạch năm).

Trong tháng đã khai thác 6.150 m³ gỗ các loại, luỹ kế 11 tháng đạt 66.872 m³. Ngoài khai thác gỗ từ rừng trồng thì số lượng khai thác tận thu lâm sản ngoài gỗ từ rừng tự nhiên gồm: Lồ ô 21 nghìn cây; Le 822 nghìn cây; Nứa 59 nghìn cây.

Công tác kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh được duy trì thường xuyên. Trong tháng đã phát hiện 39 vụ vi phạm lâm luật; luỹ kế 11 tháng 454 vụ; đã xử lý 458 vụ (xử lý hình sự là 10 vụ); tịch thu 05 ôtô máy kéo; 02 xe trâu bò kéo; 138 xe máy; 66 phương tiện khác; lâm sản bị tịch thu 591,2 m³ gỗ các loại; giá trị lâm sản ngoài gỗ là 85,1 triệu đồng; tiền nộp vào ngân sách là 3.147,4 triệu đồng.

3. Thuỷ sản:

- Nuôi trồng thủy sản: Thời tiết từ đầu năm đến nay nhìn chung khá thuận lợi.Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 11 tháng ước đạt 2.622,74 ha (tăng 17,7% so cùng kỳ năm trước); trong đó diện tích thu hoạch cá ước đạt 1.693,70 ha (tăng 19,33% so cùng kỳ); tôm ước đạt 906,04 ha (tăng 15,%). Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch 11 tháng ước đạt 12.478,09 tấn (tăng 17,7% so cùng kỳ năm trước); trong đó sản lượng cá ước đạt 4.901,79 tấn (tăng 20,2%), sản lượng tôm ước đạt 7.528,24 tấn (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước).

- Khai thác thuỷ sản: Trong tình hình ngư trường không thuận lợi cho việc khai thác do ảnh hưởng của bão số 12 và 13. Sản lượng khai thác 11 tháng ước đạt 200.299,48 tấn (tăng 3,9% so cùng kỳ năm trước); trong đó khai thác biển ước đạt 199.645,44 tấn (tăng 3,8%), khai thác nội địa ước đạt 584,04 tấn (tăng 10,5% so với cùng kỳ).

- Sản xuất giống thuỷ sản: Hoạt động ươm nuôi, sản xuất tôm giống tiếp tục phát triển, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu nuôi tôm trong tỉnh và xuất bán cho các thị trường ngoài tỉnh. Sản xuất tôm giống 11 tháng ước đạt 22.286 triệu con (đạt 117,3% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước).

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác và bảo vệ các loại hải sản trong mùa sinh sản. Trong 11 tháng đầu năm, đã kiểm tra phát hiện và xử lý 656 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

II. Công nghiệp; đầu tư xây dựng; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư

1. Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) 11 tháng ước đạt 23.814,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: CN khai khoáng 579,5 tỷ đồng (giảm 4,62%); CN chế biến, chế tạo 14.162,4 tỷ đồng (tăng 8,11%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 8.855,9 tỷ đồng (tăng 6,31%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 216,8 tỷ đồng (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các sản phẩm sản xuất tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá khai thác (tăng 3,73% so với 11 tháng năm trước); thủy sản đông lạnh (tăng 5,01%); nước mắm (tăng 6,4%); thức ăn gia súc (tăng 18,22%); nước khoáng (tăng 10,31%); quần áo may sẵn (tăng 5,23%); gạch các loại (tăng 4,54%); nước máy sản xuất (tăng 2,31%); điện (tăng 4,84%); sơ chế mủ cao su (tăng 8,19%); đồ gỗ (tăng 14,85%); giày, dép các loại (tăng 18,64%); cát sỏi các loại (giảm 0,63%); muối hạt (giảm 20,42%); thủy sản khô (giảm 1,95%); hạt điều nhân (giảm 1,65%).

Nhìn chung sản xuất CN trong tháng tiếp tục ổn định; trong đó CN chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 10 năm 2017, toàn tỉnh đã thu hút được 08 dự án vào khu công nghiệp (trong đó có 02 dự án nước ngoài), diện tích đất thuê 10,95 ha với tổng vốn đầu tư 158,8 tỷ đồng và 7,5 triệu USD. Như vậy đến nay các khu công nghiệp đã thu hút được 68 dự án (trong đó có 22 dự án đầu tư nước ngoài), cho thuê 200,98 ha với tổng vốn đầu tư là 3.676,35 tỷ đồng và 167,1 triệu USD. Hiện có 49 dự án đi vào hoạt động sản (trong đó có 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

2. Đầu tư xây dựng:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.251,8 tỷ đồng, đạt 83,8% kế hoạch năm; trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh là 912,8 tỷ đồng (đạt 81,4% kế hoạch năm); nguồn vốn ngân sách huyện là 267,5 tỷ đồng (đạt 91,6% kế họach); nguồn vốn ngân sách xã là 71,5 tỷ đồng (đạt 87,7% kế hoạch năm).

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng (từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2017) đã tiếp nhận 195 hồ sơ đăng ký cấp mới (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới là 2.367,839 tỷ đồng, (tăng 3,67 lần so cùng kỳ). Trong đó, cấp đăng ký mới 71 doanh nghiệp. Giải thể 06 doanh nghiệp.

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng có3 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp mới 03) với tổng diện tích đất 9,8 ha, tổng vốn đăng ký 41,2 tỷ đồng, cụ thể 03 dự án (lĩnh vực công nghiệp 01, khu dân cư 01, dịch vụ 01).

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2017, đã có 158 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trong đó, cấp mới 123 dự án và cấp điều chỉnh 35 dự án) với tổng diện tích đất 2.979 ha, tổng vốn đăng ký 49.020 tỷ đồng (tăng 78,5% so với cùng kỳ năm 2016: 49.020/27.461 tỷ đồng).

III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả:

Hoạt động thương mại ổn định, hàng hoá trên thị trường phong phú, không có mặt hàng nào tăng giá đột biến.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 11/2017 ước đạt 2.758 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 28.072 tỷ đồng (tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 11/2017 ước đạt 1.451 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 14.122 tỷ đồng (tăng 13,94% so với cùng kỳ năm trước).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2017 so với tháng trước là 100,33% (tăng 0,33% so với tháng trước). Nếu so với tháng 12/2016 (sau 10 tháng) là 102,31% (tăng 2,31%); trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,11%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,12%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,04%; nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 5,18%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,83%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 42,17%; giao thông tăng 5,70%; giáo dục tăng 5,01%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,21%; bưu chính viễn thông giảm 0,39%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,49%.

Nếu so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) thì chỉ số giá tiêu dùng là 103,30% (tăng 3,30%) và tính bình quân 10 tháng đầu năm 2017 thì chỉ số giá tiêu dùng là 103,65% (bình quân 10 tháng đầu năm 2017 tăng 3,65% so với bình quân 10 tháng đầu năm 2016).

Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu thường xuyên được tăng cường. Trong tháng 11/2017, đã kiểm tra kiểm soát 46 vụ, phát hiện và xử lý 25 vụ vi phạm (hàng cấm 05 vụ, hàng lậu 02 vụ, lĩnh vực giá 01 vụ, lĩnh vực kinh doanh 10 vụ, an toàn thực phẩm 03 vụ, vi phạm khác 04 vụ); lũy kế đến ngày 15/11/2017 đã xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước 5.869,74 triệu đồng.

2. Du lịch:

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, các dịch vụ được nâng cao. Xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm, các điểm du lịch tiềm năng, nâng cấp, mở rộng các trục giao thông chính nối các khu du lịch, các trục đường ven biển; phát huy tốt hệ thống quốc lộ, đường sắt Bắc – Nam nhằm kết nối các tuyến giao thông giữa các vùng miền để thu hút du khách, phát huy tiềm năng và lợi thế du lịch của tỉnh.

Trong tháng, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện nổi bật như: Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); tuần lễ hội nghị cấp cao APEC; lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím (từ ngày 14 - 16/9 âm lịch)… với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghi lễ dân gian truyền thống thu hút đông đảo du khách tham quan.

Công tác xúc tiến tương mại được tổ chức và duy trì thường xuyên. Trong tháng, tỉnh tham gia nhiều hội chơ xúc tiến thương mại như: Hội chợ công thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang; hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm; hội chợ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2017 - FoodExpo Vietnam 2017; hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2017; hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung 2017,… Ngoài ra (từ ngày 18- 26/11/2017) đã tổ chức hội chợ thương mại du lịch Bình Thuận với 400 gian hàng với các sản phẩm nội địa chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Công tác quảng bá du lịch tỉnh: Đã cập nhật 208 tin, bài tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các website báo, đài trung ương và địa phương.

Dự ước tháng 11/2017 tổng số lượt khách đến nghỉ dưỡng, lưu trú tại Bình Thuận đạt 498,1 ngàn lượt khách với 849 ngàn ngày khách. Lũy kế 11 tháng 4.602,5 ngàn lượt khách (đạt 90,19% kế hoạch năm, tăng 12,29% so với cùng kỳ năm trước), khách lưu trú đạt 4.526,2 ngàn lượt (tăng 12,42%) với 7.564,9 ngàn ngày khách (tăng 14,20% so với cùng kỳ năm trước); trong đó khách quốc tế đạt 541,2 ngàn lượt (tăng 17,98%) với 1.635,9 ngàn ngày khách (tăng 18,83%). Doanh thu từ du lịch đạt 9.827 tỷ đồng (đạt 90,99% kế hoạch năm, tăng 19,51% so với cùng kỳ năm trước).

Khách quốc tế đến Bình Thuận trong tháng có 106 nước và khu vực; trong đó du khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc đến tham quan du lịch chiếm tỷ trọng cao. Lượng khách Trung Quốc trong những tháng gần đây tăng khá.

3. Xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 11/2017 ước đạt 37,5 triệu USD (tăng 11,37% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế 11 tháng 351,2 triệu USD, đạt 97,56% kế hoạch năm (tăng 11,35% so với cùng kỳ năm trước); trong đó nhóm hàng thuỷ sản 128,6 triệu USD (đạt 95,24% kế hoạch năm, tăng 6,83%), hàng nông sản 14,2 triệu USD (đạt 102,41% kế hoạch năm, tăng 14,46%), hàng hoá khác 208,2 triệu USD (đạt 98,67% kế hoạch năm, tăng 14,12%), trong đó hàng may mặc 134,7 triệu USD (đạt 89,48% kế hoạch năm, tăng 4,70% so với cùng kỳ năm trước). Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Cao su 2.848 tấn; quả thanh long 3.885 tấn; hải sản 16.979 tấn.

Xuất khẩu trực tiếp 11 tháng đạt 332,19 triệu USD (tăng 11,91% so với cùng kỳ năm trước); trong đó:

- Xuất sang thị trường Châu Á đạt 210,7 triệu USD (tăng 11,91% so với cùng kỳ năm trước); trong đó: Thị trường Đông Á đạt 190,6 triệu USD (tăng 6,74%), thị trường Đông Nam Á đạt 8,02 triệu USD (tăng 54,27%), thị trường Tây Á đạt 9,92 triệu USD (tăng 44,36%), thị trường Trung Nam Á đạt 2,15 (tăng 42,25% so với cùng kỳ năm trước). Tăng chủ yếu ở mặt hàng nông sản, đồ gỗ nội thất, thủy sản đông lạnh, giấy các loại.

- Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 50,36 triệu USD (tăng 1,05% so với cùng kỳ năm trước); trong đó: Thị trường Bắc Âu đạt 14,22 triệu USD (tăng 56,71%), thị trường Đông Âu đạt 0,51 triệu USD (giảm 75,63%), thị trường Nam Âu đạt 14,37 triệu USD (giảm 9,37%), thị trường Tây Âu đạt 21,24 triệu USD (giảm 6,76% so với cùng kỳ). Tăng chủ yếu ở mặt hàng giầy dép, đồ gỗ nội thất, mực tươi đông lạnh, mực bạch tuộc loại khác, cá tươi, cá đông lạnh và tôm đông lạnh...

- Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 64,31 triệu USD (tăng 27,25% so với cùng kỳ năm trước); trong đó: Thị trường Bắc Mỹ đạt 54,16 triệu USD (tăng 21,17%), thị trường Trung Mỹ đạt 9,87 triệu USD (tăng 74,76%), thị trường Nam Mỹ đạt 0,24 triệu USD (tăng 35,5% so với cùng kỳ). Tăng chủ yếu mặt hàng giầy dép, đế giầy và gót giầy các loại khác...

Ủy thác xuất khẩu tháng 11/2017 ước đạt 1,06 triệu USD; lũy kế 11 tháng đạt 19,01 triệu USD (tăng 2,29% so với cùng kỳ năm trước), tập trung chủ yếu ở nhóm hàng dệt may mặc và mực tươi đông lạnh.

Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 11/2017 ước đạt 17,6 triệu USD (tăng 19,48% so với tháng cùng kỳ năm trước); lũy kế 11 tháng đạt 189,1 triệu USD, đạt 94,56% kế hoạch năm (tăng 18,04% so với cùng kỳ năm trước).

Nhập khẩu tháng 11/2017 ước đạt 54 triệu USD; luỹ kế 11 tháng đạt 932,2 triệu USD (tăng gấp 2,45 lần so cùng kỳ năm trước), trong đó máy móc thiết bị và phụ tùng đạt 572,4 triệu USD (tăng gấp 3,54 lần so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung xuất khẩu hàng hoá duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng, trong đó mặt hàng cao su tăng khá cao (tăng 79,5% so với cùng kỳ). Nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu là tôm tươi, mực khô, cá tươi, cá hộp… xuất đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ixraen…

Thị trường xuất khẩu tiếp tục giữ ổn định, đơn giá bình quân xuất các mặt hàng thanh long, cao su tăng hơn cùng kỳ năm trước. Mặt hàng quả thanh long xuất được sang 12 thị trường (Thị trường Singapore, Đức, Trung Quốc, Ả rập Thống nhất, Canada, Ô-xtrây-lia, Hà Lan chiếm tỷ trọng khá). Hàng may mặc tuy tăng trưởng không cao so với cùng kỳ năm trước (11 tháng tăng 4,7%) nhưng vẫn giữ ổn định qua các tháng; hàng giày dép tăng khá (11 tháng tăng 23,77% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu xuất đi Hàn Quốc, Nhật, Hà Lan, Canada, Ô-xtrây-lia, Ixaraen, Hồng Kông, Mỹ, Singabore.

4. Giao thông vận tải:

Ước tháng 11/2017 khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 39,41 triệu tấnkm, đường thuỷ đạt 91,6 ngàn tấnkm; luỹ kế 11 tháng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 413,3 triệu tấnkm (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đường thủy 967,3 ngàn tấnkm (tăng 2,7%). Khối lượng luân chuyển hành khách đường bộ tháng 11/2017 ước đạt 94,93 triệu lượt ngườikm, đường thuỷ đạt 347,2 ngàn lượt ngườikm; luỹ kế 11 tháng luân chuyển hành khách đường bộ đạt 978,9 triệu lượt ngườikm (tăng 9,5%), đường thuỷ đạt 3.652,6 ngàn lượt ngườikm (tăng 3,5%).

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình, hành trình vận tải.

IV. Thu ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 11/2017 đạt 650 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 8.863,9 tỷ đồng (đạt 110,45% dự toán năm, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: Thu nội địa 5.658,9 tỷ đồng (đạt 95,03% dự toán năm, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước); riêng thu thuế, phí đạt 4.465,1 tỷ đồng (đạt 81,85% dự toán năm, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước); thu tiền sử dụng đất 1.193,8 tỷ đồng (đạt 238,7% dự toán năm, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước); thu thuế xuất nhập khẩu 1.556,4 tỷ đồng (đạt 370,5% dự toán năm, giảm 15,32% so với cùng kỳ năm trước); thu dầu thô 1.648,5 tỷ đồng (đạt 99,91% dự toán năm, tăng 19,42% so với cùng kỳ năm trước).

Ở khối huyện, thị xã, thành phố: Dự ước thu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 1.974,5 tỷ đồng (đạt 115,4% dự toán năm), tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Phan Thiết đạt 867,9 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ năm trước), La Gi đạt 121,6 tỷ đồng (giảm 9,9%), Tuy Phong đạt 211,6 tỷ đồng (giảm 17,7%), Bắc Bình đạt 79,8 tỷ đồng (giảm 15,3%), Hàm Thuận Bắc đạt 221,6 tỷ đồng (tăng 4,7%), Hàm Thuận Nam đạt 154 tỷ đồng (tăng 3,2%), Tánh Linh đạt 82,7 tỷ đồng (giảm 1,6%), Đức Linh đạt 118,1 tỷ đồng (tăng 10,1%), Hàm Tân đạt 85,8 tỷ đồng (tăng 11,3%), Phú Quý đạt 31,4 tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước).

Tuy kết quả thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán và tăng hơn cùng kỳ năm trước; song thu thuế, phí đạt còn thấp so với dự toán (11 tháng đạt 81,85% dự toán năm) do nguồn thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài và thuế Bảo vệ môi trường đạt thấp (tổng 2 nguồn thu này chiếm tỷ trọng 35,6% trong dự toán thu thuế phí; song kết quả thu 11 tháng chỉ đạt 53,2% dự toán năm).

2. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; hướng dẫn khách hàng thực hiện hồ sơ vay và đẩy mạnh công tác thẩm định cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Đến 31/10/2017, nguồn vốn huy động 29.149 tỷ đồng, tăng 14,71% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 36.875 tỷ đồng, tăng 14,06 % so với đầu năm. Ước đến 30/11/2017: Vốn huy động đạt 29.476 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và dư nợ đạt 37.827 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 19.720 tỷ đồng (chiếm 53,48% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 906 tỷ đồng (chiếm 2,46% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 6.564 tỷ đồng (chiếm 17,8% tổng dư nợ). Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.245 tỷ đồng/125.792 khách hàng.

Thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản (theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP): Đến 31/10/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 162/180 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 130 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 100 hồ sơ, đang xử lý 28 hồ sơ, từ chối cho vay 02 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 798,8 tỷ đồng, đã giải ngân được 744,7 tỷ đồng, dư nợ là 720,3 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 254 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 453,3 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng); cho vay vốn lưu động 115 triệu đồng.

Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch (theo Quyết định 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết 30/NQ-CP): Đến 31/10/2017 dư nợ cho vay đạt 354,5 tỷ đồng/04 khách hàng phục vụ sản suất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống, trồng thanh long.

Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến 31/10/2017, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 41.244 triệu đồng/112 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2.408 triệu đồng/14 khách hàng, dư nợ cho vay để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở là 38.836 triệu đồng/98 khách hàng.

Cho vay thu mua lúa gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước đạt 151 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 đạt 57,7 tỷ đồng.

Cho vay hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 theo QĐ số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017: Đến 31/10/2017, dư nợ cho vay đạt 29.688 triệu đồng/35 khách hàng (lãi suất cho vay từ 7-9,5%/năm).

Hỗ trợ người dân giải quyết các khó khăn cho người dân trên địa bàn: Đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn do hạn hán; lũy kể từ khi thực hiện đến cuối tháng 10/2017 dư nợ đạt 35,97 tỷ đồng/107 khách hàng (01 doanh nhiệp và 106 hộ dân), đến 31/10/2017 dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 11,85 tỷ/38 khách hàng; cơ cấu lại nợ cho khách hàng gặp khó khăn trong nuôi lợn với dư nợ đạt 2 tỷ đồng; chưa có trường hợp khách hàng nào đề nghị khoanh nợ, xoá nợ.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ của khách hàng vay; hạn chế, ngăn ngừa nợ xấu mới phát sinh; cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật. Đến 31/10/2017, nợ xấu trên địa bàn là 378 tỷ đồng, chiếm 1,03% tổng dư nợ.

Công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng duy trì ổn định. Mạng lưới ATM, POS hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 30/10/2017, trên địa bàn có 155 máy ATM và 1.293 máy POS (giảm 05 máy so với tháng trước). Hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

V. Các vấn đề xã hội

1. Văn hoá, thể thao

1.1 Hoạt động văn hóa: Trong tháng đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017); kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017); ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC và tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng, chống bạo lực gia đình... với 2.455 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 4.530 m băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 3.826 m2 pa nô, hơn 3.115 m cờ dây và 2.850 cờ các loại.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng được duy trì đều phục vụ nhân dân và du khách. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu nhi 70 buổi, thu hút 22.000 lượt người xem. Thị xã La Gi đã tổ chức Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2017; huyện Tánh Linh, Bắc Bình, Phú Quý tham gia gian hàng Liên hoan Ẩm thực kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình Thuận…

Hoạt động thư viện: Đã cấp mới 44 thẻ bạn đọc (11 thẻ thiếu nhi), phục vụ 4.386 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.020 lượt), luân chuyển 19.402 lượt tài liệu (thiếu nhi 11.052 lượt). Bổ sung 1.232 bản sách.

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận đã phục vụ 236 đoàn với 7.278 lượt khách (có 467 lượt khách nước ngoài) và phục vụ 03 lễ viếng. Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư đã tổ chức thành công Lễ hội Katê năm 2017 và đón 3.615 lượt khách (có 1.579 khách nước ngoài). Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm đón 4.356 lượt khách đến tham quan (có 41 lượt khách nước ngoài) và tổ chức lễ tiếp nhận 106 hiện vật, cổ vật được hiến tặng.

1.2 Hoạt động thể thao: Trong tháng 11/2017, tham gia giải Điền kinh và giải Taekwondo vô địch toàn quốc 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh; giải Đua thuyền rồng vô địch toàn quốc 2017 tại Hải Dương (đạt 02 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 02 huy chương đồng); giải Vovinam vô địch toàn quốc 2017 tại Bình Dương (đạt 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 05 huy chương đồng); giải Canoing vô địch toàn quốc 2017 tại Hải Phòng (đạt 02 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 02 huy chương đồng). Đến nay, tổng số đã đạt được 134 huy chương, đạt 134% kế hoạch năm (gồm: 50 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 49 huy chương đồng).

2. Giáo dục và Đào tạo:

Năm học 2017-2018 toàn tỉnh có 632 trường mầm non và phổ thông (tăng 5 trường so với năm học trước); trong đó có 36 trường tư thục, 195 trường mầm non, 278 trường tiểu học, 130 trường trung học cơ sở và phổ thông cơ sở, 29 trường trung học phổ thông và phổ thông nhiều cấp học. Bình quân 1 xã có: 1,5 trường mầm non; 2,19 trường tiểu học; 1,02 trường THCS; bình quân mỗi huyện có 2,9 trường THPT.

Kết quả huy động học sinh các cấp học và thực hiện tuyển mới các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 như sau:

- Mầm non: Số cháu ra lớp đầu năm học 61.459, trong đó nhà trẻ có 6.218 cháu (tăng 620 cháu so với năm học trước); mẫu giáo có 55.191 cháu (tăng 2.903 cháu), trong đó mẫu giáo 5 tuổi có 25.385 cháu (tăng 3.578 cháu).

- Tiểu học: Số học sinh có mặt đầu năm 111.050 học sinh (tăng 1.104 học sinh so với năm học trước).

- Trung học cơ sở: Số học sinh có mặt đầu năm 77.214 học sinh (tăng 1.423 học sinh so với năm học trước).

- Trung học phổ thông: Số học sinh có mặt đầu năm 33.387 học sinh (giảm 327 học sinh so với năm học trước).

Trong tháng đã hoàn thành công tác coi thi, chấm thi kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và chọn đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2017-2018 với kết quả như sau: Tổng số đăng ký dự thi có 808 học sinh, số đạt giải là 323 (đạt tỷ lệ 40,2%), trong đó: 13 giải nhất, 51 giải nhì và 259 giải ba.

- Đã chọn và thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh để tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ tổ chức ngày 11-13/01/2018, gồm 54 học sinh dự thi 09 môn học (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; mỗi môn 06 học sinh).

3. Y tế:

Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Các đơn vị y tế dự phòng đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra bệnh dịch lớn.

Trong tháng (từ 15/10 đến 15/11/2017) toàn tỉnh có:

- Số cas mắc sốt xuất huyết: 190 cas (giảm 13% so với tháng trước); không có cas tử vong.

- Số cas mắc tay chân miệng: 130 cas (giảm 54% so với tháng trước); không có cas tử vong.

- Số cas mắc sốt rét: 12 cas (bằng 12 cas so với tháng trước), không có cas mắc sốt rét ác tính, không có trường hợp tử vong.

- Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong: 15, số bệnh nhân mới phát hiện: 01, số bệnh nhân đang quản lý: 474, bệnh nhân phong mới bị tàn tật độ II: 0.

- Công tác phòng chống lao: Tổng số lượt khám là 667, số bệnh nhân thu dung điều trị: 123. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới: 56.

- Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là: 1.811 trẻ (đạt tỷ lệ 7,6%).

- Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+: 1.941 trẻ (đạt tỷ lệ 8%).

- Công tác phòng chống HIV/AIDS: Số nhiễm HIV mới: 6 (tích lũy: 1.315); số chuyển AIDS mới: 4 (tích lũy: 952); tử vong: 0 (tích lũy: 502).

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tử vong tại xã Phước Thể – huyện Tuy Phong, nghi ngờ do ăn cá nóc mít.

- Công tác Dân số- KHHGĐ: Tổng số trẻ sinh ra trong tháng: 1.870, số người mới đặt vòng: 1.910, số mới triệt sản: 49.

Công tác khám chữa bệnh trong tháng đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các đơn vị điều trị đã chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu điều trị. Trong tháng, số bệnh nhân vào điều trị trong các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh như sau:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Số lượt khám bệnh 23.311 (giảm 7% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 4.998 (tăng 5% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 39 cas; số cas chuyển viện: 77 cas; số cas tai nạn giao thông: 484, trong đó: chấn thương sọ não: 56, tử vong: 06; công suất sử dụng giường bệnh đạt 111%.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc: Số lượt khám bệnh 11.378 (tăng 15% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.430 (tăng 0,6% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 01; số bệnh nhân chuyển viện: 74 ca; công suất sử dụng giường bệnh đạt 111%.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam: Số lượt khám bệnh 26.910 (tăng 13,7% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 2.101 cas (giảm 3,3% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 0; số bệnh nhân chuyển viện: 169 cas; công suất sử dụng giường bệnh đạt 121%.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi: Số lượt khám bệnh 22.415 (tăng 9,8% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 2.464 cas (tăng 23,8% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 02; số bệnh nhân chuyển viện: 214 cas; công suất sử dụng giường bệnh đạt 211%.

+ Bệnh viện Y học Cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: Số lượt khám bệnh 1.814 (tăng 13,3% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 317 cas (giảm 7,5% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 0. Công suất sử dụng giường bệnh: 81,7%.

+ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi: Số lượt khám bệnh 667, số bệnh nhân điều trị nội trú: 365, số bệnh nhân chuyển viện: 34, công suất sử dụng giường bệnh đạt 98%.

+ Bệnh viện Da liễu: Số lượt khám bệnh 1.248, số bệnh nhân điều trị nội trú: 52, số bệnh nhân chuyển viện: 03.

4. Giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

4.1. Giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội:

Trong tháng đã giải quyết việc làm và trợ cấp xã hội như sau:

- Giải quyết việc làm cho 21.181 lao động (đạt 96,6% kế hoạch năm và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó: Cho vay vốn giải quyết việc làm 1.153 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 3.730 lao động, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 146 lao động (25 Đài Loan, 01 Đức, 01 UAE, 25 Ả rập Xê Út, 22 Hàn Quốc, 71 Nhật Bản, 01 Úc), thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 18.152 lao động.

- Tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.388 người (trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 1.050 người). Lũy kế thực hiện từ đầu năm đến 20/11/2017: Đã tuyển mới đào tạo nghề cho 9.920 người, đạt 99,2% kế hoạch năm và tăng 1,36% so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: cao đẳng: 788 người, trung cấp 749 người, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: 8.383 người). Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 6.156 người, đạt 87,94% kế hoạch năm (giảm 7,93% so với cùng kỳ năm trước).

- Đã triển khai vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 đạt 7,773 tỷ đồng (đạt 129,6% kế hoạch năm). Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em 1.950 triệu đồng (đạt 97,5% kế hoạch năm).

- Tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 2.461 người (trong đó người nghiện heroin là 1.543 người). Vận động 1.300 người nghiện tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (đạt 84,3% chỉ tiêu kế hoạch). Hiện nay còn 791 bệnh nhân hiện đang duy trì tham gia điều trị. Duy trì 61/64 xã, phường không có tệ nạn xã hội (đạt 95,3% chỉ tiêu kế hoạch).

- Tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 537 người, nâng tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm là 6.939 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 530 người, nâng tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm là 6.780 người.

- Đã hoàn thành thủ tục 22 hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 36 hồ sơ đề nghị tặng huân chương độc lập.

4.2. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Đến ngày 31/10/2017 toàn tỉnh có 86.518 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (đạt 94,60% kế hoạch và tăng 690 người so với tháng 9/2017); tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 737 người (đạt 68,69% kế hoạch); tham gia bảo hiểm thất nghiệp 76.741 người (đạt 95,35% kế hoạch); tham gia bảo hiểm y tế 907.952 người (đạt 97,62% kế hoạch và tăng 11.584 người so với tháng 9/2017). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 73,76%.

Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chiếm 10,27% so với kế hoạch thu năm 2017.

Tính đến 31/10/2017 đã giải quyết cho 41.016 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó: Hưởng chế độ BHXH dài hạn: 779 người; trợ cấp BHTN: 5.938 người; trợ cấp BHXH một lần: 6.225 người; các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe: 28.074 lượt người.

Nhìn chung từ đầu năm đến nay, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm đã có chuyển biến tích cực; công tác giám định bảo hiểm y tế từng bước đi vào ổn định, thực hiện giám định tập trung theo tỷ lệ trên hệ thống thông tin giám định bước đầu phát huy hiệu quả; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

5. Tai nạn giao thông:

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông.

Tình hình giao thông trong tháng 10/2017 (từ 16/9 đến 15/10/2017):

- Số vụ tai nạn giao thông: 44 vụ (so với tháng trước tăng 6 vụ). So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ.

- Số người bị thương: 38 người (so với tháng trước tăng 3 người). So với cùng kỳ năm trước tăng 8 người.

- Số người chết: 18 người (so với tháng trước giảm 3 người). So với cùng k năm trước không tăng, không giảm.

Trong tháng không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặt biệt nghiêm trọng nào. Tính chung 10 tháng đầu năm 2017 (từ 15/12/2016 đến 15/10/2017), toàn tỉnh đã xảy ra 400 vụ tai nạn giao thông (giảm 64 vụ so với cùng kỳ năm trước); gây thương tích 314 người (giảm 93 người); làm chết 183 người (giảm 12 người so với cùng kỳ năm trước).

6. Thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường:

Tình hình thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường trong tháng 11/2017 (từ ngày 17/10 đến 15/11/2017) như sau:

- Tình hình thiên tai: Trong tháng do ảnh hưởng của các đợt thiên tai đã làm thiệt hại về người và tài sản: Toàn tỉnh có 01 người bị chết; 2500m3 công trình thuỷ lợi bị sạt lở, cuốn trôi; 01 ha lúa, 01 ha hoa màu, 480 ha cây ăn quả bị ngập gây hư hỏng; 02 con bò và 200 con gia cầm bị chết; 50 nhà bị ngập, 10 nhà bị sạt lở tốc mái. Ước tổng giá trị thiệt hại 15,290 tỷ đồng.

- Cháy nổ: Xảy ra 01 vụ cháy, gây thiệt hại 30 triệu đồng.

- Vi phạm môi trường: Phát hiện và xử lý 02 vụ, số tiền xử phạt: 186,59 triệu đồng.

Tình hình thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường lũy kế 11 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2016 đến 15/11/2017) như sau:

- Thiên tai: Do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, toàn tỉnh đã có 05 người chết; 01 người bị thương; 490 m chiều dài kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi; 05 tàu, thuyền bị phá huỷ, bị chìm; 11 cầu, cống bị phá huỷ; 250 m chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, cuốn trôi; 14 cột điện hạ thế bị đổ; 3.011,64 ha lúa bị ngập, hư hỏng; 160,7 ha mạ bị ngập, hư hỏng; 5.284,7 ha hoa màu, 2.057,8 ha cây ăn quả bị ngập gây hư hỏng; 16 ha cây công nghiệp bị ngập và hư hỏng; 03 con bò, 10 con lợn và 750 con gia cầm bị chết; 10,4 ha nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng; 62 nhà ở bị sập, cuốn trôi; 324 nhà bị sạt lở, tốc mái; 166 nhà bị uy hiếp phải di dời,... ước tổng giá trị thiệt hại 73,156 tỷ đồng.

- Cháy nổ: Xảy ra 39 vụ cháy, làm 9 người bị thương; thiệt hại 34,748 tỷ đồng.

- Vi phạm môi trường: Đã phát hiện và xử lý 20 vụ, xử phạt 1,999 tỷ đồng./.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/