TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017

Trong tháng, sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ. Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 10 tháng ước đạt 2.357 ha (tăng 20% so cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt 21.693,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 10/2017 ước đạt 2.720 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 25.284 tỷ đồng (tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước)…

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Nông nghiệp

1.1 Cây hàng năm:

Kết thúc thu hoạch vụ hè thu cho thấy sơ bộ diện tích gieo trồng đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, diện tích cây lương thực 53.502,7 ha (đạt 109,2% kế hoạch, tăng 6,1% so với vụ cùng kỳ năm trước; trong đó cây lúa 44.895,5 ha (đạt 115,1% kế hoạch, và tăng 9,2% so với vụ cùng kỳ); cây chất bột 300 ha (giảm 2,4% so với vụ cùng kỳ); cây công nghiệp ngắn ngày 7.632,5 ha (tăng 1,8% so với vụ cùng kỳ); cây rau, đậu 8.883,7 ha (tăng 7,2% so với vụ cùng kỳ). Sản lượng lương thực sơ bộ đạt 309.948 tấn (tăng 7,8% so vụ cùng kỳ); trong đó: lúa đạt 257.417 tấn; bắp đạt 52.531 tấn. Năng suất lúa đạt 57,3 tạ/ha (tăng 1,9% so với vụ cùng kỳ năm trước), năng suất bắp đạt 61 tạ/ha (tăng 1,4%).

Sản xuất vụ mùa: Đến 15/10/2017 đã gieo trồng cây hàng năm 58.842 ha (đạt 103,2% kế hoạch vụ, tăng 2,3% so với vụ cùng kỳ năm trước); trong đó lúa 44.019 ha (đạt 114,3% kế hoạch, tăng 10,1% so với vụ cùng kỳ năm trước); bắp 5.314 ha (đạt 88,6% kế hoạch, giảm 16,7%).

Các loại cây trồng khác: Cây chất bột 1.660 ha (đạt 109,9% kế hoạch, giảm 33,3% so với vụ cùng kỳ); rau các loại 2.358 ha (đạt 98,7% kế hoạch, giảm 2,6%); đậu các loại 3.240 ha (đạt 68,9% kế hoạch, giảm 13,7%); đậu phụng 1.639 ha (đạt 74,2% kế hoạch, giảm 0,9%); mè 519 ha (đạt 96,1% kế hoạch, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước).

Trong tháng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên toàn tỉnh có mưa trên diện rộng và xảy ra lũ lụt gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương (Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh) làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ mùa, nhất là tiến độ gieo trồng nhiều loại cây ngắn ngày.

1.2 Cây lâu năm:

Từ đầu năm đến nay, thời tiết khá thuận lợi cho việc phát triển trồng mới cây lâu năm. Kết quả phát triển một số cây lâu năm đến cuối tháng 9/2017 như sau:

- Thanh long: Diện tích hiện có 27.513 ha (tăng 928 ha so với cùng kỳ năm trước). Trong tháng, trên địa bàn tỉnh mưa nhiều, không khí ẩm thấp nên cây thanh long xuất hiện nhiều sâu bệnh như: thối cành, đốm nâu,… Mặc dù trong tháng giá tăng cao nhưng do ảnh hưởng bệnh dịch làm chất lượng trái giảm, tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu thấp, phần lớn không đảm bảo chất lượng nên không cung cấp đủ cho nhu cầu của thị trường, dự báo trong thời gian tới diện tích toàn tỉnh tăng chậm hơn so với những năm trước.

Đến cuối tháng 9 năm 2017, diện tích thanh long VietGAP trên toàn tỉnh đạt 7.991,52 ha (Hàm Thuận Nam: 4.897,23 ha; Hàm Thuận Bắc: 2.836,13 ha; Bắc Bình: 196,12 ha; Phan Thiết: 26,97 ha; Hàm Tân: 14 ha; La Gi: 10 ha).

- Cây điều: Diện tích hiện có 16.879 ha. Hiện nay các địa phương đang thực hiện đầu tư chăm sóc chuẩn bị cho vụ thu hoạch, đồng thời tổ chức trồng mới điều ghép năng suất cao để tăng hiệu quả kinh tế.

- Cao su: Diện tích hiện có 42.695 ha. Hiện đang trong thời điểm thu hoạch mủ. Giá cao su trong năm không ổn định và đứng ở mức thấp nên đầu tư trồng mới không đáng kể, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp để chuyển sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.

- Cây tiêu: Diện tích hiện có 1.646 ha. Hiện nay các địa phương đang tập trung chăm sóc chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Do giá tiêu giảm, bên cạnh đó cây tiêu thường phát sinh nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm (hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị) nên người dân đầu tư cầm chừng; dự báo trong thời gian tới diện tích trồng mới tăng không đáng kể.

- Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể…

Đã tập trung triển khai các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có. Tính đến 11/10/2017, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa 2017 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện là 48.757 ha (đạt 99,6% kế hoạch); trong đó: cây lúa và cây màu 31.830 ha (đạt 99,4% kế hoạch); cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 16.927 ha (đạt 99,8% kế hoạch).

Từ ngày 15/9-15/10/2017, toàn tỉnh đã có 2.575 ha lúa bị ngập (trong đó có 160 ha lúa ở giai đoạn mạ bị ngập úng, hư hỏng; 10 ha lúa giai đoạn làm đồng bị mất trắng); diện tích hoa màu bị ngập là 1.045 ha; diện tích cây ăn quả (thanh long) bị ngập 1.484 ha; diện tích cây công nghiệp bị ngập 16 ha. Các huyện bị thiệt hại nhiều do mưa lũ là Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh.

1.3 Chăn nuôi:

Tại thời điểm 01/10/2017, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò có 171.863 con; trong đó đàn trâu 8.972 con (giảm 0,19%); đàn bò 162.891 con (giảm 0,20%).

- Đàn heo có 265.612 con (giảm 7,01% so với cùng kỳ). Trong năm, giá heo hơi liên tục giảm do thị trường Trung Quốc ngưng thu mua, việc chăn nuôi bị thu lỗ nên các cơ sở chăn nuôi giảm quy mô đàn.

- Đàn gia cầm có 3.341,9 ngàn con (tăng 1,71% so cùng kỳ). Số lượng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu của thị trường và giá tiêu thụ ổn định.

Công tác phòng, chống dịch duy trì đều. Trong tháng không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Một số bệnh thông thường có xảy ra ở mức độ nhẹ, phần lớn được điều trị khỏi, không có dấu hiệu lây lan thành dịch.

Đã tổ chức tiêm phòng 867.194 liều vắc xin, lũy kế đến đầu tháng 10/2017 là 8.437.498 liều. Trong đó: đàn trâu, bò 6.196 liều, lũy kế 166.445 liều; đàn heo 48.154 liều, lũy kế 531.566 liều; đàn gia cầm 811.800 liều, lũy kế 7.729.198 liều.

2. Lâm nghiệp:

Đến 10/10/2017 toàn tỉnh đã trồng được 2.628 ha rừng (đạt 131,4% kế hoạch năm); trong đó có 2.346 ha rừng sản xuất và 282 ha rừng phòng hộ. Cơ cấu cây trồng tập trung chủ yếu là keo lai, keo lá liềm, bạch đàn, phi lao.

Đã giao khoán bảo vệ rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) với diện tích 140.954 ha (đạt 116,4% kế hoạch năm). Phần lớn diện tích rừng đang được các hộ dân bảo vệ tốt, không có tình trạng chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng làm trong khu vực nhận khoán.

Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên đạt 5.700 ha (đạt 135,7% kế hoạch năm).

Trong tháng đã phát hiện 38 vụ vi phạm. Luỹ kế 10 tháng phát hiện 415 vụ; đã xử lý 420 vụ (410 vụ vi phạm hành chính và 10 vụ vi phạm hình sự); tịch thu 04 ô tô máy kéo, 02 xe bò, 120 xe máy, 62 phương tiện khác; 529,5 m3 gỗ các loại. Tịch thu giá trị lâm sản ngoài gỗ trị giá 82,2 triệu đồng; tổng số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 2.727 triệu đồng.

3. Thuỷ sản:

- Nuôi trồng thủy sản: Thời tiết từ đầu năm đến nay nhìn chung khá thuận lợi.Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 10 tháng ước đạt 2.357 ha (tăng 20% so cùng kỳ năm trước). Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch 10 tháng ước đạt 11.234 tấn (tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước); trong đó sản lượng cá ước đạt 4.438 tấn (tăng 22,7%), sản lượng tôm ước đạt 6.754 tấn (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước).

- Khai thác thuỷ sản: Trong tháng, tuy có ảnh hưởng áp thấp và bão nhưng tình hình khai thác biển vẫn ổn định. Đây là vụ chính cá nam nên ngư dân tích cực bám biển khai thác, các tàu thuyền có công suất lớn tập trung khai thác ở vùng biển xa bờ. Sản lượng khai thác 10 tháng ước đạt 183.830 tấn (tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước); trong đó khai thác biển 183.307 tấn, khai thác nội địa 523 tấn.

- Sản xuất giống thuỷ sản: Hoạt động ươm nuôi, sản xuất tôm giống tiếp tục phát triển, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu nuôi tôm trong tỉnh và xuất bán cho các thị trường ngoài tỉnh. Sản xuất tôm giống 10 tháng ước đạt 20.901 triệu con (đạt 110% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước).

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác và bảo vệ các loại hải sản trong mùa sinh sản. Trong 10 tháng đầu năm, đã kiểm tra phát hiện và xử lý 604 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

II. Công nghiệp; đầu tư xây dựng; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư

1. Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) 10 tháng ước đạt 21.693,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: CN khai khoáng 516,3 tỷ đồng (giảm 5,98%); CN chế biến, chế tạo 12.713 tỷ đồng (tăng 9,07%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 8.267,6 tỷ đồng (tăng 5,7%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 196,8 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các sản phẩm sản xuất tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá khai thác (tăng 2,9% so với 10 tháng năm trước), thủy sản đông lạnh (tăng 5,06%), nước mắm (tăng 3,43%), thức ăn gia súc (tăng 9,09%), nước khoáng (tăng 11,02%), quần áo may sẵn (tăng 5,03%), gạch các loại (tăng 2,82%); nước máy sản xuất (tăng 2,64%), điện (tăng 5,52%), sơ chế mủ cao su (tăng 10,91%), đồ gỗ (tăng 15,02%), cát sỏi các loại (giảm 1,44%), muối hạt (giảm 18,56%), thủy sản khô (giảm 2,42%), hạt điều nhân (giảm 1,9%).

Nhìn chung sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục ổn định; trong đó CN chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2017 thu hút được 08 dự án vào Khu công nghiệp (trong đó có 02 dự án nước ngoài), diện tích đất thuê 10,95 ha với tổng vốn đầu tư 158,8 tỷ đồng và 7,5 triệu USD. Như vậy đến nay các Khu công nghiệp đã thu hút được 68 dự án (trong đó có 22 dự án đầu tư nước ngoài), cho thuê 200,98 ha với tổng vốn đầu tư là 3.676,35 tỷ đồng và 167,1 triệu USD. Hiện có 49 dự án đi vào hoạt động sản (trong đó có 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

2. Đầu tư xây dựng:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 1.121 tỷ đồng, đạt 75,06% kế hoạch năm; trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh là 805,2 tỷ đồng, đạt 71,89% kế hoạch năm; nguồn vốn ngân sách huyện là 250,9 tỷ đồng, đạt 85,93% kế hoạch năm; nguồn vốn ngân sách xã là 64,9 tỷ đồng, đạt 79,66% kế hoạch năm.

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng (từ ngày 15/9/2017 đến ngày 14/10/2017) đã tiếp nhận 93 hồ sơ đăng ký cấp mới (tăng 1,08% so với cùng kỳ), trong đó: Cấp đăng ký mới 72 trường hợp, tổng vốn đăng ký mới là 1.802,5 tỷ đồng (tăng 39,28% so cùng kỳ). Cấp mới chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh: 21 trường hợp (giảm 19,24% so với cùng kỳ). Giải thể 13 doanh nghiệp (giảm 38,10% so cùng kỳ); thông báo tạm ngừng 4 trường hợp (giảm 20% so với cùng kỳ).

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng có 06 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp mới 03 và cấp điều chỉnh 03), với tổng diện tích đất 50,3 ha, tổng vốn đăng ký 346 tỷ đồng. Cụ thể: cấp mới cho 03 dự án (01 lĩnh vực khu dân cư, 01 công nghiệp và 01 xăng dầu), cấp điều chỉnh 03 dự án (01 lĩnh vực dịch vụ, 01công nghiệp và 01 xăng dầu 01).

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, đã có 142 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trong đó, cấp mới 108 dự án và cấp điều chỉnh 34 dự án), với tổng diện tích đất 2.760 ha, tổng vốn đăng ký 43.873 tỷ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ năm trước).

III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả:

Hoạt động thương mại ổn định, hàng hoá trên thị trường phong phú, không có mặt hàng nào tăng giá đột biến.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 10/2017 ước đạt 2.720 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 25.284 tỷ đồng (tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 10/2017 ước đạt 1.400 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 12.632 tỷ đồng (tăng 13,87% so với cùng kỳ năm trước).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2017 so với tháng trước là 100,73% (tăng 0,73% so với tháng trước). Nếu so với tháng 12/2016 (sau 9 tháng) là 101,97% (tăng 1,97%); trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,42%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,17%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 2,63%; nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 3,97%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,87%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 42,17%; giáo dục tăng 5,01%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,18%; giao thông tăng 4,94%; bưu chính viễn thông giảm 0,39%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,48%.

Nếu so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) thì chỉ số giá tiêu dùng là 103,29% (tăng 3,29%) và tính bình quân 9 tháng đầu năm 2017 thì chỉ số giá tiêu dùng là 103,70% (bình quân 9 tháng đầu năm 2017 tăng 3,70% so với bình quân 9 tháng đầu năm 2016).

Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh thường xuyên được tăng cường. Trong tháng 9/2017, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra kiểm soát 80 vụ, phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm; trong đó có 03 vụ vi phạm hàng cấm, 03 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 02 vụ vi phạm về giá, 03 vụ vi phạm trong kinh doanh, 01 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 04 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác; đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 0,16 tỷ đồng. Từ đầu năm đến cuối tháng 9 đã kiểm tra, kiểm soát 1.465 vụ, phát hiện và xử lý 754 vụ; thu phạt nộp vào ngân sách nhà nước trên 5,4 tỷ đồng.

2. Du lịch:

Hoạt động du lịch trong tháng tiếp tục phát triển. Đã hợp tác phát triển du lịch với tỉnh An Giang, tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển ngành du lịch của 2 địa phương với mục tiêu hướng tới tăng cường mối quan hệ để liên kết khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh sẵn có, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội. Ngoài việc thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quản lý còn quan tâm xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức và đón các đoàn Famtrip hoặc tham gia chương trình sự kiện liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của 2 tỉnh kết nối xây dựng tour tuyến, thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi trong hoạt động du lịch nhằm hỗ trợ lẫn nhau để giới thiệu “đặc sản” từng vùng miền, tăng thêm nguồn khách đến 2 tỉnh.

Trong tháng tại địa phương sẽ có những sự kiện nổi bật như: Vòng chung kết “Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017” (tổ chức từ ngày 20/10 - 29/10 tại Mũi Né, Phan Thiết. Seahorse Resort & Spa là nơi tổ chức vòng thi “Người đẹp Bikini”);Liên hoan ẩm thực “Món ngon Bình Thuận” (tổ chức từ ngày 20 đến hết ngày 24/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình Thuận) với 22 gian hàng để doanh nghiệp trong lẫn ngoài tỉnh tham gia chế biến, giới thiệu đa dạng các món ăn đặc trưng của vùng đất cực Nam Trung bộ đến du khách và người dân địa phương. Trong những ngày diễn ra hoạt động, ngành chức năng cũng kết hợp tổ chức cuộc thi Barterder, “Món ngon Bình Thuận”, Liên hoan “Tiếng hát ngành du lịch mở rộng tỉnh Bình Thuận lần thứ 6 - năm 2017”. Mỗi buổi tối khách tham quan sẽ được xem biểu diễn âm nhạc đường phố, đờn ca tài tử, trình diễn của ban nhạc Philippine, hát cùng nhóm nhạc Flamenco…; Lễ hội Katê của dân tộc Chăm diễn ra trong 2 ngày với đầy đủ nghi thức và giá trị văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc với các sự kiện như nghi thức rước y trang, giao lưu văn nghệ; trình diễn nghề dệt thổ cẩm, nghề gốm bằng phương pháp thủ công và các trò chơi dân gian, mang đậm sắc thái truyền thống dân tộc Chăm;

Dự ước tháng 10/2017 tổng số lượt khách đến nghỉ dưỡng, lưu trú tại Bình Thuận đạt 442,93 ngàn lượt khách với 758,28 ngàn ngày khách; lũy kế 10 tháng đạt 4.050 ngàn lượt khách, đạt 79,38% kế hoạch năm, tăng 10,12% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 3.983 ngàn lượt khách, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm trước) với 6.628 ngàn ngày khách (tăng 12,31% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế đạt 485 ngàn lượt khách (tăng 17,37%) với 1.456 ngàn ngày khách (tăng 18,13%). Doanh thu từ du lịch đạt 8.831 tỷ đồng (đạt 81,77% kế hoạch năm; tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước).

Khách quốc tế đến Bình Thuận trong tháng có 106 nước và khu vực; trong đó du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan du lịch chiếm tỷ trọng cao. Lượng khách Trung Quốc trong những tháng gần đây tăng khá.

3. Xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2017 ước đạt 34,18 triệu USD (tăng 2,79% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế 10 tháng đạt 312,85 triệu USD (đạt 86,90% kế hoạch năm, tăng 11,06% so với cùng kỳ năm trước); trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 113,7 triệu USD (đạt 84,14% kế hoạch năm, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước), hàng nông sản đạt 12,55 triệu USD (đạt 90,32% kế hoạch năm, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước), hàng hoá khác đạt 186,56 triệu USD (đạt 88,38% kế hoạch năm, tăng 14,84% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hàng may mặc 121,07 triệu USD (đạt 80,40% KH năm, tăng 4,40% so cùng kỳ năm trước) với một số mặt hàng: cao su 2.390 tấn; quả thanh long 3.268 tấn; thuỷ sản 15.120 tấn.

Xuất khẩu trực tiếp 10 tháng đạt 293,98 triệu USD (tăng 11,27% so với cùng kỳ năm trước); trong đó:

- Xuất sang thị trường Châu Á đạt 189,42 triệu USD (tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Đông Á đạt 170,09 triệu USD (tăng 5,95%); Thị trường Đông Nam Á đạt 7,69 triệu USD (tăng 71,77% so với cùng kỳ); Thị trường Tây Á đạt 9,70 triệu USD (tăng 66,50%); Thị trường Trung Nam Á đạt 1,92 (tăng 38,22% so với cùng kỳ). Tăng chủ yếu ở mặt hàng nông sản, đồ gỗ nội thất, thủy sản đông lạnh, giấy các loại.

- Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 41 triệu USD (giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Bắc Âu đạt 9,45 triệu USD (tăng 19,96%); Thị trường Đông Âu đạt 0,51 triệu USD (giảm 74,33% so với cùng kỳ); Thị trường Nam Âu đạt 13,75 triệu USD (tăng 9,10%); Thị trường Tây Âu đạt 17,29 triệu USD (giảm 14,33%). Tăng chủ yếu ở mặt hàng giầy dép các loại khác, đồ gỗ nội thất, mực tươi đông lạnh, Mực bạch tuộc loại khác, cá loại khác tươi, đông lạnh và tôm đông lạnh loại khác ….

- Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 57,60 triệu USD (tăng 25,58% so với cùng kỳ năm trước); Thị trường Bắc Mỹ đạt 49,25 triệu USD (tăng 20,94%); Thị trường Trung Mỹ đạt 8,07 triệu USD (tăng 60,51% so với cùng kỳ), chủ yếu tăng ở mặt hàng các sản phẩm bằng giầy dép, đế giầy và gót giầy các loại khác ...

Ủy thác xuất khẩu tháng 10/2017 ước đạt 1,72 triệu USD; lũy kế 10 tháng đạt 18,86 triệu USD (tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước), tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc.

Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 10/2017 ước đạt 16,92 triệu USD (tăng 15,79% so với tháng cùng kỳ năm trước); lũy kế 10 tháng đạt 170,96 triệu USD, đạt 85,48% kế hoạch năm, tăng 17,55% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu tháng 10/2017 ước đạt 44,75 triệu USD; luỹ kế 10 tháng đạt 865,28 triệu USD (tăng gấp 2,57 lần so cùng kỳ năm trước), trong đó máy móc thiết bị và phụ tùng đạt 554,53 triệu USD (tăng gấp 3,79 lần so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung xuất khẩu hàng hoá duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng, trong đó mặt hàng cao su tăng khá cao (tăng 20,41% so với cùng kỳ). Nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu xuất các mặt hàng: tôm tươi, mực khô, cá tươi, cá hộp… đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ixraen…

Thị trường xuất khẩu tiếp tục giữ ổn định, đơn giá bình quân xuất các mặt hàng thanh long, cao su tăng hơn cùng kỳ năm trước. Mặt hàng quả thanh long xuất được sang 12 thị trường (trong đó xuất sang các nước: Ả rập Thống nhất, Singapore, Trung Quốc, Canada, Đức chiếm tỷ trọng khá). Hàng may mặc tuy tăng trưởng không cao so với cùng kỳ năm trước (10 tháng tăng 4,4%) nhưng vẫn giữ ổn định qua các tháng; hàng giày dép tăng khá (10 tháng tăng 29,02% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu xuất đi Mỹ, Nhật, Ý, Hà Lan, Ô-xtrây-lia, Canada.

4. Giao thông vận tải :

Ước tháng 10/2017 khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 39,04 triệu tấnkm, đường thuỷ đạt 90,9 ngàn tấnkm; luỹ kế 10 tháng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 374,2 triệu tấnkm (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đường thủy 876,1 ngàn tấnkm (tăng 2,6%). Khối lượng luân chuyển hành khách đường bộ tháng 10/2017 ước đạt 94,67 triệu lượt ngườikm, đường thuỷ đạt 345,1 ngàn lượt ngườikm; luỹ kế 10 tháng luân chuyển hành khách đường bộ đạt 884,34 triệu lượt ngườikm (tăng 9,5%), đường thuỷ đạt 3.305,6 ngàn lượt ngườikm (tăng 3,3%).

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp nhau giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình, hành trình vận tải.

IV. Thu ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 10/2017 đạt 650 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 8.074,6 tỷ đồng (đạt 100,62% dự toán năm, tăng 12,01% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: Thu nội địa 5.160,1 tỷ đồng (đạt 86,65% dự toán năm, tăng 20,18% so với cùng kỳ năm trước); riêng thu thuế, phí đạt 4.004,8 tỷ đồng (đạt 73,42% dự toán năm, tăng 1,08% so với cùng kỳ năm trước); thu tiền sử dụng đất 1.155,2 tỷ đồng (đạt 231% dự toán năm, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước); thu thuế xuất nhập khẩu 1.464 tỷ đồng (đạt 348,5% dự toán năm, giảm 14,81% so với cùng kỳ năm trước); thu dầu thô 1.450,4 tỷ đồng (đạt 87,91% dự toán năm, tăng 21,19% so với cùng kỳ năm trước).

Ở khối huyện, thị xã, thành phố: Dự ước thu 10 tháng đầu năm 2017 đạt 1.729,1 tỷ đồng (đạt 101,06% dự toán năm), tăng 8,08% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Phan Thiết đạt 777,7 tỷ đồng (tăng 35,72% so với cùng kỳ năm trước), La Gi đạt 108,4 tỷ đồng (giảm 10,79%), Tuy Phong đạt 191,1 tỷ đồng (giảm 15,43%), Bắc Bình đạt 66,5 tỷ đồng (giảm 21,56%), Hàm Thuận Bắc đạt 195,4 tỷ đồng (tăng 1,33%), Hàm Thuận Nam đạt 135,4 tỷ đồng (giảm 1,79%), Tánh Linh đạt 73,8 tỷ đồng (giảm 3,17%), Đức Linh đạt 99 tỷ đồng (tăng 0,82%), Hàm Tân đạt 65,3 tỷ đồng (giảm 3,29%), Phú Quý đạt 16,6 tỷ đồng (giảm 24,68% so với cùng kỳ năm trước).

Tuy kết quả thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán và tăng hơn cùng kỳ năm trước; song thu thuế, phí đạt còn thấp so với dự toán (10 tháng đạt 73,42% dự toán năm) do nguồn thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài và thuế Bảo vệ môi trường đạt thấp (tổng 2 nguồn thu này chiếm tỷ trọng 35,6% trong dự toán thu thuế phí; song kết quả thu 10 tháng chỉ đạt 51,09% dự toán năm)

Tỉnh đã triển khai nộp thuế điện tử đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; thực hiện các biện pháp quản lý nợ theo quy định của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế đã ban hành; rà soát lại các doanh nghiệp có nộp tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quá hạn nộp trên 90 ngày thực hiện cưỡng chế theo qui trình. Trong 9 tháng đầu năm 2017 đã thanh - kiểm tra thuế tại 187 doanh nghiệp; truy thu tiền thuế và xử phạt sau thanh - kiểm tra thuế là 6.574 triệu đồng; điều chỉnh giảm khấu trừ sau thanh - kiểm tra thuế là 11.878 triệu đồng; điều chỉnh giảm lỗ sau thanh - kiểm tra thuế là 60.365 triệu đồng

Tuy vậy công tác đôn đốc, quản lý nợ đọng thuế vẫn còn một số hạn chế, số thuế nợ còn cao, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nội địa. Nợ thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; nợ thuế ở lĩnh vực xây dựng cơ bản; nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;…còn khá lớn. Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao

2. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; hướng dẫn khách hàng thực hiện hồ sơ vay và đẩy mạnh công tác thẩm định cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Đến 30/9/2017, nguồn vốn huy động đạt 28.615 tỷ đồng, tăng 12,61% so với đầu năm tăng 11,88% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 36.263 tỷ đồng, tăng 12,16% so với đầu năm, tăng 22,84% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 19.471 tỷ đồng (tăng 30,88% so với cùng kỳ năm trước); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 942 tỷ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước); dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 6.398 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ năm trước). Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.214 tỷ đồng/125.360 khách hàng.

Thực hiện Chính sách tín dụng đối với thủy sản (theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP): Đến 30/9/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 161/179 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 130 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 99 hồ sơ, đang xử lý 29 hồ sơ, từ chối cho vay 02 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 789 tỷ đồng, đã giải ngân được 740 tỷ đồng, dư nợ là 718,7 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 251 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 454,7 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng).

Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch (theo Quyết định 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết 30/NQ-CP): Đến 30/9/2017 dư nợ cho vay đạt 332 tỷ đồng/04 khách hàng phục vụ sản suất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống, trồng thanh long.

Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến 30/9/2017, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 41.697 triệu đồng/112 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2.434 triệu đồng/14 khách hàng, dư nợ cho vay để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở là 39.263 triệu đồng/98 khách hàng.

Hỗ trợ người dân giải quyết các khó khăn do nắng hạn trên địa bàn: Đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn do hạn hán; lũy kể từ khi thực hiện đến cuối tháng 9/2017 với dư nợ đạt 35,97 tỷ đồng/107 khách hàng (01 doanh nhiệp và 106 hộ dân). Đến 30/9/2017 dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 13,38 tỷ/38 khách hàng; cơ cấu lại nợ cho khách hàng gặp khó khăn trong nuôi lợn với dư nợ đạt 2 tỷ đồng; chưa có trường hợp khách hàng nào đề nghị khoanh nợ, xoá nợ.

Cho vay hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 (theo QĐ số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017): Đến 30/9/2017, dư nợ cho vay đạt 34.138 triệu đồng/53 khách hàng (lãi suất cho vay từ 7-9,5%/năm).

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ của khách hàng vay; hạn chế, ngăn ngừa nợ xấu mới phát sinh; cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật. Đến 30/9/2017, nợ xấu trên địa bàn là 388 tỷ đồng, chiếm 1,07% tổng dư nợ (tăng 0,14% so với cuối năm 2016).

Công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng duy trì ổn định. Mạng lưới ATM, POS hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 30/9/2017, trên địa bàn có 155 máy ATM (giảm 01 máy so với đầu năm) và 1.298 máy POS (tăng 74 máy so với đầu năm). Hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

V. Các vấn đề xã hội:

1. Văn hoá, Thể thao:

Trong tháng đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị: Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga; ngày Dân số kế hoạch hóa gia đình; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2017) … với 2.350 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 3.400 m băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 1.620 m2 pa nô, hơn 2.800m cờ dây và 2.800 cờ các loại.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng duy trì đều. Đã tổ chức 02 buổi biểu diễn Đờn ca tài tử và 04 buổi hát cùng nhóm nhạc Acoustic vào tối thứ Tư, thứ Bảy hàng tuần tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Thị xã La Gi tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội thi đua quyết thắng và chương trình Hội thảo du lịch. Các xã, thị trấn huyện Hàm Tân đã tổ chức 10 chương trình văn nghệ. Huyện Tuy Phong tổ chức Hội thi “Tiếng hát Bolero” năm 2017, có 130 thí sinh tham gia; biểu diễn chương trình văn nghệ tuyên truyền ma túy trong học đường tại các Trường Trung học cơ sở trong huyện; tổ chức Hội thi “Văn nghệ tuyên truyền bảo vệ rùa biển”. Huyện Phú Quý tham gia Hội thi Người Cao tuổi tỉnh Bình Thuận năm 2017. Huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi “Cán bộ Phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi” năm 2017; tổ chức chương trình văn nghệ nhân dịp tết Trung thu phục vụ thiếu nhi ở các xã, thị trấn trong huyện. Các địa phương trong tỉnh còn xây dựng chương trình văn nghệ tham gia Liên hoan "Tiếng hát ngành Du lịch mở rộng Bình Thuận lần 6-2017".

Hoạt động Thư viện: đã cấp mới 69 thẻ bạn đọc (26 thẻ thiếu nhi), phục vụ 4.627 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.020 lượt), luân chuyển 19.585 lượt tài liệu (thiếu nhi 11.020 lượt). Sưu tầm tư liệu cho tập Thông tin tư liệu Bình Thuận với 180 tin, bài; chuyên mục thông tin kinh tế với 31 tin, bài.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận trong tháng đón và phục vụ 241 đoàn, với 5.793 lượt khách (trong đó có 315 lượt khách nước ngoài), phục vụ 03 lễ viếng. Bảo tàng tỉnh tiếp tục khảo sát, kiểm tra và sưu tầm hiện vật tại các di chỉ khảo cổ học trên địa bàn xã Hàm Đức, Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; hoàn thành công tác nghiên cứu viết lý lịch trích ngang hồ sơ khoa học Tháp Nước Phan Thiết; hoàn chỉnh các thành phần Hồ sơ khoa học di tích lịch sử - cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc; hoàn thành báo cáo lễ hội tại nhóm đền tháp Chăm Po Dam xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong; phục vụ 204 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu tại Nhà trưng bày. Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư đón 4.152 lượt khách (trong đó có 1.365 khách nước ngoài). Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm tổ chức các hoạt động văn hóa Chăm, đón 406 lượt khách đến tham quan.

Hoạt động thể thao:

Trong tháng 10/2017, đội Taekwondo tham gia thi đấu giải Vô địch các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc tại Bình Thuận đạt được 04 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc, 08 Huy chương Đồng; tham gia thi đấu giải Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á tại Turkmenistan đạt được 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng. Đội Canoeing tham dự giải Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á năm 2017 tại Malaysia đạt được 01 Huy chương Vàng. Hội Võ thuật cổ truyền tham gia thi đấu giải Cụm miền Đông Nam bộ tại Tây Ninh đạt được 01 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Năm học 2017-2018 toàn tỉnh có 632 trường mầm non và phổ thông (tăng 5 trường so với năm học trước); trong đó có 36 trường tư thục, 195 trường mầm non, 278 trường tiểu học, 130 trường trung học cơ sở và phổ thông cơ sở, 29 trường trung học phổ thông và phổ thông nhiều cấp học. Bình quân 1 xã có: 1,5 trường mầm non; 2,19 trường tiểu học; 1,02 trường THCS; bình quân mỗi huyện có 2,9 trường THPT.

Kết quả huy động học sinh các cấp học và thực hiện tuyển mới các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 như sau:

- Mầm non: Số cháu ra lớp đầu năm học 61.459, trong đó nhà trẻ có 6.218 cháu (tăng 620 cháu so với năm trước); mẫu giáo có 55.191 cháu (tăng 2.903 cháu), trong đó mẫu giáo 5 tuổi có 25.385 cháu (tăng 3.578 cháu)

- Tiểu học: Số học sinh có mặt đầu năm 111.050 học sinh (tăng 1.104 học sinh so với năm trước).

- Trung học cơ sở: Số học sinh có mặt đầu năm 77.214 học sinh (tăng 1.423 học sinh so với năm trước).

- Trung học phổ thông: Số học sinh có mặt đầu năm 33.387 học sinh (giảm 327 học sinh so với năm trước)

- Tỷ lệ huy động học sinh các cấp học

+ Tỷ lệ huy động cháu vào nhà trẻ (0-2 tuổi) đạt: 12,2% (vượt 0,2% so KH).

+ Tỷ lệ huy động cháu vào mẫu giáo (3-5 tuổi) đạt là 87,12% (vượt 3,12% so KH).

+ Tỷ lệ huy động trẻ 05 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 99,61% (vượt 0,11% so KH).

+ Tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đúng độ tuổi ra lớp là 99,99% (vượt 0,09% so KH).

+ Tỷ lệ huy động học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi 11-14 là 90,28% (vượt 2,28% so KH).

+ Tỷ lệ huy động học sinh trung học phổ thông trong độ tuổi 15-17 là 49,5% (vượt 0,5% so KH).

- Thực hiện tuyển mới các lớp đầu cấp

+ Tuyển mới học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,99% (vượt 0,09% KH).

+ Tuyển mới học sinh vào lớp 6 so với học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 đạt 97,5%.

+ Tuyển mới học sinh vào lớp 10 so với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 75,88%.

Trong 10 tháng đầu năm 2017 đã công nhận thêm 07 trường đạt chuẩn quốc gia (trường Mầm non Vành Khuyên, Mầm non 19/5, Mầm non Kim Đồng, Mẫu giáo Đông Hà, Mẫu giáo Hòa Minh, TH Đức Hạnh 1, THCS Phan Châu Trinh). Như vậy tính đến nay toàn tỉnh có 186 trường đạt chuẩn quốc gia (25 trường mầm non, 96 trường tiểu học, 52 trường THCS, 13 trường THPT). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia so với số trường công lập là 31,37% (trường mầm non đạt 15,33%, trường tiểu học đạt 34,65%, trường THCS đạt 40,77%, trường THPT đạt 50%).

3. Y tế :

Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Các đơn vị y tế dự phòng đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra bệnh dịch lớn.

Trong tháng (từ 15/9 đến 15/10/2017) toàn tỉnh có:

- Số cas mắc sốt xuất huyết: 219 cas (giảm 34% so với tháng trước); không có cas tử vong.

- Số cas mắc tay chân miệng: 282 cas (giảm 27,6% so với tháng trước); không có cas tử vong.

- Số cas mắc sốt rét: 12 cas (tăng 9% so với tháng trước), không có cas mắc sốt rét ác tính, không có trường hợp tử vong.

- Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong: 14, số bệnh nhân mới phát hiện: 0, số bệnh nhân đang quản lý: 473, bệnh nhân phong mới bị tàn tật độ II: 0.

- Công tác phòng chống Lao: Tổng số lượt khám 1.035, số bệnh nhân thu dung điều trị: 125. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới: 66.

- Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là: 1.951 trẻ (đạt tỷ lệ 8,1%).

- Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+: 2.343 trẻ (đạt tỷ lệ 9,8%).

- Công tác phòng chống HIV/AIDS: Số nhiễm HIV mới: 3 (tích lũy: 1.308); số chuyển AIDS mới: 2 (tích lũy: 948); tử vong: 01 (tích lũy: 503).

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Trong tháng không có xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

- Công tác Dân số- KHHGĐ: Tổng số trẻ sinh ra trong tháng: 1.877, số người mới đặt vòng: 1.915, số mới triệt sản: 52.

Công tác khám chữa bệnh trong tháng đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các đơn vị điều trị đã chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Riêng các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh có số bệnh nhân vào điều trị trong tháng như sau:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: Số lượt khám bệnh 27.155 (tăng 8% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 4.716 (giảm 1,8% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 29 cas; số cas chuyển viện: 79 cas; số cas tai nạn giao thông: 471 (trong đó: chấn thương sọ não: 46, tử vong: 03); công suất sử dụng giường bệnh đạt 103%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh: số lượt khám bệnh 10.272 (giảm 16,7% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.286 (giảm 18,4% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 02; số bệnh nhân chuyển viện: 71 ca; công suất sử dụng giường bệnh đạt 102%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam tỉnh: Số lượt khám bệnh 19.482 (giảm 0,07% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.738 cas (giảm 12,6% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 01; số bệnh nhân chuyển viện: 157 cas; công suất sử dụng giường bệnh đạt 120%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi: Số lượt khám bệnh 21.344 (tăng 25,2% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 2.045 cas (tăng 16% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 01; số bệnh nhân chuyển viện: 194 cas; công suất sử dụng giường bệnh đạt 169%.

+ Bệnh viện YHCT và phục hồi chức năng tỉnh: Số lượt khám bệnh 1.727 (tăng 23,4% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 272 cas (giảm 13,9% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 0. Công suất sử dụng giường bệnh: 65%.

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi: Số lượt khám bệnh 500, số bệnh nhân điều trị nội trú: 348, số bệnh nhân chuyển viện: 20, công suất sử dụng giường bệnh đạt 98,9%.

+ Bệnh viện Da liễu: Số lượt khám bệnh 1.489, số bệnh nhân điều trị nội trú: 51, số bệnh nhân chuyển viện: 06.

4. Giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội; Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

4.1. Giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội:

Trong 10 tháng (từ 01/01 đến 31/10/2017) đã giải quyết việc làm và trợ cấp xã hội như sau:

- Giải quyết việc làm cho 21.981 lao động (đạt 91,59% kế hoạch năm), trong đó: Cho vay vốn giải quyết việc làm 1.052 lao động (đạt 87,66% KH năm); đưa 144 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 144% KH năm).

- Tuyển mới và đào tạo nghề cho 8.412 người (cao đẳng: 632 người, trung cấp 499 người; sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: 7.281 người), đạt 84,12% so với kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 4.986 người (đạt 71,23% so với kế hoạch năm và giảm 12,2% so cùng kỳ năm 2016).

- Cấp 31.885 thẻ BHYT cho người nghèo và 32.177 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (trong đó có 12.051 thẻ cho người thuộc diện hộ cận nghèo mới thoát nghèo).

- Đã triển khai vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 được 7,630 tỷ đồng (đạt 127,2% KH năm); vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em 1.500 triệu đồng (đạt 75% kế hoạch năm).

4.2. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Đến ngày 30/9/2017 toàn tỉnh có 85.828 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; đạt 93,85% kế hoạch); tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện 756 người (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; đạt 70,46% kế hoạch); tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 76.326 người (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; đạt 94,84% kế hoạch); tham gia Bảo hiểm y tế 896.368 người (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước; đạt 96,38% kế hoạch). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 73,31%.

Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chiếm 8,23% so với kế hoạch thu năm 2017.

Tính đến đầu tháng 10/2017 đã giải quyết cho 37.161 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: Hưởng chế độ BHXH dài hạn: 668 người; trợ cấp BHTN: 5.498 người; trợ cấp BHXH một lần: 5.782 người; các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe: 25.213 lượt người.

Nhìn chung từ đầu năm đến nay, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm đã có chuyển biến tích cực; công tác giám định bảo hiểm y tế từng bước đi vào ổn định, thực hiện giám định tập trung theo tỷ lệ trên hệ thống thông tin giám định bước đầu phát huy hiệu quả; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

5. Tai nạn giao thông:

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông.

Trong tháng 9/2017 (từ 16/8/2017 đến 15/9/2017) toàn tỉnh đã xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông: 38 vụ (so với tháng trước giảm 4 vụ). So với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ.

- Số người bị thương: 35 người (so với tháng trước giảm 9 người). So với cùng kỳ năm trước giảm 14 người.

- Số người chết: 21 người (so với tháng trước tăng 04 người). So với cùng k năm trước không tăng, không giảm.

Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đặt biệt nghiêm trọng, làm 02 người chết và 07 người bị thương.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2017 (từ 15/12/2016 đến 15/9/2017) toàn tỉnh đã xảy ra 356 vụ tai nạn giao thông (giảm 67 vụ so với cùng kỳ năm trước); gây thương tích 276 người (giảm 101 người so với cùng kỳ năm trước); làm chết 165 người (giảm 12 người so với cùng kỳ năm trước).

6. Thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường:

Trong tháng 10/2017 (từ ngày 15/9/2017 đến 16/10/2017), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường như sau:

- Tình hình thiên tai: Do ảnh hưởng của các đợt thiên tai đã làm thiệt hại về người và tài sản: Toàn tỉnh có 02 người chết; 2.575 ha lúa bị ngập, hư hỏng; 160 ha diện tích mạ bị ngập, hư hỏng; 1.045 ha hoa màu, 1.484 ha cây ăn quả bị ngập gây hư hỏng; 16 ha diện tích cây công nghiệp bị ngập và hư hỏng; 10 con lợn và 550 gia cầm bị chết; 10 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng; 11 căn nhà bị ngập nước; 11 cầu, cống bị phá huỷ; 250 m chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi; ước tổng giá trị thiệt hại 31.774 triệu đồng.

- Cháy nổ: đã xảy ra 04 vụ cháy, gây thiệt hại 361,8 triệu đồng.

- Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện và xử lý: 05 vụ. Số tiền xử phạt: 658,8 triệu đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2016 đến 16/10/2017), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường như sau:

- Tình hình thiên tai: Do ảnh hưởng của các đợt thiên tai đã làm thiệt hại về người và tài sản: Toàn tỉnh có 05 người chết; 01 người bị thương; 490 m Chiều dài kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi; 05 tàu, thuyền bị phá huỷ, bị chìm; 11 cầu, cống bị phá huỷ; 250 m chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi; 14 cột điện hạ thế bị đổ; 3.010,8 ha lúa bị ngập, hư hỏng; 160 ha diện tích mạ bị ngập, hư hỏng; 5.284,2 ha hoa màu; 1.578 ha cây ăn quả bị ngập gây hư hỏng; 16 ha diện tích cây công nghiệp bị ngập và hư hỏng; 01 con bò, 10 con lợn và 550 con gia cầm bị chết; 10,4 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng; 59 nhà ở bị sập. bị cuốn trôi; 314 nhà bị sạt lở, tốc mái; 166 nhà bị uy hiếp phải di dời….. Ước tổng giá trị thiệt hại 57.866 triệu đồng.

- Cháy nổ: xảy ra 38 vụ cháy, làm 9 người bị thương do cháy, nổ; gây thiệt hại 34,718 tỷ đồng.

- Số vụ vi phạm môi trường: đã phát hiện và xử lý 18 vụ, đã xử phạt 1,812 tỷ đồng./.

CTK Bình Thuận

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/