TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017

Trong tháng 8, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt 70.802 ha, đạt 112,5% kế hoạch vụ; tăng 6,0% so với vụ cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 7.761 tấn (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 10.003,6 tỷ đồng (tăng 7,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.463 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 19.710 tỷ đồng (tăng 11,58% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 83,35% dự toán năm). Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 2.000 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 8 tháng là 17.890 lao động…

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Nông nghiệp

1.1 Cây hàng năm:

Trọng tâm trong tháng là tập trung chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu. Thời tiết trong tháng thuận lợi, mưa trên diện rộng, các loại cây trồng phát triển. Đến 10/8/2017, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt 70.802 ha, đạt 112,5% kế hoạch vụ; tăng 6,0% so với vụ cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Cây lương thực: Diện tích gieo trồng 53.502 ha, đạt 109,2% kế hoạch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, diện tích lúa đạt 44.895 ha, đạt 115,1% kế hoạch (tăng 9,2% so với vụ cùng kỳ); bắp 8.607,2 ha, đạt 86,1% kế hoạch vụ (giảm 7,8%).

+ Cây chất bột: Diện tích gieo trồng 289 ha (giảm 6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó cây khoai lang 204 ha (giảm 13,2%).

+ Cây công nghiệp ngắn ngày: Diện gieo trồng đạt 7.604 ha  (tăng 1,5% so với vụ cùng kỳ năm trước); trong đó cây mè 5.507 ha (giảm 5,9%), cây đậu phụng 2.095 ha (tăng 27,5%).

+ Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh: Diện tích gieo trồng 8.886 ha (tăng 7,2% so với vụ cùng năm trước). Trong đó, rau các loại 3.434 ha (tăng 3,4%); đậu các loại và dưa lấy hạt 5.443 ha (tăng 9,8%). Diện tích gieo trồng nhóm cây rau, đậu tăng chủ yếu là do đã áp dụng phương pháp “2 lúa, 1 màu” vào canh tác, qua đó vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa thích nghi với điều kiện thời tiết.

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 519 ha (tăng gấp 2 lần so với vụ cùng kỳ năm trước), trong đó chủ yếu là diện tích trồng cỏ làm thức ăn gia súc.

Kết quả trên cho thấy gieo trồng lúa vượt kế hoạch và tăng khá hơn năm trước, song diện tích bắp giảm khá nhiều (Hàm Tân giảm 351 ha) do vụ trước giá bắp không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp nên người dân chuyển sang trồng keo lá tràm và cây ăn quả. Đáng chú ý tại huyện Tánh Linh, diện tích bắp giảm 600 ha so với cùng kỳ năm trước do trước đây cây bắp được trồng xen với cao su và cây lâu năm khác, nay bước vào giai đoạn khép tán nên diện tích bị giảm.

Dự ước năng suất lúa vụ hè thu 2017 đạt 57,5 tạ/ha (năm trước 56,3 tạ/ha), năng suất bắp đạt 60,7 tạ/ha (năm trước 60,2 tạ/ha). Trong nhóm cây rau, đậu; cây hành củ tươi năng suất chỉ đạt 29,5 tạ/ha (năm trước 52 tạ/ha) do huyện Tuy Phong đang chuẩn bị thu hoạch thì bị mưa lớn kéo dài làm ngập úng gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng.

Song song với thu hoạch hè thu, một số địa phương đã tiến hành xuống giống vụ mùa. Đến ngày 17/8/2017 đã gieo trồng 240 ha cây hàng năm (chủ yếu trên địa bàn huyện Tuy Phong).

1.2 Cây lâu năm:

Từ đầu năm đến nay, thời tiết khá thuận lợi cho việc phát triển trồng mới cây lâu năm. Kết quả phát triển một số cây lâu năm đến cuối tháng 7/2017 như sau:

- Thanh long: Diện tích hiện có 27.167 ha (tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước). Trong tháng do mưa nhiều, độ ẩm cao nên xuất hiện nhiều loại bệnh như: thán thư, thối cành, đốm nâu… làm chất lượng trái giảm, tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu thấp. Dự báo trong trong thời gian tới, diện tích thanh long trồng mới tăng không nhiều do giá giảm thấp hơn những năm trước và bị nhiều dịch bệnh nên người dân không mạnh dạn đầu tư phát triển.

- Cây điều: Diện tích hiện có 16.889 ha (tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay đã hết mùa thu hoạch nên người dân đang tiến hành chăm sóc và đầu tư phát triển thêm diện tích trồng.

- Cao su: Diện tích hiện có 42.061 ha (giảm 1,04% so với cùng kỳ). Những năm gần đây giá cao su không ổn định, đứng ở mức thấp nên đầu tư trồng mới không đáng kể, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp để chuyển sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.

- Cây tiêu: Diện tích toàn tỉnh hiện có 1.647 ha (tăng 1,45 % so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay giá tiêu không còn duy trì ở mức khá như những tháng đầu năm, bên cạnh đó cây tiêu thường phát sinh nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm (hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị) nên người dân đầu tư cầm chừng; dự báo trong thời gian tới diện tích trồng mới tăng không đáng kể.

- Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể…

Công tác thủy lợi: Đã tập trung triển khai các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có. Tính đến ngày 10/8/2017, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu 2017 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện là 49.335 ha (đạt 95,6% kế hoạch); trong đó: cây lúa và cây màu 32.353 ha (đạt 94,6% kế hoạch), cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 16.982 ha (đạt 100,2% kế hoạch).

1.3 Chăn nuôi:

Tại thời điểm 01/8/2017, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò có 171.286 con (giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước); trong đó đàn trâu 8.932 con (giảm 0,2%); đàn bò 162.354 con (giảm 0,01%).

- Đàn heo có 229.583 con (giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước). Toàn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo (Hàm Thuận Bắc 01, Hàm Tân 04, Đức Linh 05) với số lượng 44.625 con (chiếm 19,4% trong tổng đàn lợn của toàn tỉnh) và 60 trang trại (La Gi 05, Bắc Bình 02, Hàm Thuận Bắc 05, Hàm Thuận Nam 01, Hàm Tân 24, Đức Linh 21, Tánh Linh 02) với số lượng 17.820 con (chiếm 7,8% trong tổng đàn lợn của toàn tỉnh). Đàn heo giảm khá nhiều do những tháng qua giá heo hơi liên tục giảm, người chăn nuôi bị thua lỗ nên các cơ sở chăn nuôi giảm quy mô đàn.

- Đàn gia cầm có 2.794,4 ngàn con (tăng 1,5% so cùng kỳ năm  trước). Hiện nay, toàn tỉnh có 01 doanh nghiệp (huyện Đức Linh) và 11 trang trại nuôi gà  với số lượng 149,6 ngàn con (chiếm 5,4% trong tổng đàn gia cầm của toàn tỉnh).

Công tác phòng, chống dịch duy trì đều. Trong tháng không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Một số bệnh thông thường có xảy ra ở mức độ nhẹ, phần lớn được điều trị khỏi, không có dấu hiệu lây lan thành dịch.

Trong tháng đã tiêm phòng đàn trâu, bò 24,3 ngàn liều vắc xin (lũy kế đến 8 tháng  đạt 137,4 ngàn liều); đàn heo 54,8 ngàn liều (lũy kế 8 tháng đạt 432,9 ngàn liều); đàn gia cầm 1.075,5 ngàn liều (lũy kế 8 tháng đạt 5.850,3 ngàn liều). Kiểm dịch đàn heo 143 ngàn con (lũy kế 8 tháng 1.079,8 ngàn con); trâu, bò 167 con (lũy kế 8 tháng 3,5 ngàn con); đàn gia cầm 187,1 ngàn con (lũy kế 8 tháng 2.562,7 ngàn con). Kiểm soát giết mổ: Heo: 1,6 ngàn con (lũy kế 8 tháng 11,3 ngàn con); Dê 304 con (lũy kế 8 tháng 2,4 ngàn con); Gia cầm 5,8 ngàn con (lũy đến 8 tháng 48,4 ngàn con).

2. Lâm nghiệp:

Trong tháng đã trồng 954 ha rừng (rừng sản xuất 854 ha; rừng phòng hộ 100 ha). Luỹ kế đến 10/8 đã trồng 1.161 ha (100 ha rừng phòng hộ và 1.061 ha rừng sản xuất), đạt 58,1% kế hoạch năm.

Đã triển khai giao khoán bảo vệ rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) với diện tích 128.775 ha (đạt 106,3% kế hoạch), diện tích còn lại 11.758 ha (từ nguồn vốn Quỹ bảo vệ và phát triển rừng) các đơn vị chuyển sang hình thức tự quản lý, bảo vệ.

Khoanh nuôi rừng trong tháng đạt 1.500 ha rừng phòng hộ; luỹ kế 8 tháng thực hiện 5.700 ha (đạt 135,7% kế hoạch năm).

Công tác sử dụng rừng: Trong tháng khai thác 4.149 m³ gỗ các loại; luỹ kế 8 tháng khai thác 12.929m3 gỗ rừng trồng. Khai thác lâm sản phụ: Lồ ô: 14,8 ngàn cây; Nứa: 18,8 ngàn cây; Le : 982,5 ngàn cây (8 tháng).

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Đã thành lập 13 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện, 107 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng xã, 483 tổ, đội phòng chống cháy rừng ở các địa phương; xây dựng 1.306,4 km đường băng cản lửa (trong đó 43 đường băng xanh và 1.263,4 đường băng trắng), 7 chòi canh lửa; trang bị 170 máy móc, 2.851 dụng cụ thủ công sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng, một số vụ cháy cây bụi, thảm cỏ, lá khô dưới tán rừng, các cơ quan chức năng huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

Trong tháng đã phát hiện 53 vụ vi phạm; luỹ kế 8 tháng phát hiện 344 vụ. Đã xử lý 352 vụ (xử phạt hành chính 342 vụ và xử lý hình sự 10 vụ), tịch thu: 01 chiếc ô tô máy kéo, 107 xe máy, 433,8 m3 gỗ và nhiều phương tiện khác. Tổng số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách trong 8 tháng là 2.436,4 triệu đồng.

3. Thuỷ sản:

- Nuôi trồng thủy sản: Thời tiết từ đầu năm đến nay nhìn chung khá thuận lợi. Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 8 tháng ước đạt 1.593 ha (tăng 6,1% so cùng kỳ năm trước). Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 7.761 tấn (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước); trong đó sản lượng cá ước đạt 2.996 tấn (tăng 6%), sản lượng tôm ước đạt 4.735 tấn (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước).

- Khai thác thuỷ sản: Trong tháng, tuy có ảnh hưởng áp thấp và bão nhưng tình hình khai thác biển vẫn ổn định. Đây là vụ chính cá nam nên ngư dân tích cực bám biển khai thác, các tàu thuyền có công suất lớn tập trung khai thác ở vùng biển xa bờ. Sản lượng khai thác 8 tháng ước đạt 137.533 tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ  năm trước (trong đó khai thác biển ước đạt 137.120 tấn, khai thác nội địa đạt 413 tấn).

- Sản xuất giống thuỷ sản: Hoạt động ươm nuôi, sản xuất tôm giống tiếp tục phát triển, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu nuôi tôm trong tỉnh và xuất bán cho các thị trường ngoài tỉnh. Sản xuất tôm giống 8 tháng ước đạt 17.747 triệu con, đạt 93,4% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác và bảo vệ các loại hải sản trong mùa sinh sản. Trong 8 tháng đầu năm, đã kiểm tra phát hiện 423 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

II. Công nghiệp; đầu tư xây dựng; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư

1. Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) 8 tháng ước đạt 15.253 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: CN khai khoáng 403,2 tỷ đồng (giảm 6,0%); CN chế biến, chế tạo 10.003,6 tỷ đồng (tăng 7,9%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4.686 tỷ đồng (tăng 6,4%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 160 tỷ đồng (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các sản phẩm sản xuất tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá khai thác (tăng 3,62% so với 8 tháng năm trước), thủy sản đông lạnh (tăng 3,56%), nước mắm (tăng 2,42%), thức ăn gia súc (tăng 8,9%), nước khoáng (tăng 10,32%), quần áo may sẵn (tăng 3,89%), nước máy sản xuất (tăng 1,52%), điện (tăng 5,77%), sơ chế mủ cao su (tăng 23,4%), đồ gỗ (tăng 16,71%), cát sỏi các loại (giảm 1,2%), muối hạt (giảm 29,13%), thủy sản khô (giảm 2,98%), hạt điều nhân (giảm 1,74%), gạch các loại (giảm 1,63%).

Nhìn chung sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục ổn định; trong đó CN chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Dự ước trong những tháng tới, sản phẩm may mặc sẽ tăng khá do Công ty CP May Nhà Bè – Đức Linh đi vào hoạt động.

        Triển khai đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp còn yếu. Trong 7 tháng đầu năm 2017 đã thu hút được 07 dự án vào Khu công nghiệp (05 dự án trong nước và 02 dự án nước ngoài) với số vốn đầu tư 277 tỷ đồng.

 

       Giá trị sản xuất CN phân theo các nhóm ngành

ĐVT: Triệu đồng

 

        2. Đầu tư xây dựng:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 943.523 triệu đồng, đạt 52,5% kế hoạch năm; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 888.910 triệu đồng, đạt 54,1% kế hoạch năm (bao gồm: nguồn vốn ngân sách tập trung là 530.836 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết là 358.074 triệu đồng); nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 27.918 triệu đồng, đạt 31,9% kế hoạch năm; nguồn vốn các chương trình mục tiêu là 26.695 triệu đồng, đạt 39,8% kế hoạch năm.

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng (từ ngày 15/7/2017 đến 14/8/2017) đã tiếp nhận 113 hồ sơ đăng ký cấp mới (tăng 19,47% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Cấp đăng ký mới 63 trường hợp, tổng vốn đăng ký mới là 1743,691 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so cùng kỳ). Cấp mới chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh: 50 trường hợp (tăng 26% so với cùng kỳ). Giải thể 21 doanh nghiệp (giảm 8,7% so với cùng kỳ); thông báo tạm ngừng 9 trường hợp (tăng 22,23% so với cùng kỳ).

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng 8/2017, toàn tỉnh có 10 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (cấp mới 08 và cấp điều chỉnh 02), với tổng diện tích đất 94,4 ha, tổng vốn đăng ký 1.035,8 tỷ đồng và điều chỉnh 02 dự án (lĩnh vực Công nghiệp).

Lũy kế 8 tháng, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 117 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (cấp mới 92 và cấp điều chỉnh 25), với tổng diện tích đất 2.409 ha, tổng vốn đăng ký 42.652 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2016 (42.652 tỷ/27.369 tỷ đồng).

III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả:  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8/2017 ước đạt 2.463 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 19.710 tỷ đồng (tăng 11,58% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 8/2017 ước đạt 1.224 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 9.763 tỷ đồng (tăng 13,68% so với cùng kỳ năm trước).

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017; nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, khách hàng, người tiêu dùng phục vụ cho việc cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị trường khu vực nông thôn, phát triển sản phẩm mới; trong tháng Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Đức Linh (dự kiến có khoảng từ 15 - 20 doanh nghiệp tham gia, trong thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 27/8/2017).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 so với tháng trước là 100,21% (tăng 0,21% so với tháng trước). Nếu so với tháng 12/2016 (sau 7 tháng) là 100,56% (tăng 0,56%); trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 3,23%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,77%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,15%; nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 1,50%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,80%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 42,13%; giáo dục giảm 0,01%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,34%; giao thông tăng 0,41%; bưu chính viễn thông giảm 0,38%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,07%.

Nếu so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) thì chỉ số giá tiêu dùng là 102,25% (tăng 2,25%) và tính bình quân 7 tháng đầu năm 2017 thì chỉ số giá tiêu dùng là 103,85% (bình quân 7 tháng đầu năm 2017 tăng 3,85% so với bình quân 7 tháng đầu năm 2016).

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Bình Thuận được duy trì thường xuyên. Trong tháng 7/2017 đã kiểm tra kiểm soát 134 vụ, phát hiện và xử lý 78 vụ vi phạm; trong đó có 14 vụ vi phạm hàng cấm, 1 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 16 vụ vi phạm đầu cơ, găm hàng, 4 vụ vi phạm trong kinh doanh, 18 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 25 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 0,37 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2017, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, kiểm soát 1.224 vụ, phát hiện và xử lý 666 vụ tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 4,9 tỷ đồng.

2. Du lịch:

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu của du khách. Lượng khách đến các điểm tham quan và nghỉ dưỡng tăng khá. Dự ước tháng 8/2017 tổng số lượt khách đến nghỉ dưỡng, lưu trú tại Bình Thuật đạt 404,6 ngàn lượt khách với 649,8 ngàn ngày khách; lũy kế 8 tháng đạt 3.144 ngàn lượt khách, đạt 61,6% kế hoạch năm, tăng 10,16% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 3.095,8 ngàn lượt khách, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm trước) với 5.053 ngàn ngày khách (tăng 12,48% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế đạt 388,6 ngàn lượt khách (tăng 17,43%) với 1.162 ngàn ngày khách (tăng 18,33%). Doanh thu từ du lịch đạt 7.072 tỷ đồng (đạt 65,48% kế hoạch năm; tăng 19,47% so với cùng kỳ năm trước).

         Khách quốc tế đến Bình Thuận có trên 110 nước và khu vực; trong đó du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan du lịch chiếm tỷ trọng cao (trong 2 tháng gần đây khách du lịch Trung Quốc đến Bình Thuận tăng khá).

 

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được tiếp tục chú trọng. Đã xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế và phát triển thị trường khách nội địa giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025; Kế hoạch tổ chức đào tạo nghiệp vụ du lịch cho lao động các xã nông thôn mới; đón đoàn Famtrip báo chí trong nước đến tham quan khảo sát sản phẩm du lịch Bình Thuận. Xây dựng và khai thác tour thử nghiệm tham quan vườn thanh long tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ. Cập nhật 44 tin, bài trên website Du lịch; đăng 61 bài, tin trên facebook “Mũi Né Việt Nam”, 24 bài, tin trên “Binh Thuan Tourist”. Hỗ trợ 17 cuộc gọi đến đường dây nóng.

3. Xuất nhập khẩu:

         Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2017 ước đạt 35,86 triệu USD (tăng 14% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế 8 tháng đạt 249,1 triệu USD, đạt 69,2% kế hoạch năm, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 88,5 triệu USD, đạt 65,51% kế hoạch năm, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 10,09 triệu USD, đạt 72,65% kế hoạch năm, tăng 19,89% so với cùng kỳ năm trước; hàng hoá khác 150,58 triệu USD, đạt 71,33% kế hoạch năm, tăng 14,22% so với cùng kỳ năm trước (trong đó hàng may mặc 93,61 triệu USD, đạt 62,16% KH năm, tăng 2,16% so cùng kỳ năm trước). Một số mặt hàng nông thuỷ sản xuất khẩu 8 tháng đạt như sau: cao su 1.639 tấn (tăng 15,77% so với cùng kỳ năm trước); quả thanh long 2.841 tấn (giảm 48,68%); thuỷ sản 12.160 tấn (tăng 4,34%).

 

      Kim ngạch xuất khẩu

ĐVT: 1000 USD

 

Xuất khẩu trực tiếp tháng 8/2017 ước đạt 33,34 triệu USD; lũy kế 8 tháng đạt 233,55 triệu USD (tăng 13,03% so với cùng kỳ năm trước); trong đó:

- Xuất sang thị trường Châu Á đạt 148,97 triệu USD (tăng 12,82% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Đông Á đạt 132,26 triệu USD (tăng 7,47%); Thị trường Đông Nam Á đạt 6,87 triệu USD (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ); Thị trường Tây Á đạt 7,80 triệu USD (tăng 66,14%); Thị trường Trung Nam Á đạt 2,03 (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ). Tăng chủ yếu ở mặt hàng nông sản, đồ gỗ nội thất, thủy sản đông lạnh, giấy các loại.  

- Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 32,12 triệu USD (giảm 6,49% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Bắc Âu đạt 6,99 triệu USD (tăng 10,62%); Thị trường Đông Âu đạt 0,45 triệu USD (giảm 76,7% so với cùng kỳ); Thị trường Nam Âu đạt 12,32 triệu USD (tăng 21,9%); Thị trường Tây Âu đạt 12,34 triệu USD (giảm 22,7%). Tăng chủ yếu ở mặt hàng giầy dép các loại khác, đồ gỗ nội thất, mực tươi đông lạnh, Mực bạch tuộc loại khác, cá loại khác tươi, đông lạnh và tôm đông lạnh loại khác ….

- Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 47,09 triệu USD (tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước); Thị trường Bắc Mỹ đạt 38,4 triệu USD (tăng 14,69%); Thị trường Trung Mỹ đạt 8,45 triệu USD (tăng 91,34%), chủ yếu tăng ở mặt hàng các sản phẩm bằng giầy dép, đế giầy và gót giầy các loại khác ...

Ủy thác xuất khẩu tháng 8/2017 ước đạt 2,5 triệu USD; luỹ kế 8 tháng đạt 15,63 triệu USD (tăng 8,62% so với cùng kỳ năm trước), tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc.

Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 8/2017 ước đạt 16,7 triệu USD (tăng 20,4% so với tháng cùng kỳ năm trước); lũy kế 8 tháng đạt 137,4 triệu USD, đạt 68,7% kế hoạch năm, tăng 17,52% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu tháng 8/2017 ước đạt 63 triệu USD; luỹ kế 8 tháng đạt 731,2 triệu USD (tăng gấp 3,3 lần so cùng kỳ năm trước), trong đó máy móc thiết bị và phụ tùng  đạt 450,5 triệu USD (tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng khá, trong đó mặt hàng cao su tăng khá cao (tăng 75,22% so với cùng kỳ). Nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu xuất các mặt hàng: tôm tươi, mực khô, cá tươi, cá hộp… đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ixraen…

Thị trường xuất khẩu tiếp tục giữ ổn định, đơn giá bình quân xuất các mặt hàng thanh long, cao su tăng hơn cùng kỳ năm trước. Mặt hàng quả thanh long xuất được sang 12 thị trường (trong đó xuất sang các nước: Ả rập Thống nhất, Singapore, Trung Quốc, Canada, Đức chiếm tỷ trọng khá). Hàng may mặc tuy tăng trưởng không cao so với cùng kỳ năm trước (8 tháng đầu năm tăng 2,2%) nhưng vẫn giữ ổn định qua các tháng, trong đó hàng giày dép tăng khá (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu xuất đi Mỹ, Nhật, Ý, Hà Lan, Ô-xtrây-lia, Canada.

Trong tháng tỉnh đã phối hợp với Vụ thương mại Biên giới Miền núi, Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương - Bộ Công thương và Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ thanh long năm 2017. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, nhằm mục tiêu mở rộng giao lưu, hợp tác liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản của hai nước nhằm quảng bá, giới thiệu quả thanh long - sản phẩm xuất khẩu lợi thế của tỉnh đến các doanh nghiệp lớn, có năng lực tài chính, kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, rau quả của tỉnh Quảng Tây và Trung Quốc để xúc tiến việc đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch thanh long vào sâu trong nội địa Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận và doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây gặp gỡ, giao thương để tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập.

4. Giao thông vận tải :       

Ước tính tháng 8/2017 khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 36,8 triệu tấnkm, đường thuỷ đạt 87,3 ngàn tấnkm; luỹ kế 8 tháng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 297,3 triệu tấnkm (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đường thủy 696,4 ngàn tấnkm (tăng 2,4%). Khối lượng luân chuyển hành khách đường bộ tháng 8/2017 ước đạt 90,1 triệu lượt ngườikm, đường thuỷ đạt 336,8 ngàn lượt ngườikm; luỹ kế 8 tháng luân chuyển hành khách đường bộ đạt 696,1 triệu lượt ngườikm (tăng 9,1%), đường thuỷ đạt 2.620,9 ngàn lượt ngườikm (tăng 3%).

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp nhau giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình, hành trình vận tải.

Trong tháng (từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2017), đã lập biên bản vi phạm 6.021 trường hợp; phạt tiền 5.459 trường hợp, với tổng tiền phạt 3.224,9 triệu đồng; tước 155 giấy phép lái xe; tạm giữ 615 phương tiện.

IV. Thu ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 8/2017 đạt 600 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 6.689,1 tỷ đồng (đạt 83,35% dự toán năm), tăng 16,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa (trừ thu từ dầu thô và thuế xuất nhập khẩu) là 4.223,1 tỷ đồng (đạt 70,92% dự toán năm), tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu thuế, phí đạt 3.182,8 tỷ đồng (đạt 58,35% dự toán năm), tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 1.040,3 tỷ đồng (đạt 208% dự toán năm), tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu 1.274,4 tỷ đồng (đạt 303,4% dự toán năm), giảm 12,12% so với cùng kỳ năm trước; thu dầu thô 1.191,6 tỷ đồng (đạt 72,22% dự toán năm), tăng 29,83% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khối huyện, thị xã, thành phố: Dự ước thu 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1.453,4 tỷ đồng (đạt 84,95% dự toán năm), tăng 17,89% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Phan Thiết đạt 674,2 tỷ đồng (tăng 43,16% so với cùng kỳ năm trước), La Gi đạt 86,4 tỷ đồng (giảm 0,73%), Tuy Phong đạt 135,2 tỷ đồng (giảm 14,3%), Bắc Bình đạt 55,2 tỷ đồng (giảm 13,17%), Hàm Thuận Bắc đạt 163,4 tỷ đồng (tăng 15,85%), Hàm Thuận Nam đạt 120,9 tỷ đồng (tăng 14,22%), Tánh Linh đạt 58,1 tỷ đồng (giảm 4,62%), Đức Linh đạt 92,9 tỷ đồng (tăng 16,01%), Hàm Tân đạt 56,4 tỷ đồng (tăng 13,7%), Phú Quý đạt 11,8 tỷ đồng (giảm 30,62% so với cùng kỳ năm trước).

         Nhìn chung, thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 83,35% dự toán năm) do tác động bởi một số khoản thu tăng như: Thu tiền sử dụng đất (đạt 1.040,2 tỷ đồng, vượt gấp 2 lần dự toán năm) và thu thuế xuất nhập khẩu (đạt 1.274,4 tỷ đồng, vượt gấp 3 lần so với dự toán năm). Nếu chỉ tính thu thuế, phí thì kết quả thu 8 tháng chỉ đạt 58,35% dự toán năm. Đáng chú ý là nguồn thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài và thuế bảo vệ môi trường (tổng 2 nguồn thu này khá lớn, chiếm tỷ trọng 35,6% trong dự toán thu thuế phí) đạt rất thấp so với dự toán năm (8 tháng đầu năm đạt dưới 42%).

 

       Cơ cấu thu ngân sách

ĐVT: %

2. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; hướng dẫn khách hàng thực hiện hồ sơ vay và đẩy mạnh công tác thẩm định cho vay phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Các tổ chức tín dụng đã chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3-7,1%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6-7%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-11%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10,5-11,5%/năm.

Đến 31/7/2017, nguồn vốn huy động đạt 28.052 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,47% so với tháng trước; tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 35.529 tỷ đồng, tăng 9,89% so với đầu năm, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,52% so với tháng trước; nợ xấu trên địa bàn còn 400 tỷ đồng, chiếm 1,13% tổng dư nợ (tăng 0,07% so với tháng trước).

Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 19.547 tỷ đồng (chiếm 55,02% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 892 tỷ đồng (chiếm 2,5% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 7.085 tỷ đồng (chiếm 19,94% tổng dư nợ). Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.216 tỷ đồng/125.906 khách hàng.

Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67: Đến 31/7/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 177/198 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 118 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 96 hồ sơ, đang xử lý 22 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 737,96 tỷ đồng, đã giải ngân được 671,84 tỷ đồng, dư nợ là 662,3 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 258 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 391,3 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng); cho vay vốn lưu động 115 triệu đồng.

Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết 30/NQ-CP: Đến 30/6/2017 dư nợ cho vay đạt 279 tỷ đồng/03 khách hàng phục vụ sản suất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống.

Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến 31/7/2017, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 42.778 triệu đồng/112 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2.491 triệu đồng/14 khách hàng, dư nợ cho vay để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở là 40.287 triệu đồng/98 khách hàng.

Ước đến 30/8/2017, vốn huy động đạt 28.383 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm; dư nợ đạt 35.951 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng duy trì ổn định. Mạng lưới ATM, POS hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/7/2017, trên địa bàn có 154 máy ATM (giảm 01 máy so với tháng trước) và 1.315 máy POS (tăng 7 máy so với tháng trước). Hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

V. Các vấn đề xã hội:

1. Văn hóa, Thể thao:

Công tác tuyên truyền, cổ động được duy trì đều. Ngoài những nội dung như năm trước, trong tháng các địa phương đã tập trung tuyên truyền nội dung 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2017); chủ đề biển, đảo “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017. Đã thực hiện được 2.850 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 4.500 m băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 1.950 m2 pa nô, hơn 2.500 m cờ dây và 4.400 cờ các loại.  Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng duy trì đều. Các huyện, thị xã, thành phố các buổi văn nghệ phục vụ các em thiếu nhi trong dịp hè; xây dựng chương trình tuyền truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9

Thư viện tỉnh đã cấp mới 92 thẻ bạn đọc (37 thẻ thiếu nhi), phục vụ 5.123 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.262 lượt), luân chuyển 23.723 lượt lượt tài liệu (thiếu nhi 13.464 lượt). Sưu tầm tư liệu cho tập Thông tin tư liệu Bình Thuận với 230 tin, bài; chuyên mục thông tin kinh tế với 28 tin, bài. 

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận trong tháng phục vụ 434 đoàn, với 15.274 lượt khách (trong đó có 288 lượt khách nước ngoài), phục vụ 10 lễ viếng. Bảo tàng tỉnh khảo sát, kiểm tra di chỉ khảo cổ Sa Ra thôn 2 và Động Trũng thôn 6 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Sưu tầm hiện vật văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc, phục vụ 199 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu tại Nhà trưng bày. Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư tổ chức các hoạt động văn nghệ dân gian Chăm, trưng bày hình ảnh văn hóa Chăm, ảnh Phan Thiết xưa, ảnh hoạt động lễ hội của địa phương và tranh vẽ thiếu nhi về di sản văn hóa phục vụ du khách tham quan; đã đón 12.455 lượt khách, trong đó có 3.654 khách nước ngoài.

Hoạt động thể thao: Đã đăng cai tổ chức giải Tour II Bóng chuyền Bãi biển toàn quốc năm 2017 và đăng cai tổ chức giải Bóng bàn - Cầu lông Gia đình toàn quốc năm 2017. Tổ chức giải Vovinam, Taekwondo giai đoạn I Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII. Đội Karatedo tham dự giải Vô địch câu lạc bộ toàn quốc tại Đăk Lăk đạt 01 Huy chương Đồng. Đội Điền kinh tham dự giải Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đạt 01 Huy chương Đồng. Đội Bóng rổ tham dự giải Vô địch trẻ quốc gia tại Đăk Lăk đạt được 01 Huy chương Đồng. Đội Taekwondo tham dự giải Vô địch các lứa tuổi toàn quốc tại Quảng Ninh đạt 06 Huy chương Vàng, 06 Huy chương Bạc, 06 Huy chương Đồng. Đội Judo tham dự giải Vô địch các lứa tuổi toàn quốc tại Đà Nẵng.

2. Giáo dục:

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới; triển khai thực hiện đạt kết quả 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra; thực hiện đạt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao; tiếp tục duy trì, nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Ngoài chú trọng đầu tư sửa chữa nhỏ các trường, lớp học, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn tiêu chí 5 về trường học trong chương trình xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương đã đầu tư xây mới trường Mẫu giáo, Tiểu học đáp ứng nhu cầu dạy học bán trú. Công tác huy động học sinh ra lớp, nhất là các xã vùng cao, miền núi, vùng ven biển được triển khai tích cực; các tổ chức, đoàn thể nhiều địa phương đã phối hợp, rà soát số trẻ trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp với mục tiêu đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất

Đã tập huấn bơi lội cho giáo viên trường Tiểu học, THCS, THPT; Tổ chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi lần I năm 2017”; Khảo sát học sinh lớp 6, 10 chương trình tiếng Anh 10 năm; tập huấn đàn Organ cho giáo viên mầm non.           

3. Y tế :

Ngành Y tế tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Công tác phòng chống bệnh dịch được giám sát chặt chẽ. Các đơn vị y tế dự phòng chủ động tích cực triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Số cas mắc bệnh sốt xuất huyết, mắc bệnh tay chân miệng tăng cao hơn so với tháng trước, song không có tử vong. Từ ngày 15/7 đến 15/8/2017, số cas mắc bệnh như sau:

- Sốt xuất huyết: 174 cas mắc (tăng 33% so với tháng trước), không có cas tử vong.

- Số cas mắc tay chân miệng: 46 cas (tăng 70,3% so với tháng trước), không có tử vong.

- Số cas mắc sốt rét: 9 cas (giảm 50% so với tháng trước), không có cas tử vong, không có mắc sốt rét ác tính.

Công tác phòng chống bệnh phong, bệnh lao, HIV duy trì đều

Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trong tháng là: 2.078 trẻ (đạt tỷ lệ 8,5%).

Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+: 2.139 người (đạt 8,8%).

Số nhiễm HIV mới phát hiện: 10 cas (tích lũy: 1.300 cas); số chuyển AIDS mới: 07 cas (tích lũy: 939 cas); tử vong mới: 0 cas (tích lũy: 502 cas).

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh viện thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh trong tháng ở một số bệnh viện đạt như sau:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt 95%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh đạt 97,3%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam tỉnh đạt 117,6%. 

+ Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi đạt 212,7%. 

+ Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh đạt 88,6%.

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi đạt 96,8%.

4. Lao động  Xã hội, Chính sách:

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong tháng đã giải quyết việc làm cho 2.000 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm đến 15/8/2017 là 17.890 lao động; trong đó: cho vay vốn giải quyết việc làm 780 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 2.730 lao động; thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 14.240 lao động, xuất cảnh 140 lao động đi làm việc ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: 25 Đài Loan, 01 Đức, 01 UAE, 25 Ả rập Xê Út, 18 Hàn Quốc, 69 Nhật Bản, 01 Úc). Đã tuyển mới đào tạo nghề 5.914 người (đạt 59,14% so với kế hoạch năm); trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật là 3.838 người (đạt 54,83% so với kế hoạch năm).

Đã tiếp nhận, kiểm tra và lập sổ theo dõi Nội quy lao động của 04 doanh nghiệp; Thỏa ước lao động tập thể của 02 doanh nghiệp; Tham mưu cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho 71 trường hợp (56 cấp mới, 15 cấp lại); Thẩm định và trình UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cho 06 doanh nghiệp với nhu cầu sử dụng 38 lao động.

Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 47 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công (03 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng, 03 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 01 người có công giúp đỡ cách mạng, 32 người hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 08 người hưởng tuất thương binh, bệnh binh). Trợ cấp thờ cúng cho 29 người thờ cúng liệt sỹ. Cấp dụng cụ chỉnh hình cho 19 trường hợp. Cấp ưu đãi giáo dục cho 10 trường hợp. Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần cho 16 trường hợp (04 trường hợp theo Quyết định 290, 08 trường hợp theo Quyết định 24, 04 trường hợp theo Quyết định 57). Cấp Bảo hiểm y tế cho 13 trường hợp (11 trường hợp theo Quyết định số 62, 02 trường hợp theo Quyết định số 290

Tiếp nhận 652 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay là 5.136 hồ sơ; ban hành Quyết định cho 811 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay là 4.784 lao động.

Tiếp nhận 23 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 39 trường hợp; Từ đầu năm đến nay cất bốc bàn giao 02 hài cốt liệt sĩ di chuyển về quê

Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 6,654 tỷ đồng (đạt 110,9%), trong đó Quỹ cấp tỉnh đạt 1,321 tỷ đồng (đạt 88,1%).

5. Tai nạn giao thông:

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông.

Trong tháng 7/2017 (từ ngày 16/6/2017 đến 15/7/2017), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông: 43 vụ (so với tháng trước tăng 11 vụ). So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ.

- Số người bị thương: 31 người (so với tháng trước tăng 8 người). So với cùng kỳ năm trước giảm 7 người.

- Số người chết: 19 người (so với tháng trước tăng 01 người). So với cùng k năm trước giảm 6 người.

Trong tháng không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2017 (từ 15/12/2016 đến 15/7/2017) toàn tỉnh đã xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (giảm 53 vụ so với cùng kỳ năm trước); gây thương tích 197 người (giảm 94 người so với cùng kỳ năm trước); làm chết 123 người (giảm 17 người so với cùng kỳ năm trước).

6. Thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường:

Trong tháng (Từ ngày 15/7/2017 đến 15/8/2017), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường như sau:

- Thiên tai: xảy ra 4 đợt thiên tai do mưa lớn, lốc xoáy, triều cường làm 1 người bị thương; đã gây thiệt hại: 262,2 ha lúa; 3500 ha hoa màu bị ngập gây hư hỏng; 1 nhà bị sập, 1 nhà bị ngập, 38 nhà bị sạt lở tốc mái, 30 nhà bị uy hiếp phải di dời; 600m bờ biển bị sạt lở. Ước giá trị thiệt hại 4.344 triệu đồng.

- Cháy nổ: đã xảy ra 04 vụ cháy, gây thiệt hại 6.985 triệu đồng.

- Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện và xử lý: 01 vụ. Số tiền xử phạt: 25 triệu đồng./.

CTK Bình Thuận

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/