HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CƠ QUAN CỤC THỐNG KÊ BÌNH THUẬN NĂM 2017
    Toàn cảnh Hội nghị    

    Đ/c Phạm Văn Dũng - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.    

    Đ/c Võ Duy Quý - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị.    

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/