HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
    Toàn cảnh Hội nghị    

    Toàn cảnh Hội nghị    

    Đ/c Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và trình bày phương án.    

    Đ/c Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.    

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/