HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY 30/4-1/5 NĂM 2017
    Đ/c Phạm Quốc Hùng trao giải karaoke    

    Đ/c Phạm Quốc Hùng trao giải bóng bàn.    

    Thi giải karaoke    

    Thi giải karaoke    

    Thi giải karaoke    

    Các VĐV thi đấu giải bóng bàn.    

    Các VĐV thi đấu giải bóng bàn.    

    Đ/c Phạm Quốc Hùng phát biểu khai mạc    

    Khai mạc Hội thao    

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/